Möt kunderna där de vill.

Leverera personaliserade meddelanden och personaliserat innehåll i alla kanaler, bland annat via e-post, mobilen, sociala nätverk, webbannonser, sökmarknadsföring, webbplatser, events och försäljning. Och se hur engagemanget ökar.

Tala med era kunder som om ni känner dem. För det gör ni.

Tala med era kunder som om ni känner dem. För det gör ni.

Det spelar ingen roll var era kunder är – på webben, mobilen eller offline – så är det er sak att hitta dem och bemöta dem så att ni kan konvertera dem. Med Marketo går det lättare och snabbare.

Oavsett om ert fokus är på leads, profiler eller köpcenter i konton kan ni med Marketo få djupa insikter om köparna. Då kan ni också skapa meningsfulla och engagerande upplevelser dynamiskt längs hela kundresan – via webbannonser, SMS, direktreklam, betalda sociala kanaler, i appar och mycket mer. Och med mer engagerade kunder kan ni maximera möjligheterna och få det allra bästa resultatet.

Begär en demo

Portland

”Tack vare Marketo har vi verkligen kunnat utnyttja den viktiga affärsstatistiken som i slutänden innebär större tillväxt för oss.”

Vincent Ircandia, Vice President of Business Analytics, Portland Trail Blazers

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.