https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/learning-manager-features

Headless-leverans av innehåll

Leverera lärandeinnehåll direkt i valfri app eller på valfri webbplats genom att utnyttja Adobe Learning Managers ”headless-funktion” för utbildningshantering som gör innehållet lättåtkomligt via en via en mängd API:er.

______________________________________________________

Erbjud lärande efter behov på valfri skärm.

En av de största barriärerna för åtkomst och användning av lärandeinnehåll är när användarna behöver förflytta sig till en tredjepartswebbplats – med en egen registreringsprocess – för att starta kursen. Ett system för utbildningshantering behövs för att tillgodose användarens krav och behov, inte tvärtom.

Adobe Learning Manager gör lärandeinnehållet lättåtkomligt på er valda digitala plattform. Oavsett om det gäller att ge användarna en enkel och samlad registrering som ger åtkomst till lärandematerial från appar som ni redan använder, till exempel MS Teams och Salesforce, eller helt enkelt att anpassa kurser så att de passar era befintliga varumärkesriktlinjer, får Adobe Learning Managers headless-egenskaper lärandet och utbildningen att kännas som en naturlig förlängning av ert varumärke.

https://business.adobe.com/fragments/products/modal/videos/headless-content#modal | Adobe

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/learning-manager/request-demo

#f2f7fa

Se vad som får den här funktionen att fungera.

Adobe Experience Manager lärandekomponent

  • Synkronisera automatiskt kursrekommendationer och andra lärandeelement från hemsidor med Adobe Experience Manager Sites med hjälp av ett enkelt dra-och-släpp-arbetsflöde – ingen kodning krävs.

Fluidic Player

  • Låt användarna konsumera kurser sömlöst med samlad inloggning (SSO) genom att bygga in Fluidic Player i de affärssystem ni väljer.

Enterprise API-lager

  • Få åtkomst till funktionaliteten, lärandemålen och användardatan i Adobe Learning Manager i er egen digitala miljö.

SSO-integrering

  • Möjliggör stöd för företagsinloggning med samlad inloggning (SSO) via SAML med hjälp av externa identitetsleverantörer (IdP:er) som till exempel Okta, OneLogin, Oracle Federated Identity (OIF) och Microsoft Active Directory Federation Services. Adobe Learning Manager är kompatibelt med alla externa IdP:er som stöder SAML 2.0.

Utökningsbart socialt lärande

  • Integrera socialt lärande med ert anpassade headless-lärande via Adobe Learning Managers API:er för socialt lärande.

Integrering av Salesforce

  • Utbilda säljteamen på ett effektivare sätt med bekväm tillgång till tilldelade kurser och nya uppgifter direkt i Salesforce med hjälp av den inbyggda integreringen.

Verktyg för intuitiv datavisualisering

  • Exportera användardata, studerandeutskrifter och annat till en samlad datauppsättning via Microsoft Power BI, och presentera era upptäckter i användningsklara mallar.

Läs mer om oberoende innehållsleverans med Learning Manager.

Utnyttja era "headless-funktioner” fullt ut.

Läs om hur Adobe Learning Manager förenklar utbildningsintegreringen på en större plattform med hjälp av inbyggd Fluidic Player och API:er.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/learning-manager