Adobe Experience Platform Edge Network

En enda kantservergateway för flera dataöverföringar.

Effektivisera och accelerera dataöverföringar till och från edge-servrar med Adobe Experience Platform Edge Network, ett lösningsoberoende datanätverk med vilket ni kan skicka flera förfrågningar och ta emot resultat från flera servrar – allt i ett enda svar.

 

Fördelar med Adobe Edge Network

Enklare implementering.
Konfigurera Adobe Experience Cloud och aktivera de funktioner ni vill ha så tar Experience Platform Edge Network hand om dataöverföringarna – utan några som helst implementeringsändringar på er sida.

Korta tiden för sidinläsning.
Använd en enda implementering för alla program som går till ett och samma edge-nätverk och frigör resurser för produktiva projekt.

Eliminera integreringar.
Förlita er på ett enda datagränssnitt och delade kantplattformstjänster för att effektivisera allt som omfattar flera lösningar.

Dynamisk innovation.
Utnyttja ett ramverk med delade tjänster för att utveckla snabbare och ta fram bättre innovationer, så att ni kan lägga till funktioner när ni behöver det.

Skilj er från konkurrenterna.
Koppla Adobe Edge Network till hela Experience Cloud-ekosystemet och få de mest kraftfulla integreringarna och funktionerna.

Diagram över hur Adobe Experience Platform Edge Network fungerar

Infrastrukturskonsolidering av kantserverdata

En implementering för alla produkter

Dagens marknadsföringstjänster är ofta inte särskild effektiva på grund av mängden taggar, implementeringar, servrar och datasjöar där kommunikationen tar alldeles för lång tid. Och om ni inte kan samla in data kan ni inte heller använda dem, och verksamheten stannar upp. Med Adobe Experience Platform Edge Network samlar ni allt i en enda implementering som fungerar för alla produkter, så att ni får data ni kan använda snabbare än någonsin.

Flytta befintliga lösningar till en och samma DNS-leverantör och få mer enhetlig routning av slutanvändare.

Samla och samordna tjänster för insamling av periferidata i ett gemensamt datacenter i varje region.

Använd en ny uppsättning molnbaserade lastbalanserare för att hantera flera domäner och SSL-certifikat.

Adobe Experience Platform webb-SDK

Ett enda SDK för alla era behov.

Experience Platform Edge Network utgör en enda optimerad ingångspunkt för dataförfrågningar i hela Adobe Experience Cloud. Det betyder att det enda ni behöver göra är att driftsätta vårt Experience Platform webb-SDK för att komma åt serverbaserade tjänster, som ni kan använda för att skicka en enda förfrågan och få flera svar på nolltid.

Skapa flera kanaler för samma SDK via Experience Platform Launch, även om de inte använder alla tagghanteringstjänster.

Skapa ett nytt enhetligt JavaScript-bibliotek för Adobe utifrån det befintliga.

Använd det aktuella SDK:t för mobiler och gör de ändringar som behövs för Experience Platform Edge Network-slutpunkterna.

Skapa ett nytt SDK för datainhämtning från server till server utifrån det befintliga.

Skapa ett nytt SDK för uppkopplade enheter utifrån det befintliga.

Använd ett enhetligt och tillförlitligt API för datainhämtning i Experience Cloud och Experience Platform.

Adobe Experience Platform webb-SDK

Skapa flera kanaler för samma SDK via Experience Platform Launch, även om de inte använder alla tagghanteringstjänster.

Skapa ett nytt enhetligt JavaScript-bibliotek för Adobe utifrån det befintliga.

Använd det aktuella SDK:t för mobiler och gör de ändringar som behövs för Experience Platform Edge Network-slutpunkterna.

Skapa ett nytt SDK för datainhämtning från server till server utifrån det befintliga.

Skapa ett nytt SDK för uppkopplade enheter utifrån det befintliga.

Använd ett enhetligt och tillförlitligt API för datainhämtning i Experience Cloud och Experience Platform.

Ett enda SDK för alla era behov.

Experience Platform Edge Network utgör en enda optimerad ingångspunkt för dataförfrågningar i hela Adobe Experience Cloud. Det betyder att det enda ni behöver göra är att driftsätta vårt Experience Platform webb-SDK för att komma åt serverbaserade tjänster, som ni kan använda för att skicka en enda förfrågan och få flera svar på nolltid.

Lösningsinriktade tjänster

Flexibilitet och snabbare service

Experience Platform Edge Network är konstruerat för att effektivisera alla processer, även tjänster på lösningssidan. Med hjälp av framtidssäkrad datasamstämmighet via Experience Data Model (XDM) kan Experience Platform Edge Network snabbt vidarebefordra dataförfrågningar till både tredjeparter och Experience Cloud-produkter. Så att ni får svar snabbt och insamlingshändelser loggas i Experience Platform.

Lägg till och kör tjänster i realtid på programmerbara edge-servrar med låg fördröjning.

Använd gemensamma gateways för programlogik.

Använd delade tjänster i periferin för delade behov. Exempelvis tjänster som ID-tjänster, IP till geolokalisering, enhetstypsklassificering med mera.

Rikta förfrågningar till rätt tjänster eller program utifrån produktkonfigurationen.

Avgör vilka anrop som ska göras till vilka lösningar och tjänster samt vilka svar ni ska vänta på utifrån klientsammanhanget.