rgb(245, 245, 245)

Kundprofiler i realtid

De bästa upplevelserna börjar med kunddata i realtid.

Ni har gott om kunddata. Och dessa är troligen utspridda på olika system, vilket gör det svårt att verkligen få en förståelse för kunderna. Med Real-Time Customer Profile, som ingår i Adobe Experience Platform, får ni enhetliga, kompletta och centralt tillgängliga profiler som hjälper er att ge kunderna de personaliserade upplevelser de förväntar sig.

Fördelar med kundinsikter i realtid.

Förstå era kunder.
Lär känna kundernas beteenden och egenskaper genom att koppla samman alla data – om beteenden, transaktioner, finansiella uppgifter och driftsmässig information – till kompletta profiler.

Lyft er personalisering.
Få tillgång till profiler från Adobe Experience Cloud och andra marknadsföringslösningar och använd dem för att leverera rätt upplevelse till rätt person vid rätt tidpunkt.

Skaffa alla data. På alla nivåer.
Hämta enorma mängder beteendedata och bibehåll möjligheten att attribuera dessa data på detaljnivå till ett obegränsat antal egna och externa datakällor.

Aktualitet, inte bara frekvens.
Hämta realtidsdata så att era profiler alltid är aktuella och era insikter alltid relevanta.

Inserting image...
#f5f5f5
Gartner

Gartner utnämner Adobe till ledare i sin rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms från 2023 för 6:e året i rad.

Läs rapporten

Datainhämtning

Klara och tydliga data.

Data är den avgörande grunden för att möjliggöra kundprofiler i realtid. Samla in data från olika företagsarkiv, både CRM-data, egna data, externa data, e-handelsdata, offlinedata, data från lojalitetsprogram, beteendedata samt data från webben, e-post och sociala nätverk. Rensa och förbered sedan dessa data så att ni kan använda dem för att skapa företagsövergripande datamodeller.

Enhetliga periferidata
Få tillgång till gemensamma periferidata i stort sett i realtid samt enkla beräkningar och dataanvändning i periferin.
Konsolidering av periferidata
När ni har fått tillgång till periferidata samlar ni alla data i ert arkiv.
Realtidsdata
Få stöd för datainhämtning och uppdateringar i princip i realtid så att inkommande data och insikter alltid är aktuella.
Ad hoc-frågor
Använd API:er och SDK:er för CRUD- och ad hoc-frågor.
ETL-teknologi
Använd ETL-teknologier (ETL står för extrahera, omforma, läs in) för att aktivera datainhämtning.

Tillgång och aktivering

Identitetsmatchning
Matcha individuella identiteter från alla data med hjälp av deterministiska och sannolikhetsbaserade algoritmer så att ni kan börja bygga en central bild av era kunder.
Centralt profilarkiv
Läs in identitetsmatchade dataresurser i ett centralt profilarkiv som är utformat för att passa olika användningsområden.
Segmentering
Använd realtidssegmentering för att agera utifrån en händelseström som innehåller beteendedata, så att ni kan undvika fördröjningar och distribuera segment efter geografisk plats.
Aktivera upplevelser
Förvandla data och segment till handling via personaliserings- eller annonsplattformar. Få en samlad bild av de här kundprofilerna oavsett var de är.
Data från segmentanalys
Omvandla segment från Adobe Analytics till kampanjsegment som kan användas på kampanjplattformar.
Personalisera
Använd data från Adobe Analytics och Adobe Campaign för att personalisera mobilupplevelser.
Realtidsleverans
Leverera upplevelser i rätt millisekund mellan en kunds handling och beslut.
Utbyggbart
Med kundprofiler i realtid kan ni ansluta till externa lösningar från andra leverantörer som ni kanske redan har.

Bygg. Lagra. Segmentera. Agera.

Ni har bara nytta av en central kundprofil om ni agerar utifrån de data den innehåller. Med kundprofiler i realtid kan ni bland annat matcha identiteter, lagra profiler och segmentera målgrupper och därmed också förvandla data till åtgärdbara insikter. Och börja skapa datadriven personalisering.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/rtcdp