Funktioner i Adobe Learning Manager

Learning Manager är fullspäckad med funktioner som gör lärandet engagerande och effektivt, så att ni kan öka kundnöjdheten, utbilda era anställda och era franchisetagare och stärka säljteamen.

Funktioner

Vill du se hur Learning Manager fungerar?

Samlade lärandeupplevelser

Gör lärandeinnehållet lättåtkomligt, oavsett var era användare befinner sig och om de är online eller offline. Leverera innehåll direkt i era befintliga appar eller på era befintliga webbplatser för att göra lärandet sömlöst och engagerande.

Fluidic Player byggs in på er egen webbplats och spelar nästan varje innehållsformat, vilket ger användarna möjlighet att gå kurser utan att behöva bekymra sig om kompatibilitet.

Koppla Learning Manager till Adobe Experience Manager Sites med hjälp av en inbyggd komponent eller integrera den i ett annat innehållshanteringssystem som använder headless-API:er.

Användarna kan få åtkomst till kurser var de än befinner sig genom den inbyggda mobilappen och webben.

Användarna kan studera offline och synkronisera sina framsteg automatiskt när de är online igen.

Teamen kan välja mellan att studera virtuellt eller personligen, eller med en kombination av båda. Användarna kan snabbt se kommande personliga och virtuella sessioner med hjälp av den interaktiva kalendern på startsidan.

Direktsänd lektioner från lärplattformen via integreringar som är klara att användas med Microsoft Teams och Adobe Connect. Integrera andra populära webb- och videokonferensverktyg med enkla API-baserade kopplingar.

Användarna kan byta språk eller format när de vill, och välja en leveranstyp som baseras på den studiemetod som de föredrar – oavsett om det är e-learning, virtuellt klassrum eller handledd utbildning.

Leverera lärandeinnehåll direkt i valfri app eller på valfri webbplats genom att utnyttja Learning Managers ”headless-funktion” för utbildningshantering som gör innehållet lättåtkomligt via en via en mängd API:er.

Få tillgång till kurser från ledande leverantörer som till exempel LinkedIn Learning, Harvard ManageMentor och getAbstract med en LMS-integrerad lärplattform.


Låt AI och ML leverera en starkt personaliserad lärandeupplevelse som baseras på användarens profil, studiepreferenser och annat.

Leverera kurser till specifika användargruppers startsida, baserat på företagsmässiga eller funktionella prioriteringar.

Användarna kan söka i sitt flöde och se kurser som är populära bland deras kollegor. Även administratörer kan lägga in kurser i användarnas flöden.

Med dra och släpp-widgetar kan ni anpassa användarnas startsidor och förse dem med en översikt över slutförda, väntande och rekommenderade kurser samt märken och andra milstolpemarkörer.

Personalisering med AI-drivna rekommendationer

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan ni skapa en unik användarupplevelse för varje användare och säkerställa att engagerande, värdefulla kurser alltid ligger främst.


Riktad lärandehantering

Utforma anpassade utbildningsprogram som snabbt introducerar nya kunder eller utbildar anställda, och säkerställ att era användare lär sig det de behöver kunna när de behöver det.

Skapa utbildningar som hjälper användarna att visa att de behärskar ett visst ämne. Anpassa valfria eller obligatoriska ämnesvägar som guidar användarna genom olika kurser.

Tilldela studieprogram automatiskt till användare och rekommendera innehåll som baseras på deras tidigare studieaktiviteter.

Få tillgång till ledande studieprogram i ett innehållsbibliotek med över 86 000 kurser om allt från mjuka kompetenser till Adobe Creative Cloud och affärs-, försäljnings- och ledarskapsmoduler.

Gör referensinnehåll tillgängligt för användarna utan att de behöver registrera sig för en kurs eller ett utbildningsprogram från tredjepart.

Kombinera moduler för att skapa anpassade kurser, utbildningsprogram och läroplaner. Med den automatiska versionskontrollen håller ni ert lärandeinnehåll uppdaterat.


Använd data som samlas in från era lärplattformar för att nå kunder och samarbetspartners med automatiserade marknadsföringskampanjer som använder integreringen med Adobe Marketo Engage.

Låt användarna visa prov på sina nya kunskaper och se vad som händer i kollegornas grupper i de ämnesbaserade diskussionsforumen som påminner om sociala medier och sammanställs automatiskt med hjälp av AI och ML.

Ge era team möjlighet att lära sig på ett mer givande och engagerande sätt med hjälp av poäng, märken och certifieringar som gynnar en kultur av kontinuerliga förbättringar.

Håll användarna engagerade med hjälp av delningsbara märken när de slutför lärandemoduler och program.

Håll era användare informerade om nya kurser eller milstolpar i lärandet med riktade e-postmeddelanden, tillkännagivanden och aviseringar i rätt tid.

Användarna kan hålla sig uppdaterade om kommande utbildningssessioner och andra lärandeaktiviteter i sin kalender, som kan anpassas av administratörerna med hjälp av kalenderwidgeten.

Sömlös kommunikation och engagemang

Håll lärandet aktuellt för både kunder och anställda med starkt motiverande spelifieringsverktyg och lättanvända aviseringsalternativ.


Mätbar analys

Få en tydlig bild av teamens framsteg genom att mäta hur de bemästrar det tilldelade materialet, samt regelefterlevnaden i företaget.

Chefer kan spåra teamens lärandeprocess med heltäckande rapporter om teamens prestationer.

Dra nytta av en mängd olika rapporteringsverktyg som ger er möjlighet att spåra användarnas framsteg, intressen och kompetenser genom omfattande analyser. Anpassa era rapporter utifrån olika parametrar.

Få en samlad översikt över företagets framsteg i förhållande till kommande tidsgränser så att era team kan upprätthålla en hundraprocentig regelefterlevnad och alltid vara förberedda för en revision.

Chefer och administratörer kan skapa rapporter och utskrifter som hjälper dem att spåra teamens och de enskilda användarnas framsteg i lärandeprogrammen.


Möjliggör stöd för företagsinloggning med samlad inloggning (SSO) via SAML med hjälp av externa identitetsleverantörer (IdP:er) som till exempel Okta, OneLogin, Oracle Identity Federation (OIF) och Microsoft Active Directory Federation Services. Adobe Learning Manager är kompatibelt med alla externa IdP:er som stöder SAML 2.0.

Registrera och sammanställ all formell och informell studiedata till en samlad vy med hjälp av xAPI-uppgifter och inbyggd Learning Record Store (LRS).

Migrera era befintliga användare av utbildningshanteringssystem, innehåll och lärandedata till Adobe Learning Manager på ett enkelt sätt helt utan avbrott för användarna.

Synkronisera informationsflödet mellan Learning Manager och Workday för att importera användare och automatiskt registrera dem i relevanta utbildningsprogram med den inbyggda Workday-integreringen.

Publicera lärandeinnehåll på Learning Manager med hjälp av ett enda klick direkt från redigeringsplattformen Adobe Captivate.

Användare kan köpa och ta lektioner från tredjepartsleverantörer av innehåll, till exempel LinkedIn Learning (tidigare Lynda), Harvard ManageMentor och getAbstract – helt och hållet på lärplattformen.

Utbilda säljteamen på ett effektivare sätt med bekväm tillgång till tilldelade kurser och nya uppgifter direkt i Salesforce med hjälp av den inbyggda integreringen.

Skapa användargrupper automatiskt baserat på unika egenskaper, och tilldela specifika studieprogram till var och en av grupperna.

Hantera externa och interna användare från en avskild vy i kontrollpanelen, och flytta dem mellan grupper och utse gruppchefer på ett enkelt sätt. Importera användare från andra system på ett enkelt sätt med hjälp av en FTP-server.

Ge avdelningar, divisioner eller kunder egen tillgång till systemet för utbildningshantering, som de kan anpassa, sätta sitt varumärke på, administrera och hantera samtidigt som de delar platser, kataloger eller rapporter.

Integrera Adobe Learning Manager med de viktiga företagsapparna och systemen som redan finns i er teknikstack via en uppsättning API:er och kopplingar.

Enkel administration och integrering

Iscensätt flera lärandeprogram från en enda plats och säkerställ en friktionsfri upplevelse.

Relaterat innehåll

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående