https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/target-features

Multivariata tester

Testa flera element samtidigt (t.ex. bilder, layout, bakgrundsfärg och text) för att hitta den mest effektiva kombinationen, men även för att förstå vilka element som bidrar mest till en lyckad kundupplevelse.

Läs våra insidertips och tricks för testning i Target

______________________________________________________

Kraftfull testning. Ännu kraftfullare optimering.

När besökarna kommer till er webbplats skapar de sig en helhetsbild direkt. Och även om det är nog så viktigt att testa individuella element, så är det minst lika viktigt att testa hur alla element samverkar för att skapa en övertygande upplevelse. Det hjälper er att leverera den bästa upplevelsen varje gång, men ni får även nya möjligheter att testa och lära er mer.

Med de multivariata testerna i Adobe Target får ni den här heltäckande överblicken över allt – bilder, layout och mycket mer. Testa kombinationer av element lika enkelt som med ett A/B-test. Och med användningsklara rapporter ser ni snabbt vilka kombinationer som fungerar bäst och sämst och kan agera direkt. Samtidigt får ni en förståelse för hur elementen påverkar den övergripande kundupplevelsen, så att ni kan koncentrera er på de saker som verkligen betyder något.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Guidat arbetsflöde i tre steg
Använd vår visuella upplevelsedesign och samma enkla arbetsflöde som ni använder för A/B-testning för att automatiskt skapa flera tester för olika målgrupper.

Fullständig faktoriell testning
Vi erbjuder fullständiga faktoriella multivariata tester så att ni enkelt kan utesluta kombinationer som inte är vettiga.

Fastställ faktorer
Med vår elementbidragsrapport får ni specifik insikt i vilka element i testet som har störst påverkan, så att ni kan utforma och köra ännu mer specifika tester för att definiera upplevelsen mer exakt.

Läs mer om multivariata tester i Adobe Target.

Upptäck hur mycket ni kan göra med multivariata tester.

I vår dokumentation kan du läsa om hur bra multivariata tester ser ut och när ni ska använda A/B-tester i stället.

Läs mer

Se hur multivariata tester fungerar i praktiken.

Hjälpen innehåller en steg för steg-demo om hur ni konfigurerar och använder multivariata tester.

Titta nu

https://helpx.adobe.com/target/how-to/multivariate-tests-demo.html#_blank | Multivariate Tests in Adobe Target Demo
https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/activities/multivariate-test/plan-mvt.html?lang=en#_blank | Plan a Multivariate Test

Lär er att skapa multivariata tester.

Titta på vår videokurs om hur ni skapar multivariata tester, när ni ska använda dem och hur de fungerar.

Titta nu

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-target