ADOBE LEARNING MANAGER

Utbildning av säljare och samarbetspartners

Leverera effektiva utbildningsprogram för säljare och hjälp teammedlemmarna att stärka sina kompetenser, lyckas i förhandlingar och vinna affärer snabbare.

Marquee

Vill du veta mer?

   eller mejla dina frågor till oss.

Gör ert säljteam till den bästa sortens besserwissrar.

Med Adobe Learning Manager kan era säljteam och samarbetspartners hålla sig à jour med nya produkter, nya processer och ny information som hjälper dem att vinna nya kunder eller betjäna befintliga. Med avancerad målgruppshantering får användarna bara det mest relevanta lärandeinnehållet, samtidigt som ni får djupgående analyser och insikter som vägleder teamen i de följande stegen.

Guide

Utforma er säljutbildning i stor skala.

Ni kan med lätthet infoga era befintliga utbildningsmoduler och sådana från Adobes marknadsplats för innehåll, eller skapa nya i Learning Manager.

 • En samlad lärandeportal med flera integreringar
 • Studera var som helst – mobilt och på webben, offline eller online
 • Hitta enkelt med katalog och sökning
 • En enda destination för lärande i egen takt eller med handledning
 • Multitenant arkitektur för både interna och externa säljteam

Personalisera för relevans

Säljteam och samarbetspartners får till tillgång till effektiva studieprogram var de än befinner sig och avsett vilken enhet som används.

 • AI-drivna innehållsrekommendationer
 • Personaliserade kontrollpaneler för användarna, handledda studier och certifieringar
 • Utbildning som rekommenderas av admin eller chefer
 • Innehåll som är klart att använda från marknadsplatsen för innehåll med 86 000 kurser
 • Spelifiering och socialt lärande
Guide
Guide

Jämför säljprestationer och lärande.

Leverera en intuitiv, personaliserade lärandeupplevelse med spelifierad framstegsspårning och automatisk innehållsleverans över en mängd olika enheter.

 • Följ upp framstegen i era säljteams och samarbetspartners lärande med teamvyer
 • Identifiera potentiella kunskapsluckor
 • Belöna prestationer med poäng och märken
 • Utforma åtgärder för lärande baserat på feedback
CP

Användningsexempel på lärandeteknologi: aktivering för säljare och samarbetspartners

Lös om vad Brandon Hall-gruppen upptäckte när de analyserade den aktuella statusen för utbildning av säljare och samarbetspartners.

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående