Optimering av konverteringsgraden

Testa, målinrikta och optimera kundupplevelser utifrån nyckeltal för att skapa alltigenom personaliserade resor och få högre avkastning.


Skapa en resa som era kunder vill slutföra.

Ni optimerar oupphörligen kundupplevelsen för att försöka minska avhoppsfrekvensen och öka konverteringsgraden. Sannolikheten är stor att ni spenderar för mycket tid och pengar på att anpassa era mest besökta sidor utan att egentligen ha någon tydlig bild av hur väl de fungerar. Marknadsförarna förväntas känna till den bästa kombinationen av erbjudanden och layouter som får kunderna att konvertera. Och ledningen känner frustration eftersom de inte kan koppla kundresan till nyckeltal.

Med optimering av konverteringsgraden i Adobe Target kan ni optimera upplevelser utifrån nyckeltal längs hela kundresan. Här får ni alla verktyg för testning och målgruppsanpassning ni behöver för att experimentera i alla kanaler, från landningssidan till mobilappen. Och när ni kombinerar Target med Adobe Analytics kan ni få djupare insikter i hur kunderna interagerar på mobilen, på webben och i alla andra kanaler. Så att ni kan leverera bättre upplevelser till mer värdefulla kunder och öka avkastningen.

 

Se hur det fungerar

 

Heltäckande optimering
Testa allt i er webbupplevelse. Kör A/B-tester för allt från webbplatsens text till knapparnas färg. Verifiera funktionella förändringar, som att ha tre steg i stället för fyra i en registreringsprocess.

Multivariata tester
Identifiera hur varje element på sidorna bidrar till upplevelsen och identifiera viktiga områden som behöver förbättras. Testa alla upplevelsevarianter och personalisera bilder, landningssidor, erbjudanden, rekommendationer, produktsidor, sökningar, användarskapat innehåll och mycket mer.

Maskininlärning
Utnyttja kraften hos Adobe Sensei AI och maskininlärning för att leverera den bästa kombination av erbjudanden, rekommendationer, sidor eller upplevelser till varje individ utifrån deras profil. 

Integrering med Adobe Analytics
Integrera med Adobe Analytics för att få äkta datadriven optimering på er webbplats med en samlad helhetsbild. Detta lyfter er verksamhet, eftersom ni kan testa upplevelser utifrån nyckeltal och affärsmål som tagits fram av era strategiteam. Läs mer i vår guide med tips och tricks.

Läs nu

Mer information om optimering av konverteringsgraden

Förstå testning och optimering i Target

Förstå testning och optimering i Target.

Era kunder kommunicerar via alla plattformar. Om ni optimerar alla upplevelser för alla enheter kan ni öka konverteringsgraden och skapa trogna förespråkare. Det här avsnittet med vanliga frågor och svar i hjälpen innehåller information om hur ni gör.

Läs mer

Relaterade funktioner

A/B-tester

A/B-testa hela er upplevelse, inklusive bilder, text och gränssnitt, för att hitta den vinnande upplevelsen. Den strikta testningen i Target är utformad för att testa flera varianter samtidigt för webben, mobilappar, sakernas internet och mer på både klient- och serversidan.

Multivariata tester

Testa flera element samtidigt (t.ex. bilder, layout, bakgrundsfärg och text) för att hitta den mest effektiva kombinationen, men även för att förstå vilka element som bidrar mest till en lyckad kundupplevelse.

Webbplatsoptimering

Förstå snabbt vad som är den bästa kombinationen av erbjudanden och layouter som får kunderna att konvertera och använd den.


Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.