#eb1000

Adobe Experience Platform Offer Decisioning

Skapa, hantera och personalisera varje kunds ”nästa bästa erbjudande” beslutsfattande i realtid.

Vad tjänsten Offer Decisioning via Experience Platform kan göra för er.

Beslutsfattande i realtid erbjuder starka, ögonblickliga beslut som reagerar på era kunders resa medan den sker. Tjänsten Offer Decisioning gör det enkelt att personalisera i realtid genom att använda ett centralt bibliotek med marknadsföringserbjudanden och en beslutsmotor som tillämpar regler och begränsningar på innehållsrika realtidsprofiler som skapas av Adobe Experience Platform, så att ni kan skicka rätt erbjudande till era kunder vid rätt tidpunkt.

Steg 1. Skapa en realtidsprofil
Robusta kundprofiler uppdateras i realtid med Experience Platform för att samla in en bred uppsättning data, inklusive data avseende beteende, transaktioner, kontext och drift.

Steg 2. Skapa marknadsföringserbjudanden
Alla erbjudanden skapas och hanteras på en central plats oberoende av leveranskanal, inklusive kampanjer, rabatter, lojalitetserbjudanden, korsförsäljning, uppförsäljning med mera.

Steg 3. Tillämpa beslutsfattande i realtid
En central beslutsmotor analyserar information från realtidsprofiler och tillämpar omfattande regler, bland annat för berättigande, frekvens och begränsning, för att välja rätt erbjudande för varje unik kund.

Steg 4. Tillämpa rätt erbjudande
Offer Decisioning kan integreras med kanaler som e-post och mobil så att relevanta och enhetliga personaliserade erbjudanden kan skickas på alla kontaktytor längs hela kundresan.

#F5F5F5

Hur Offer Decisioning ökar avkastningen på investeringen i marknadsföring

Öka engagemanget och konverteringsgraden i alla kanaler

Förbättra kampanjeffektiviteten och minska erbjudandenas tid till marknad

Minska kostnaden per erbjudande med hjälp av automatisk kampanjvariation

Öka kundens livstidsvärde genom att stärka relationerna

Hur Offer Decisioning är annorlunda

Real-time Customer Profiles

Kundprofiler i realtid

Kundprofiler uppdateras i realtid med data från hela kundresan, inklusive om beteende, transaktioner och CRM, så att erbjudandet är inriktat.

Customer Journey Content

Innehåll för hela kundresan

Offer Decisioning erbjuder mer än bara kampanjer, det skickar marknadsföringserbjudanden längs med hela kundresan – från medvetandegörande till konvertering och uppföljning.

Central Offer Library

Ett centralt erbjudandebibliotek

Med Offer Decisioning kan ni hantera varje marknadsföringserbjudande från en enda plats och leverera i alla kanaler så att ni vet att allt är enhetligt och relevant.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-platform