Funktioner i Adobe Learning Manager

Learning Manager är fullspäckad med funktioner som gör lärandet engagerande och effektivt, så att ni kan öka kundnöjdheten, utbilda era anställda och era franchisetagare och stärka säljteamen.

Funktioner i Adobe Learning Manager

Vill du veta mer?

   eller mejla dina frågor till oss.

Samlade lärandeupplevelser

Gör lärandeinnehållet lättåtkomligt, oavsett var era användare befinner sig och om de är online eller offline. Leverera innehåll direkt i era befintliga appar eller på era befintliga webbplatser för att göra lärandet sömlöst och engagerande.

Nu kan du integrera Adobe Learning Manager-kurser direkt i Adobe Experience Manager (AEM) Sites* genom att utnyttja den nya lärandekomponenten eller integrera den med valfritt CMS med hjälp av funktionen Headless LMS. Element från användarens startsida, till exempel My Learning och kursrekommendationer, kan automatiskt synkroniseras med er frontend utan några ytterligare åtgärder.
* köps separat

Ge er Learning Academy ett nytt varumärke. Ni kan anpassa domännamnet så att det överensstämmer med ert förtags närvaro på webben.

Leverera en uppslukande innehållsbläddringsupplevelse i både inbyggda miljöer och headless-miljöer. Presentera kurstitlar och beskrivningar både i inloggade och ej inloggade tillstånd så att elever kan bläddra och anmäla sig.

Leverera en sömlös innehållskonsumtionsupplevelse med Fluidic Player. Med Fluidic Player kan användarna genomföra kurser utan att behöva bekymra sig om format. Använd valfritt standardinnehållsformat från ett enda fönster och anpassa spelaren så att den passar era varumärkeskrav.

Gå arbetets framtid till mötets genom att ge era team studiemöjligheter, virtuellt och i klassrum. Ge användarna en komplett vy över kommande fysiska och virtuella lektioner med en interaktiv kalender på deras hemsida – och låt dem byta mellan sessioner.

Direktsänd lektioner från lärplattformen via integreringar som är klara att användas med MS Teams och Adobe Connect. Integrera andra populära webb- och videokonferensverktyg med enkla API-baserade kopplingar.

Ge era användare möjlighet att byta språk eller format när de vill under kursen, och även kunna välja en leveranstyp baserat på den studiestil de föredrar – oavsett om det är e-learning, virtuellt klassrum eller handledd utbildning.

Lär dig smidigt på mobil eller skrivbordsdator med full koll på dina framsteg. Bokmärk innehåll, få aviseringar och lär dig även när du är ute i farten. Skanna Adobe Learning Manager QR-koder för att anmäla dig, markera närvaro och slutföra kurser med hjälp av valfri QE-skanningsapp eller mobilkamera.


Med dra och släpp-widgetar kan ni anpassa användarnas startsidor och förse dem med en översikt över slutförda, väntande och rekommenderade kurser samt märken och andra milstolpemarkörer.

Leverera kurser till specifika användargruppers startsida, baserat på företagsmässiga eller funktionella prioriteringar.

Dra nytta av den AI-drivna rekommendationsmotorn och föreslå studieprogram till användarna på deras landningssida. Rekommendationslogiken baseras på implicita egenskaper hos de anställda som hämtas från andra HR-system, liknade egenskaper från en omfattande CV- och kompetensdatabas, och uttalade intressen som samlas in från användarnas input.

Användarna kan söka i sitt flöde och se kurser som är populära bland deras kollegor. Även administratörer kan lägga in kurser i användarnas flöden.

Använd data som samlas in från era lärplattformar för att nå kunder och samarbetspartners med automatiserade marknadsföringskampanjer som använder integreringen med Adobe Marketo Engage.
* köps separat

Personaliserad utbildning

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan ni skapa en unik användarupplevelse för varje användare och säkerställa att engagerande, värdefulla kurser alltid ligger främst.


Strukturerad lärandehantering

Utforma anpassade utbildningsprogram som snabbt introducerar nya kunder eller utbildar anställda, och säkerställ att era användare lär sig det de behöver kunna när de behöver det.

Skapa utbildningar som hjälper användarna att visa att de behärskar ett visst ämne. Anpassa valfria eller obligatoriska ämnesvägar som guidar användarna genom olika kurser.

Bidra till att överbrygga kompetensklyftor, utveckla nya kompetenser och följ upp hur kompetensutveckling påverkar era anställdas arbetsprestationer. Säkerställ att era utbildningsinsatser är helt samordnade med affärsmålen för bästa resultat.

Tilldela studieprogram automatiskt till användare och rekommendera innehåll som baseras på deras tidigare studieaktiviteter.

Få tillgång till ledande utbildningsprogram i ett omfattande bibliotek med kurser om allt från mjuka färdigheter till Adobe Creative Cloud och affärs-, försäljnings- och ledarskapsmoduler.
* köps separat

Gör referensinnehåll tillgängligt för användarna utan att de behöver registrera sig för en kurs eller ett utbildningsprogram från tredjepart.

Ge avdelningar, divisioner eller kunder egen tillgång till systemet för utbildningshantering, som de kan anpassa, sätta sitt varumärke på, administrera och hantera samtidigt som de delar platser, kataloger eller rapporter.

Kombinera moduler för att skapa anpassade kurser, utbildningsprogram och läroplaner. Med den automatiska versionskontrollen håller ni ert lärandeinnehåll uppdaterat.


Ge era team möjlighet att lära sig på ett mer givande och engagerande sätt med hjälp av poäng, märken och certifieringar som gynnar en kultur av kontinuerliga förbättringar.

Låt användarna visa prov på sina nya kunskaper och se vad som händer i kollegornas grupper i de ämnesbaserade diskussionsforumen som påminner om sociala medier och sammanställs automatiskt med hjälp av AI och ML.

Användarna kan hålla sig uppdaterade om kommande utbildningssessioner och andra lärandeaktiviteter i sin kalender, som kan anpassas av administratörerna med hjälp av kalenderwidgeten.

Håll era användare informerade om nya kurser eller milstolpar i lärandet med riktade e-postmeddelanden, tillkännagivanden och aviseringar i rätt tid.

Säkerställ att era användare uppfyller de nödvändiga framgångskriterierna genom att erbjuda certifieringar för studieprogram. Tilldela program eller certifieringar på nytt när de löper ut.

Sömlös kommunikation och engagemang

Håll lärandet aktuellt för både kunder och anställda med starkt motiverande spelifieringsverktyg och lättanvända aviseringsalternativ.


Analys och insikter

Få en tydlig bild av teamens framsteg genom att mäta hur de bemästrar det tilldelade materialet, samt regelefterlevnaden i företaget.

Chefer kan spåra teamens lärandeprocess med heltäckande rapporter om teamens prestationer.

Dra nytta av en mängd olika rapporteringsverktyg som ger er möjlighet att spåra användarnas framsteg, intressen och kompetenser genom omfattande analyser. Anpassa era rapporter utifrån olika parametrar.

Få en samlad översikt över företagets framsteg i förhållande till kommande tidsgränser så att era team kan upprätthålla en hundraprocentig regelefterlevnad och alltid vara förberedda för en revision.

Chefer och administratörer kan skapa rapporter och utskrifter som hjälper dem att spåra teamens och de enskilda användarnas framsteg i lärandeprogrammen.

Säkerställ att cheferna alltid är informerade om teamens framsteg. Skapa rapportsviter baserat på organisationsroller.

Utvärdera kvaliteten på er kurs och responsen ni får på den genom att samla in feedback från användarna baserat på Kirkpatricks nivåer.

Optimera er resurskapacitet med rapporter för användning av lärare.


Hantera externa och interna användare separat med hjälp av den delade vyn. Skapa användargrupper automatiskt baserat på unika identifierbara attribut, och tilldela kurser. Flytta användare mellan olika grupper och utse gruppansvariga.

Möjliggör stöd för företagsinloggning med samlad inloggning (SSO) via SAML med hjälp av externa identitetsleverantörer (IdP:er) som till exempel Okta, OneLogin, Oracle Identity Federation (OIF) och Microsoft Active Directory Federation Services. Adobe Learning Manager är kompatibelt med alla externa IdP:er som stöder SAML 2.0. Learning Manager kan även stödja flera typer av användargrupper med flera SSO-konfigureringar för både interna och externa användare.

Registrera och sammanställ all formell och informell studiedata till en samlad vy med hjälp av xAPI-uppgifter och inbyggd Learning Record Store (LRS).

Migrera era befintliga användare av utbildningshanteringssystem, innehåll och lärandedata till Adobe Learning Manager på ett enkelt sätt helt utan avbrott för användarna.

Synkronisera informationsflödet mellan Learning Manager och Workday för att importera användare och automatiskt registrera dem i relevanta utbildningsprogram med den inbyggda Workday-integreringen.

Integrera enkelt med Adobe Commerce för att sälja kurser till era kunder och samarbetspartners.

Användare kan köpa och ta lektioner från tredjepartsleverantörer av innehåll, till exempel LinkedIn Learning (tidigare Lynda), Harvard ManageMentor och getAbstract – helt och hållet på lärplattformen.

Utbilda säljteamen på ett effektivare sätt med bekväm tillgång till tilldelade kurser och nya uppgifter direkt i Salesforce med hjälp av den inbyggda integreringen.

Publicera lärandeinnehåll på Learning Manager med hjälp av ett enda klick direkt från redigeringsplattformen Adobe Captivate.

Learning Manager har garanterat klassens bästa resultat och säkerhet med certifieringarna Akamai CDN, Brightcove, FedRAMP Security Certification och SOC2 TYPE 2.

Få åtkomst till utbildningsinnehåll i Microsoft Teams med den nya Adobe Learning Manager-appen. Dela innehåll på sekunder, få åtgärdbara aviseringar och håll dig underrättad om dina uppgifter med aktivitetsflöden.

Okomplicerad administration och integrering

Iscensätt flera lärandeprogram från en enda plats och säkerställ en friktionsfri upplevelse.

Relaterat innehåll

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående