Generativ AI för företag

Lär känna Sensei GenAI.

Projekt som rör sig snabbare. Enklare marknadsföringsprocesser. Och så mycket mer – allt med Sensei GenAI som din andrepilot, nu en del av Experience Cloud.

Adobes generativa AI utvecklar hur kunder upplever ert varumärke.

Som en ledare och visionär inom artificiell intelligens vet vi att generativ AI har potentialen att förändra varje aspekt av marknadsföring – från planering till analys. Med Adobe Sensei GenAI – vår nya AI-teknologi – använder kundupplevelseteam inbyggd generativ AI för att utöka sin egen expertis och kunna leverera korrektare och personligare kundresor. 

Personaliserade upplevelser

Skapa mångsidiga upplevelser som är kampanj- och kanalspecifika med Sensei GenAI så att kunddata och innehåll kan sammanföras i stor skala. 

Inbyggd generativ AI

Med integrerad generativ AI i Experience Cloud-produkter och Adobe Experience Platform går det snabbare att skapa, leverera och mäta upplevelser.

Byggt för storföretag

Uppfyll kraven på företagssäkerhet, sekretess och efterlevnad samtidigt som ni ger vägledning för varumärkesstandarder och etisk bias.  

Det här är på gång med Sensei GenAI.

Sätt skapandet av resurser – och alla varianter – på autopilot.

AI har alltid varit en fantastisk funktion i Adobe Experience Manager Assets. Nu när Adobe Firefly ingår i Adobe Express kan du skapa, variera och skala enklare än någonsin.

 • Text till bild – använd kommandon på naturligt språk för att generera bilder och resurser.
 • Texteffekter – stilisera och skapa texteffekter med hjälp av egna unika beskrivningar.
 • Resursstilar och -varianter – generera omedelbart innehållsvarianter genom att ändra på komponenter som färger, objekt och miljö.
 • Använda och återanvända – ändra storlek på och anpassa innehåll så att det kan användas i alla kanaler, inklusive webb, sociala medier, e-post och mobil.

Generativ AI för att samordna marknadsföring och säljande. 

Sensei GenAI i Adobe Marketo Engage samordnar marknadsförings- och säljteam med konversationsupplevelser i realtid som ger snabbare time to market, ökad pipeline och fler bokade möten.

 • Generativ chatt – gör din chattbot till en varumärkesambassadör när den svarar på frågor på ett naturligt, sammanhangsberoende sätt som är präglat av ert varumärkes personlighet och ton.
 • Konversationssammanfattning – Förbered säljare för möten och livechattar genom att ge dem konversationssammanfattningar som innehåller kundens avsikter, ämnen som diskuterats, innehåll som delats och kampanjmål. 
 • Assistans för konversation och dialog – generera automatiskt ett helt bibliotek med ämnen, frågor och svar för din generativa chatt och som säljare kan använda under livechattkonversationer.

Använd realtidsprofiler och generera nya möjligheter.

Verktyg för naturligt språk i Adobe Real-Time CDP hjälper team att identifiera och nå nya målgrupper och marknadsföringsmål. 

 • Skapa och aktivera målgrupper – använd Sensei GenAI för att få idéer och upptäcka missade segmenteringsmöjligheter och för att föreslå och automatiskt skapa nya målgrupper.
 • Generativa taktikböcker – förbättra mallarna för olika användningssituationer genom att simulera kundresor med hjälp av tidigare kampanjresultat och profilpreferenser.
 • Segmentförfining – använd konversationsinsikter för att kontinuerligt integrera och förbättra målgruppsdefinitioner och resultat.

Bjud in generativ AI på era kundresor.

Få AI-drivna funktioner i Adobe Journey Optimizer som är baserade på kundresor, erbjudanden och upplevelsehändelser för att öka engagemanget med kunder. 

 • Skapa resor med användningstaktikböcker – generera resor med användningsklara mallar ordnade efter mål, bransch och profil.
 • Kanalövergripande innehåll – generera kanalövergripande innehåll med Adobe Firefly med säkerhet och etik i åtanke.
 • Textframställning – automatisera varumärkesprofilerad text i meddelandedesignen och få rekommendationer för att få bästa möjliga resultat.

Uppslukande upplevelser som förbättras med intelligens.

Adobe Sensei GenAI för Experience Manager Sites innehåller verktyg för att skriva, omarbeta, sammanfatta och utveckla text och variera tonfallet, allt inom samma redigeringsgränssnitt. Med Sensei GenAI kan du självständigt skapa innehåll som är:

 • Varumärkesprofilerat – skapa innehåll som ligger i linje med varumärkets tonfall, stilistiska riktlinjer och andra krav.
 • Personaliserat efter målgrupp – utnyttja detaljerade insikter om hur innehåll fungerar för att personalisera för alla profiler över alla kanaler.
 • Regionspecifikt – erbjud mer än bara översättning och anpassa innehållet efter regionala intressen och beteendemönster.
 • Kontinuerligt optimerat – kör experiment för att avgöra vilka varianter som fungerar bäst och använd insikterna för att förbättra framtida AI-genererat innehåll.

Sofistikerade kanalövergripande insikter förenklade med AI-arbetsflöden.

Customer Journey Analytics för samman kanalövergripande insikter och hjälper marknadsförare att upptäcka fallgropar och engagemangsmöjligheter. Generativ AI ger intelligenta undertexter till visualiseringar så att varumärken får omedelbara insikter.

 • AI-assistent – Generera ad hoc-frågor på ett naturligt språk för att hitta data och snabbt få fram insikter utan att ta hjälp av en analytiker.
 • Intelligenta undertexter  generera insikter på ett naturligt språk så att teamen kan utnyttja kraften i ett databaserat berättande.
 • Avvikelseidentifiering – hitta snabbt statistiskt signifikanta, oväntade trender i data.
 • Textbaserade insikter – få sammanhangsberoende insikter omedelbart, så att till och med nybörjaranvändare kan utvinna insikter på ett säkert sätt.

Lär känna Firefly för företag.

Lär känna de nya kreativa generativa AI-modellerna från Adobe.

Utforska Adobe Sensei GenAI själv.