https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/target-features

Automatiserade erbjudanden

Automatisera testning och experimenterande i stor skala med hjälp av de olika maskininlärningsmetoderna i Adobe Sensei för att identifiera det bästa erbjudandet för varje besökare.

____________________________________________________

Kraftfull personalisering. Som drivs av artificiell intelligens.

Varje webbplatsbesökare är unik, och varje besökare vill bli engagerad och aktiverad på sina egna villkor. Men med traditionell regelbaserad målinriktning är det omöjligt att leverera meningsfulla upplevelser, särskilt i stor skala.

Med hjälp av maskininlärningen i Adobe Sensei och de automatiserade erbjudandena i Adobe Target kan varumärken skapa den perfekta personaliserade kundupplevelsen varje gång, för varje kund, oavsett hur stort kundunderlag de har. Och med hjälp av den artificiella intelligensen i Target kan ni se och jämföra hur väl era erbjudanden faller ut så att ni kan avgöra vilket som fungerar bäst för varje enskild besökare och leverera den perfekta upplevelsen som får dem att agera.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

AI-drivna erbjudanden
Låt algoritmen hitta och leverera det mest lockande erbjudandet för varje besökare varje gång.

Flexibel trafiktilldelning
Välj den trafiktilldelning som fungerar bäst för era mål. Ni kan utvärdera personaliseringsalgoritmer, maximera personaliseringstrafiken eller ange trafik manuellt.

Öppen personaliseringsmodell
Offlinedata, som CRM-information eller benägenhetsskattning, kan vara oerhört värdefullt när ni skapar personaliseringsmodeller.

Personaliseringsinsikter
Få djupare insikt i hur er personalisering fungerar med vår rapport om viktiga attribut. Den innehåller en lista över de mest inflytelserika profilattribut som automatiserade personaliseringsbeslut bygger på. Fatta bättre beslut genom att förstå vilka egenskaper eller profiler som är viktigast för att öka avkastningen.

Skapa segment automatiskt
Varje besökare är unik och passar inte alltid in i fördefinierade segment eller profiler. Med hjälp av automatiserade segment, som drivs av Adobe Sensei, kan ni identifiera vilka profilattribut som verkligen betyder något för att era erbjudanden och upplevelser ska bli framgångsrika. Ta reda på mer om hur ni kombinerar flera attribut för att skapa helt nya segment.

Läs mer om automatiserade erbjudanden i Adobe Target

Automatiserad personalisering som fungerar.

Besök vår hjälpsida för Adobe Target och läs mer om automatiserad personalisering.

Läs mer

En marknadsförares guide till AI-driven personalisering.

Praktisk personalisering i realtid som överträffar kundernas förväntningar.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-target