https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/product-analytics

Gå utöver de uppenbara frågorna med djupanalyserade data.

När det gäller datainsikter är Adobe ännu en gång en dataanalyspionjär – nu genom att ge produktteamen möjlighet att skaffa sig insikter som är mer djupgående. Analysis Workspace i Adobe Product Analytics tillhandahåller en mängd olika data, vilket ger flexibilitet.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/is-adobe-right-for-your-biz-gradient

Kan era produktteam upptäcka insikterna som döljer sig under ytan?

Idag har produktteamen i allmänhet två alternativ för att skaffa sig de insikter som behövs. Antingen skickar man en begäran till en analytiker-backlog och väntar på insikter från flera kanaler, eller också hämtar man själv insikter från en enda digital kanal.

Om inte produktteamen själva kan inhämta insikter måste de vänta i dagar, eller till och med veckor, på de djupgående insikter som behövs. Om de har uppföljningsfrågor kan deras väntan bli ännu längre. Detta leder till färre insikter, färre datadrivna beslut och färre tillfällen till en optimerad produktupplevelse.

Om produktteamen själva kan inhämta data sker detta ofta via ett gränssnitt som inte kan besvara annat än enkla frågor om en enda datamängd. Teamen kan inte göra någon egen djupgående analys och får inga insikter om vilken roll deras produkt spelar för den bredare kundupplevelsen.

#fafafa

Adobe kan hjälpa er.

Med Product Analytics kan ni gå djupare än till ytliga datafrågor. Ni kan börja på egen hand med en guidad analys. Om ni sedan vill undersöka datan på en djupare nivå behöver ni bara klicka på "Öppna i Workspace", så överförs er analys till Analysis Workspace. Där kan ni utnyttja all den kraft som finns i våra mest avancerade funktioner och fortsätta med att ställa allt mer djupgående frågor och samarbeta med era analytiker. Analysis Workspace (branschens kraftfullaste avancerade analysverktyg) i kombination med lättanvända guidade analyser är ett kraftfullt verktyg för alla användare, som kommer att hjälpa er att skaffa de insikter ni behöver.

Se hur djupgående data kan användas.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/blades/product-analytics-summit-session

#FBFBFB

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/product-analytics