https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/target-benefits

Ni kan gissa. Eller så kan ni använda A/B-tester och multivariata tester och vara säkra.

Med Adobe Target kan ni ta reda på vilka upplevelser som förbättrar inte bara er webbplats, utan alla era kritiska kundkontaktytor. Använd våra A/B-tester och multivariata tester för att hitta den bästa upplevelsen för era kunder snabbare.

Ju fler saker ni ändrar, desto mer måste ni testa.

Kunderna är människor, och människor förändras. Därför får ni som företag aldrig bli bekväma eller vila på lagrarna. Era kunder utvecklas oavbrutet, och det dyker upp nya konkurrenter som blir allt skickligare.

Trycket är stort på er att ha koll på vad som fungerar och vad som inte fungerar – inte bara på webbplatsen, utan över hela kundupplevelsen. Och även om ingen känner företaget bättre än ni själva, så är ni partiska och har förmodligen en del blinda fläckar, något som kan påverka er möjlighet att se vilka förändringar ni behöver göra.

Då håller optimering via noggrann och kontinuerlig testning er på rätt spår. Och även om det är en bra idé att fokusera på webbplatsen till att börja med, så räcker det troligen inte. Era kunder låter sig inte begränsas, och det kan inte ni heller. Och det är faktiskt en lättnad att testa för alla kanaler. Pressen minskar och du slipper oroa dig för om din magkänsla för vad kunderna hittar på stämmer. Det är bara att observera dem. Ge dem olika alternativ och se vad de gör – med objektiva och sakliga realtidstester. Få insikter om allt från den övergripande upplevelselayouten till färgen på knappen som kunderna klickar på. Ni får veta vad som är bäst om ni frågar och samlar in resultatet.

Adobe kan hjälpa er.

Vi vet att ni vill optimera upplevelserna för era kunder. Vi vet också att många marknadsförare tycker att det är betungande och komplicerat att köra A/B-tester och multivariata tester, och då är det enklare att fokusera på webben.

Men med Adobe Target blir testningen mindre komplicerad, inte bara för webbplatsen utan för alla era digitala kanaler. Vi har förvandlat det till något som ni kan göra hela tiden utan att bli överväldigade. Adobe Target, som ingår i Adobe Experience Cloud, har utformats för att komplettera era andra digitala marknadsföringssatsningar, och testresultaten används som underlag i dessa samtidigt som data och andra insikter från dem används som underlag i de tester ni kör.

Med Adobe Target kan ni välja om ni vill köra A/B-tester eller multivariata tester. Ni skapar testvarianter genom att välja och byta ut, ändra eller dra och släppa innehåll. Kör testet för alla besökare, en definierad målgrupp, en befintlig målgrupp från Adobe Target eller en delad målgrupp från Adobe Experience Cloud. Välj önskade framgångsmått, ange urvalsstorlek och starta testet. Ni får stegvisa instruktioner i Adobe Target så det är ingen tvekan om vad som ska göras. Ni får veta vilken kombination som fungerar bäst och hur mycket varje element bidrog till den vinnande upplevelsen. När testet är klart granskar ni resultatet och får en bättre förståelse för hur varje element bidrar till den vinnande upplevelsen, så att ni kan leverera den bästa upplevelsen till hela målgruppen.

Titta på översiktsvideon

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-target