https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/target-features

Optimering av konverteringsgraden

Testa, målinrikta och optimera kundupplevelser utifrån nyckeltal för att skapa alltigenom personaliserade resor och få högre avkastning.

____________________________________________________

Skapa en resa som era kunder vill slutföra.

Ni optimerar oupphörligen kundupplevelsen för att försöka minska avhoppsfrekvensen och öka konverteringsgraden. Sannolikheten är stor att ni spenderar för mycket tid och pengar på att anpassa era mest besökta sidor utan att egentligen ha någon tydlig bild av hur väl de fungerar. Marknadsförarna förväntas känna till den bästa kombinationen av erbjudanden och layouter som får kunderna att konvertera. Och ledningen känner frustration eftersom de inte kan koppla kundresan till nyckeltal.

Med optimering av konverteringsgraden i Adobe Target kan ni optimera upplevelser utifrån nyckeltal längs hela kundresan. Här får ni alla verktyg för testning och målgruppsanpassning ni behöver för att experimentera i alla kanaler, från landningssidan till mobilappen. Och när ni kombinerar Target med Adobe Analytics kan ni få djupare insikter i hur kunderna interagerar på mobilen, på webben och i alla andra kanaler. Så att ni kan leverera bättre upplevelser till mer värdefulla kunder och öka avkastningen.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Heltäckande optimering
Testa allt i webbupplevelsen. Kör A/B-tester för allt från webbplatsens text till knapparnas färg. Kontrollera funktionella ändringar, som att ha tre steg i stället för fyra i en registreringsprocess.

Multivariata tester
Identifiera hur enskilda element på sidorna bidrar till upplevelsen och identifiera viktiga områden som behöver förbättras. Testa alla upplevelsevarianter och personalisera bilder, landningssidor, erbjudanden, rekommendationer, produktsidor, sökningar, användarskapat innehåll och mycket mer.

Maskininlärning
Utnyttja kraften hos den artificiella intelligensen och maskininlärningen i Adobe Sensei för att leverera den bästa kombinationen av erbjudanden, rekommendationer, sidor eller upplevelser till varje individ utifrån deras profil.

Integrering med Adobe Analytics
Integrera med Adobe Analytics för att få äkta datadriven optimering på er webbplats med en samlad helhetsbild. Detta lyfter verksamheten, eftersom ni kan testa upplevelser utifrån nyckeltal och affärsmål som tagits fram av era strategiteam. Läs mer i vår guide med tips och tricks.

Läs nu

Mer information om optimering av konverteringsgraden

Förstå testning och optimering i Target.

Era kunder kommunicerar via alla plattformar. Om ni optimerar alla upplevelser för alla enheter kan ni öka konverteringsgraden och skapa trogna förespråkare. Det här avsnittet med vanliga frågor och svar i hjälpen innehåller information om hur ni gör.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-target