BEHÖRIGHETER FÖR FÖRETAG

Samarbete som det ska fungera. Smidigt.

Ge rätt teammedlemmar rätt behörighet.

Skapa ett projektteam i Adobe Target för vem som helst, var som helst. Med behörigheterna för företag kan du ge teammedlemmar rätt tillgång till aktiviteter, målgrupper och erbjudanden på en viss webbsida eller utifrån enhet, land eller varumärke.

Titta på introduktionen

Så här fungerar behörigheter för företag

Precisa behörighetsnivåer

Se till att teammedlemmarna har rätt behörighet för rätt arbetsyta baserat på vad de behöver och vilken roll de har: observatör, redigerare eller godkännare.

Verksamhetsanpassade egenskaper

Definiera egenskaper i linje med hur företaget arbetar utifrån hela domänen, en mobilkanal, ett land, ett språk eller ett varumärke – det bestämmer ni själv.

Flexibla arbetsytor

Skapa arbetsytor när som helst för vilket team som helst. Ge en enskild medlem i taget tillgång och tilldela därefter teamet egenskapen.

Många team, inga konflikter

Sprid personaliseringsprogrammet till hela företaget. Skyddad åtkomst gör att teamen kan köra aktiviteter tillsammans, utan konflikter.

Se hur det går till.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/target/enterprise-permissions/configure-workspaces#_video2 | Watch the video

Lär dig konfigurera arbetsytor i Adobe Target.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/target/enterprise-permissions/create-properties#_video3 | Watch the video

Lär dig skapa egenskaper i Adobe Target.