BEHÖRIGHETER FÖR FÖRETAG

Samarbete som det ska fungera. Smidigt.

Ge rätt teammedlemmar rätt behörighet.

Ge rätt teammedlemmar rätt behörighet.

Skapa ett projektteam i Adobe Target för vem som helst, var som helst. Med behörigheterna för företag kan du ge teammedlemmar rätt tillgång till aktiviteter, målgrupper och erbjudanden på en viss webbsida eller utifrån enhet, land eller varumärke.

Titta på introduktionen ›

Så fungerar behörigheter för företag

Precisa behörighetsnivåer

Se till att teammedlemmarna har rätt behörighet för rätt arbetsyta baserat på vad de behöver och vilken roll de har: observatör, redigerare eller godkännare.

Verksamhetsanpassade egenskaper

Definiera egenskaper i linje med hur företaget arbetar utifrån hela domänen, en mobilkanal, ett land, ett språk eller ett varumärke – det bestämmer ni själv.

Flexibla arbetsytor

Skapa arbetsytor när som helst för vilket team som helst. Ge en enskild medlem i taget tillgång och tilldela därefter teamet egenskapen.

Många team, noll konflikter

Expandera ert personaliseringsprogram över hela företaget. Skyddad åtkomst gör att teamen kan köra aktiviteter tillsammans, utan konflikter.


Se hur det går till.

Lär dig konfigurera arbetsytor i Adobe Target.

Lär dig konfigurera arbetsytor i Adobe Target.

Lär dig skapa egenskaper i Adobe Target.

Lär dig skapa egenskaper i Adobe Target.

Vi är ensam ledare inom plattformar för digital helhetsanalys.

Ta reda på varför vi anser oss vara bäst på att hjälpa er att gå från grundläggande analys till digital spetskompetens i den senaste Forrester Wave-rapporten


Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.