Identitetstjänsten i Adobe Experience Platform

Enheter köper inga produkter – det är människorna som gör det.

Varje dag får ni massor av besök från kunder som är intresserade av ert varumärke. Med Adobe Experience Platform Identity Service kan ni lära känna människorna bakom maskinerna. Börja känna igen bekanta kunder på obekanta enheter, så att ni kan leverera personaliserade upplevelser hela tiden.

Fördelar

Lär känna era kunder på djupet.
Se förbi kundens enhet och upptäck hur de interagerar med ert varumärke.

Personalisera för alla, hela tiden.
Känn igen era kunder på olika enheter och leverera personaliserade upplevelser.

Använd annonsbudgeten effektivare.
Använd frekvenstak som gäller för en kunds alla enheter och inte bara en.

Fördelar

Två alternativ för att förstå människorna bakom maskinerna.

Adobe Experience Platform Identity Service skapar identitetsdiagram som representerar en databas med kundprofiler och de kända attribut som tillhör enskilda konsumenter. På en kunds resa kan det finnas ett eller flera personliga attribut som är kopplade till just den individen. Sedan används ett identitetsdiagram för att rikta och personalisera meddelanden i alla användarupplevelser. Vi har två metoder för att skapa diagram: Identity Service Co-op Graph, som är vårt medlemskapsbaserade identitetsdiagram, och Identity Service Private Graph, som bygger på ett enda företags data. Nedan beskrivs hur de här två alternativen fungerar.

Identity Service Co-op Graph

Personaliserade upplevelser för alla.

Det är inte många företag som har en datauppsättning med tillfredsställande bredd, djup och omfång för att kunna sammankoppla miljardtals enheter med miljardtals kunder felfritt. Med Identity Service Co-op Graph kan ni lyckas med detta. Vi samarbetar med de största globala varumärkena för att införliva dessa möjligheter i Adobe Experience Cloud så att ni kan interagera på ett mer personligt plan med era kunder.

Ta reda på mer om Device Co-op i den här videon

Tips och trick

Nå era kunder med återmarknadsföring på mobiler, surfplattor och andra enheter de använder varje dag.

Traditionell statistik som ”ny besökare” är inte helt rättvisande, eftersom en person kan besöka er via olika enheter. Adobe ger ett bättre svar på den frågan, eftersom vi spårar användaren från enhet till enhet.

Länka kundaktiviteter över alla enheter så att ni kan utforma personaliserade meddelanden utifrån de samlade och senaste interaktionerna, inte bara interaktionerna på en viss enhet.

Attribueringsmodeller tar många gånger inte hänsyn till att en person interagerar via flera olika enheter. Med Identity Service kan ni använda er attribueringsmodell på hela kundresan i stället för bara på enstaka upplevelser.

Lämna osammanhängande budskap och begränsad räckvidd bakom er. Använd Adobe Experience Platform Identity Service för att utöka er räckvidd till en persons alla kända enheter.

I traditionella datahanteringssystem går det inte att skala målgruppssegment när de blir för omfattade för att vara effektiva. Med Experience Platform Identity Service löser ni problemet och kan skapa mer innehållsrika segment utan att offra skalfördelarna.

Utnyttja samlade data i Experience Platform Identity Service för att ange ett frekvenstak utifrån personens hela upplevelse, inte bara upplevelsen på en viss enhet. På så sätt får ni ut mer av annonsbudgeten och värdefullare insikter.

Med Experience Platform Identity Service får ni mer korrekta rapporter i Adobe Analytics, som inte bara mäter sådant som ”besökare” (som är begränsat till en enda enhet) utan även värden över en persons alla enheter.

Identifiera fler enheter som är kopplade till en viss känd kund, vilket ger Audience Manager tillgång till fler egenskaper för att generera mer innehållsrika målgruppssegment.

Leverera enhetliga och sammanhängande upplevelser genom att ge marknadsföringsteam möjlighet att leverera upplevelser till en person, inte bara till en viss enhet.

Få högre avkastning på marknadsföringsbudgeten genom att använda annonsvisningsbegränsningar som gäller för kunden som helhet, inte bara för deras enheter.

Identity Service Private Graph

Få en mer fullständig bild av kundresan genom att ta fullständig kontroll över enhetsdiagrammet. Då kan ni bygga djupgående och innehållsrika profiler och sluta attribueringskedjan.

Utnyttja stabila identitetstyper som personuppgifter som vi samlar in anonymt.

Välj sammanfogning av kanaler och plattformar efter eget huvud, så att ni kan engagera rätt kund med rätt budskap vid rätt tidpunkt.

Använd deterministisk matchning för att identifiera individer på olika enheter med 100 procents säkerhet.

Dela data från individuella diagram med olika varumärken i familjen för att stärka vissa eller skapa ett bredare diagram som omfattar alla varumärken.

Större sekretess med samma personaliseringsgrad.

I vissa fall kanske en delad lösning, som ett medlemskapsbaserat identitetsdiagram, inte passar ert varumärke. Om det stämmer för er, och ni bara koncentrerar er på egna data, kanske det privata identitetsdiagrammet passar bättre.

Resurser för Adobe Experience Platform Identity Service

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.