https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/target-features

Multi-armed bandit-testning

Tilldela automatiskt trafik till den mest framgångsrika upplevelsen tidigare för att öka konverteringsgraden och intäkterna.

______________________________________________________

Styrka och snille i kombination.

A/B-testning har sitt pris. Under tiden ni sållar fram en vinnare skickar ni också trafik till ett mindre effektivt alternativ. Men idag betyder hastighet allt. Ni kanske kör en kampanj, försöker dra nytta av den senaste poptrenden eller bara vill se resultat snabbt. Hur som helst så vill ni inte slösa tid på att ge besökarna fel upplevelse.

Med hjälp av multi-armed bandit-testning i Adobe Target kan ni lösa det här problemet. Den här kraftfulla funktionen med automatisk tilldelning talar om för er vilka av de testade varianterna som är mest effektiva och skickar sedan automatiskt trafiken till den vinnande upplevelsen. Genom att välja mer av det som fungerar och dra in på det som inte fungerar kan ni minimera riskerna och öka avkastningen avsevärt, samtidigt som ni hela tiden lär er mer.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Snabbare, smartare testning
Hitta och leverera automatiskt den bästa upplevelsen snabbare och med större säkerhet och öka konverteringarna och intäkterna.

Säkra stoppvillkor
När en viss upplevelse är den tydliga vinnaren talar våra stoppvillkor om det för er direkt, så att ni kan stoppa testet och gå vidare med rätt upplevelse. Våra stoppvillkor har en säkerhet på 95 %.

Intelligent logik
Till skillnad från hur vanlig A/B-testning fungerar, så tilldelar den här metoden 80 procent av besökarna med hjälp av intelligent logik och 20 procent slumpmässigt för att beakta förändrade besökarbeteenden.

Läs mer om multi-armed bandit-testning i Adobe Target.

Automatisera valet av vinnare.

Med automatisk tilldelning finns det ingen ”styrning”. I vår dokumentation kan du läsa mer om hur ni gör implicita jämförelser av alla upplevelser för att utse en klar vinnare varje gång.

Läs mer

Gör en djupdykning i hur automatisering och testning samverkar.

Läs den här rapporten om hur ni minskar kostnaderna för att hitta den bästa upplevelsen samtidigt som ni hela tiden lär er mer och optimerar mer.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-target