ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH MASKININLÄRNING

Gör kundupplevelserna smartare med AI-tjänster.

Det här kan ni göra med AI-tjänster

Med våra AI-tjänster, som drivs av Adobe Experience Manager, får marknadsförare med ansvar för kundupplevelsen tillgång till AI som en tjänst, vilket gör det lättare för dem att förutse kundbeteenden, mäta effekten av en kampanj eller få högre avkastning på varje investering.

Förutse kundbeteenden intelligent.

Använd data i realtidsprofilerna i Experience Platform för att förstå och förutse enskilda kunders beteende och önskemål.

Leverera upplevelser med stor säkerhet.

Ta reda på vem som mest troligen kommer att svara på ett meddelande och leverera sedan en upplevelse som direkt skräddarsys efter den personen.

Se till att ni vet vad som verkligen fungerar.

Förstå med största möjliga säkerhet hur varje kundinteraktion påverkar konverteringsökningen eller andra affärsresultat.

Gör smartare investeringar.

Investera smart och tryggt genom att få en förståelse för vilka marknadsföringsaktiviteter som ger högst avkastning.

Funktioner och användningsområden

AI för kunder

Få en sofistikerad bild av varje kund, inklusive förväntade beteenden.

Ta fram pålitliga modeller för benägenhetsskattning och uppnå bättre segmentering och målgruppsanpassning.

Förstå resonemangen bakom kundernas beteende.

Anpassa konfigurationen efter företagets unika situation och data.

AI för kunder i praktiken

Aktivering av ny kund
Skicka en e-postkampanj till användare med större chans till konvertering.

Trognare kunder
Arbeta aktivt för att behålla användare med hög risk att falla bort genom att segmentera för personaliserad behandling.

Kundengagemang
Öka engagemanget med befintliga användare, till exempel om de har varit inaktiva några dagar.


AI för attribuering

Mät och optimera kundupplevelser längs hela kundresan.

Förstå den stegvisa påverkan som varje enskild kontaktyta har så att ni kan fördela budgeten korrekt.

Få objektiva siffror för flerkanalsattribuering.

Konfigurera enkelt för att uppfylla specifika krav för ökad kontroll.

AI för attribuering i praktiken

Rapporter för ledningen
Visa cheferna marknadsföringens verkliga effekt, totalt såväl som efter kanal, region, lagerhållningsenhet och mycket mer.

Budgetfördelning
Skaffa underlag till beslut om hur budgeten ska fördelas över olika marknadsföringskanaler.

Kampanjoptimering
Få förståelse för vilka kampanjer och vilket innehåll som fungerar bäst så att marknadsföringsteamet kan optimera taktiken.

Partnerutvärdering
Utvärdera hur effektiva byråer och partners är utifrån attribueringsresultaten.


AI för kundresan

Från e-postfrekvens till en bästa tidpunkten och de bästa kanalerna för kundinteraktion – nu kan ni skapa heltäckande resor som är unika för era enskilda kunder med Adobe Campaign.

Förutse – och agera utifrån – den bästa tidpunkten för att skicka e-post till var och en av era kunder, så att ni maximerar kundengagemanget och ökar kampanjens avkastning.

Identifiera på ett intelligent sätt hur och hur ofta som var och en av era kunder vill interagera med ert varumärke,så att ni kan skapa en mer personaliserad upplevelse som inte tröttar ut kunden.

Justera och iterera kundresor baserat på förväntade enskilda preferenser.


AI-funktioner för innehåll

AI-funktioner för att utvinna information och tagga funktioner från resurser och för att organisera och effektivisera innehållsflöden i hela organisationen.

Minska manuell inmatning av metadata med taggningsteknologi som lär sig affärsspecifika nyckelord

Låt automatisering sätta etiketter på och kvantifiera färgsammansättningen av en bild

Automatisera taggningen av dokument och andra textbaserade resurser

AI för innehåll i praktiken

Gör sökningar enklare
Utökad, automatiserad taggning gör det enklare för er och för era kunder att hitta det de letar efter.

Effektivisera resursinhämtning
Förbättrade metadata gör det effektivare att ta in mediefiler i DAM-systemet.

Hitta mediefiler enklare
Hitta enkelt mediefiler som är relaterade genom färg genom att söka på färgvärden utifrån namn eller HEX- eller RBG-värde


Lästips


Högteknologi

ESRI ökar antalet unika webbesökare med 60 %

ESRI-logotyp

Artikel

Göra AI tillgängligt med Adobe Sensei

Hör varför över 80 procent av Adobe Experience Cloud-kunderna förlitar sig på Adobe Sensei för sin digitala modernisering.


Artikel

NVIDIA förbättrar CXM med AI

 

Med AI kan ni lättare bedöma kampanjernas effekt och skapa upplevelser som ökar engagemanget.

Adobe Sensei är grunden i Adobe Experience Platform

Upptäck kraften i vår teknologi för AI och maskininlärning och vårt dataanalyslager för Experience Platform, vilka förbättrar er förmåga att skapa kundupplevelser i realtid.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.