#f5f5f5

ADOBE MARKETO ENGAGE

Integreringar i Marketo Engage

Koppla Marketo Engage till er växande teknikstack – enkelt, snabbt och effektivt. Ta en titt på våra mest populära integreringar nedan och utforska dem på Adobe Marketplace.

Gå till Marketplace

Med integreringar kan ni koppla samman arbetsflöden och lyfta produktiviteten.

icon

Samarbeta bättre med olika team via deras egna verktyg.

icon

Se till att ni når marknaden snabbare och använder beprövade metoder.

icon

Förbättra marknadsföringsdata med insikter.

icon

Utöka skalbarheten i arbetsflöden för automatisering.

Våra kunders integreringar av sina favoritappar

Adobe Experience Cloud

Koppla Marketo Engage till produkter i Adobe Experience Cloud för att maximera investeringen och ytterligare förbättra kundupplevelsen genom att synka målgrupper och trigga arbetsflöden baserat på kundaktiviteter och insikter. Marketo Engage kan kopplas till Experience Manager Assets, Audience Manager, Target, Analytics, Workfront, Real-Time CDP och Advertising.

Salesforce

Enkel inledande synkronisering och smidigt underhåll så att ni kan koncentrera er på effektiv leadhantering och engagera rätt leads med rätt innehåll i rätt ögonblick. Tack vare en sluten slinga kan marknadsföring och försäljning samordna insatserna och snabbt konvertera leads. Värdefulla uppdateringar förs in automatiskt i realtid så att säljteamet kan fatta välgrundade beslut.

Läs mer

Microsoft

Överbrygga klyftan mellan marknadsföring och försäljning genom att ge delad insyn i lead- och kontobeteende. Använd bedömningsreglerna i Marketo Engage för att skicka de mest kvalificerade leads till säljteamet i Dynamics CRM så att säljarna kan fokusera på de som mest troligt kommer att handla och bli livslånga fans. Förstå kundernas behov med hjälp av insikter på kontonivå och enhetliga rapporter.

SAP

Synkronisera Marketo Engage och SAP C4C CRM med dubbelriktad synkronisering, realtidssynkronisering och batchsynkronisering. Synkroniseringarna kan schemaläggas, triggas av event eller aktiveras på begäran i ett enkelt och flexibelt dataflöde. Delad insyn ökar tillgängligheten för lead- och kontodata, så att era sälj- och marknadsföringsteam kan hålla jämna steg med hjälp av realtidsaviseringar och enhetliga rapporter.

Google

Använd Google Ads och hela dess samling med lookalike-målgrupper för att återmarknadsföra på YouTube, Gmail, i sökningar och mer. Konvertera Marketo Engage-målgrupper till kundmatchningsmålgrupper i Google och rikta er till dem med extremt personaliserade annonser. Ladda automatiskt upp offlinedata om konverteringar till Google Ads och importera Googles annonsdata till attribueringsmodellerna för flera kontaktytor i Marketo Engage.

Facebook

Konvertera statiska eller dynamiska Marketo Engage-målgrupper till anpassade Facebook-målgrupper och rikta er till dem med extremt personaliserade annonser. Synka målgrupper för att återmarknadsföra mot anonyma och kända webbplatsbesökare. Integrera formulär i annonser för att automatiskt hämta och vidarebefordra inskickade data och trigga e-post- och kundvårdsprogram. Importera Facebooks annonsdata till attribueringsmodellerna för flera kontaktytor i Marketo Engage.

LinkedIn

Konvertera lead- och kontobaserade målgrupper i Marketo Engage till LinkedIn-målgrupper och rikta er till dem med extremt personaliserade annonser. Synka målgrupper för att återmarknadsföra mot anonyma och kända besökare. Integrera formulär för att automatiskt hämta och vidarebefordra inskickade data och trigga e-post- och kundvårdsprogram. Visa LinkedIn-annonskampanjer i rätt sammanhang med era övriga marknadsföringsprogram med funktionen för attribuering för flera kontaktytor Marketo Engage.

Event och webbinarier

Marketo Engage har användningsklara eventintegreringar för virtuella event, fysiska event och webbinarier. Integreringar med branschledande partners omfattar Adobe Connect, Level3, BrightTalk, On24, ZoomVideo & ReadyTalk, TwentyThree, GoToWebinar, CiscoWebex med flera.

#2c2c2c

Fler integreringar för Marketo Engage.

Utforska alla olika sätt att anpassa och förbättra era marknadsföringsfunktioner med de systemspecifika integreringarna på Adobe Marketplace.

Gå till Marketplace