Företagsövergripande styrning

Behåll kontrollen över vem som har tillgång till vad samtidigt som ni ger individer och team rätt behörighet för att skapa slagkraftiga personaliserade upplevelser.


Flera appar, team och länder. Ett enda lätthanterligt ställe att styra allt ifrån.

Ert varumärke är komplext. Teamen är korsfunktionella, flytande och utspridda. Därför är det svårt att försäkra sig om att teammedlemmarna bara har tillgång till de element och data som de ska och behöver ha tillgång till.

Med hjälp av den företagsövergripande styrningen i Adobe Target kan ni bygga team som fungerar precis som ni vill samtidigt som ni försäkrar er om att rätt användare har tillgång till rätt företagselement och data för sin roll. Distribuera behörighetskontroller efter enhet, kanal, land, varumärke och mer. Ni kan till exempel ge ert produkt- och utvecklingsteam på mobilsidan fullständig tillgång till deras app utan att ge dem tillgång till den huvudsakliga marknadsföringssajten. Eller så kan ni låta reklambyrån personalisera en enda landningssida utan att ge dem någon större insyn i era aktiviteter och data i Adobe Target. Tack vare den här detaljerade kontrollen kan era team skapa slagkraftiga personaliserade upplevelser utan att offra något av den viktiga företagsövergripande styrningen.

Titta på de funktioner som ingår.

Behörighetsnivåer
Se till att teammedlemmarna har rätt roll – observatör, redaktör eller godkännare – för varje arbetsyta utifrån behov. Ni hanterar enkelt behörigheterna i Adobe Experience Cloud eller behörighets-API:et.

Flexibla arbetsytor
Skapa arbetsytor när det behövs för alla team. Börja med att tilldela de olika medlemmarna rätt behörighet och tilldela sedan teamet rätt digital egendom.

Verksamhetsbaserade egenskaper
Definiera egenskaper utifrån verksamhetens behov. Ni kan göra det utifrån domän, mobilkanal, land, språk eller varumärke – välj det som passar er bäst.

Många team, inga konflikter
Utöka ert personaliseringsprogram till hela organisationen utan bekymmer. Bevakad tillgång till element och arbetsytor garanterar att alla team arbetar tillsammans på aktiviteter utan några konflikter.

Läs mer om företagsövergripande styrning i Adobe Target.

Finslipa behörighetsstyrningen.

Tack vare de olika sätten att definiera vem som har tillgång till vad har ni alltid rätt kontroll.

Läs mer

Arbetsytor som är utformade för att passa er.

Ta reda på hur ni skapar arbetsytor där ni kan tilldela behörighet till data och sajter utifrån hur teamen arbetar.

Titta nu

Visa relaterade funktioner

Automatiserade erbjudanden

Automatisera testning och experimenterande i stor skala med hjälp av de olika maskininlärningsmetoderna i Adobe Sensei för att identifiera det bästa erbjudandet för varje besökare.

Beteendeanpassad marknadsföring

Målinrikta utifrån beteenden som tidigare besöksmönster, produktintresse, sökningar, inköp, kampanjexponering och kampanjsvar eller utifrån faktorer som huruvida det är en ny eller återkommande besökare eller en ny eller befintlig kund. Använd den här informationen för att köra mer effektiva kampanjer.

Regelbaserad personalisering

Skräddarsy upplevelser baserat på typ av webbläsare och enhet, varumärkestrohet, om det är en ny eller återkommande besökare eller andra befintliga profildata som ni har tillgång till. Bygg egna regler för att personalisera över olika kontaktytor.


Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.