Platsbaserad personalisering

Inrikta er på kunder efter både makro- och mikroplats genom att leverera innehåll som är relevant både för den allmänna och den specifika platsen – allt i realtid.


En ny definition av ”rätt tidpunkt, rätt plats”.

Era kunder är hela tiden i rörelse. Men att skicka relevanta platsbaserade erbjudanden är allt annat än lätt, särskilt när kunderna växlar från mobilen till andra typer av uppkopplade enheter flera gånger om dagen, på flera olika platser. Utmaningen består i att hålla jämna steg med deras aktiva livsstil.

Med den platsbaserade personaliseringen i Adobe Target kan ni ta reda på var kunderna är och skräddarsy relevanta erbjudanden och upplevelser runt dem. Använd kundernas egna uppgifter om makroplats (t.ex. tidszon, postnummer eller koordinater för latitud och longitud) tillsammans med andra besökardata för att leverera erbjudanden på deras ungefärliga plats. Gå djupare med mikroplatsen genom att identifiera aktuell plats automatiskt via GPS och använd Target för att leverera geografiskt målinriktade upplevelser utifrån kundens avstånd till platser som ni anger. Och när ni gör allt detta på rätt sätt i Target kommer era kunder att bli eld och lågor – och era konverteringar skjuter i höjden.

Titta på de funktioner som ingår.

Målinriktning via avstånd/närhet
Ange intressepunkter och geostaket med latitud- och longitudkoordinater för att trigga och leverera relevanta och vältajmade erbjudanden, där avståndet verkligen kan göra skillnad för engagemanget och konverteringen, till exempel när en kund närmar sig ett lokalt kafé och får lojalitetserbjudanden. Använd samma punkter för att målinrikta via avstånd och frekvens, som när en kund passerar en punkt flera gånger om dagen, så att ni kan skicka specialerbjudanden när de går förbi. Och när ni vill avstyra att de gynnar konkurrenterna skickar ni erbjudanden i precis det ögonblick de går förbi dem.

Testning för platsbaserad personalisering
Target har ett arbetsflöde i tre steg som ni kan använda för att konfigurera en aktivitet (A/B-testning, regelbaserad personalisering och rekommendationer) för lokaliserade upplevelser som förbättrar målinriktningen ytterligare.

Skräddarsydda upplevelser
Poängsätt platsdata automatiskt utifrån dess prediktiva värde som en del av besökarprofilen för att skräddarsy upplevelsen när platsen är avgörande för konvertering.

Personalisera överallt
Trigga platsbaserad personalisering baserat på IP-adress, postnummer, GPS-plats, avstånd till intressepunkter med mera.

Inbyggd bekvämlighet
Utnyttja platsen som ett färdigt profilattribut för att skapa målgrupper och segment samt för att testa och målinrikta.

Läs mer om platsbaserad personalisering i Adobe Target.

Lär dig mer om geografisk målinriktning.

Besök vår hjälpsida för Adobe Target och läs mer om hur ni inriktar er på kunder baserat på deras plats.

Läs mer

Skapa målgrupper.

Titta på vår videokurs om hur du skapar målgrupper i Adobe Target.

Titta nu

Video

Visa relaterade funktioner

Beteendeanpassad marknadsföring

Målinrikta utifrån beteenden som tidigare besöksmönster, produktintresse, sökningar, inköp, kampanjexponering och kampanjsvar eller utifrån faktorer som huruvida det är en ny eller återkommande besökare eller en ny eller befintlig kund. Använd den här informationen för att köra mer effektiva kampanjer.

Automatiserade erbjudanden

Automatisera testning och experimenterande i stor skala med hjälp av de olika maskininlärningsmetoderna i Adobe Sensei för att identifiera det bästa erbjudandet för varje besökare.

Mobiloptimering

Testa och personalisera upplevelser för mobilwebben och appar baserat på användarbeteende och sammanhang. Leverera interaktioner som engagerar och konverterar via interaktiv testning samt regelbaserad och AI-driven personalisering.


Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.