ADOBE LEARNING MANAGER

Medarbetarutbildning

Ligg steget före konkurrenterna och bygg upp de anställdas kompetenser och kunskaper med hjälp av kursrekommendationer som genereras genom AI och maskininlärning.

Marquee

Vill du veta mer?

Skapa en kultur av kontinuerlig förbättring.

Adobe Learning Manager uppmuntrar till en proaktiv omskolning av anställda genom automatiserad, AI- initierad utbildning och socialt lärande som innefattar poäng, certifieringar och märken, samtidigt som cheferna får de data de behöver för att kunna tilldela resurser på ett effektivt sätt.

Guide

Ge era anställda nya och bättre kompetenser.

Inrikta de anställdas intresseområden med företagets affärsmål med hjälp av AI-drivna rekommendationer om studieprogram.

En enkel lärandestruktur installerad

Återanvänd moduler i olika kurser för att skapa strukturerade studievägar via specifika program och certifieringar.

AI-baserade utbildningsrekommendationer

Tilldela kurser automatiskt från andra HR-system för företag baserat på de anställdas egenskaper. Liknade egenskaper hämtas från en omfattande CV- och kompetensdatabas, och uttalade intressen samlas in från användarna.

Auto-genererade användargrupper

Skapa användargrupper automatiskt baserat på unika egenskaper, och tilldela sedan specifika studieprogram som är personaliserade för var och en av grupperna.

Personalisera utbildningen

Placera relevant innehåll längst fram och öka engagemanget med avancerade personaliseringsverktyg.

Personaliserad hemsida för lärande

Ge de anställda en översikt över slutförda, väntande och rekommenderade kurser tillsammans med deras märken och andra milstolpar.

Pushmeddelanden och tillkännagivanden

Informera användarna om kommande kurser, utbildningstillfällen, viktiga tidsgränser och om när certifieringar löper ut, med hjälp av push-aviseringar i datorappen.

Symboler

Uppmärksamma och belöna användarna med märken som kan delas på sociala medier och arbetsplatser när de visar prov på initiativförmåga, eller när de uppnår milstolpar.

Admin-rekommenderad utbildningswidget

Rekommenderade kurser och kompetenser som sammanfaller med företagets övergripande mål och värderingar.

Guide
Guide

Skaffa insikter från djupgående rapportering.

Se användarnas framsteg och tilldela resurser baserat på vem som har visat sig behärska en viss kompetens.

Intuitiva kontrollpaneler för rapportering.

Få tillgång till inskrivning på kursnivå, framstegsrapporter, licensanvändning och annat för att få detaljerade insikter om användningen.

Feedbackrapporter om kurser

Skaffa sammanställda L1- och L3-feedbackrapporter från anställda och chefer för att finslipa ert studieinnehåll.

Vy över mitt team

Ge chefer en sammanfattning av teamens utbildning och prestationer, samt en lista över teammedlemmar som riskerar att missa tidsgränser.

CP

Utnyttja tekniken för omskolning av anställda i stor skala

Brandon Hall-gruppen analyserade teknikens roll i medarbetarutbildningen. Detta är vad de upptäckte.

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående