Beslut på enheten

Beslut på enheten ger utvecklare och produktägare möjlighet att leverera experimenterande och personalisering inifrån en användares enhet, i alla kanaler, med nästan ingen fördröjning.


Ger utvecklare och produktägare möjlighet att fatta beslut utan fördröjning

Snabbhet och resultat är av avgörande vikt när det gäller kundinsikter och användarnöjdhet. Beslut på enheten gör så att utvecklare och produktägare kan testa och optimera upplevelser direkt från en användares enhet och på så sätt minska besluts- och inläsningstider till i det närmsta noll och ge kontextuella realtidupplevelser.

Utvecklare och produktägare kan använda Adobe Target till att sammanställa personaliserings- och experimenterandefunktioner i en CND-distribuerad JSON-regelartefakt som kallas ”optimeringsartefakt” i Target. Dessa artefakter fattar beslut utan fördröjning eftersom de snabbt läses in på kundenheterna där besluten fattas lokalt utan att kontakt behöver tas med Adobes Experience Edge-tjänst. De ger teamen direkt åtkomst till kod för att testa kundupplevelser och flexibiliteten att hantera och stegvis distribuera produkter för kontinuerlig integrering och utveckling. Och eftersom beslut på enheten har en integrerad koppling till Adobe Experience Cloud-produkter, får Target-användare en snabba analyser och upplevelseiterationer.

Se hur det fungerar

Se hur det fungerar

Optimeringsartefakter

Målgrupper, erbjudanden, trafikdelningar, metadata och mycket annat finns i optimeringsartefakter på Akamai-nätverket med över 240 000 servrar runt hela världen.

Beslut fattas i minnet, på enheten

Optimeringsartefakter utan fördröjning laddas ned till en användares enhet där beslut fattas lokalt utan att Adobe Experience Edge-tjänsten kontaktas.

Konfigurering av funktionsflaggor

Oavsett om din funktionsflagga är ett heltal, en sträng, en matris eller något helt annat konfigurerar Targets kodskrivare snabbt flaggorna och distribuerar dem till artefakten. När de har laddats ned till en användares enhet avgör du vilka funktioner som ska slås på och av.

Ett enda gränssnitt med en hybridmiljö

SDK på seversidan och JavaScript SDK på klientsidan gör att marknadsförare och utvecklare kan använda implementering och arbetsflöden som passar dem i ett enda gränssnitt och med en integrerad uppsättning funktioner.

Parameterstyrd distribution

Distribuera funktioner hur och när du vill genom att välja parametrar eller använd målgruppsskaparen för att rikta in dig på något visst, som webbläsare, operativsystem, geovariabler eller appkontextuella variabler som lojalitetsnivå eller livstidsvärde.  

En säker optimeringsstrategi

Era optimeringsartefakter döljs i källan så att era experiment, målgrupper och övergripande optimeringsstrategi är säker.

Adobes egen testresultatsanalys

Adobe Target kopplas server till server till Experience Cloud-program som Analytics och Audience Manager för avancerad analys.

Hybridarkitektur för flexibla användningssätt

Produktägare och utvecklare kan dra nytta av artefakter utan fördröjning för kontinuerlig integration och utveckling, medan marknadsförare kan använda sig av artificiell intelligens och maskininlärning på Adobes Experience Edge för att få personlig realtidspersonalisering i stor skala.

Visa relaterade funktioner

Webbplatsoptimering

Webbplatsoptimering

Förstå snabbt vad som är den bästa kombinationen av erbjudanden och layouter som får kunderna att konvertera och använd den.

Optimering på serversidan

Optimering på serversidan

Använd API:et på serversidan i Adobe Target för att testa och personalisera på serversidan eller kör er JavaScript-kod för klientsidan med hjälp av vår node.js-miljö. Allt tack vare vår samlade leveransplattform.

Hämta upplevelser i förväg

Hämta upplevelser i förväg

Hämta upplevelsevarianter från testnings- och personaliseringsaktiviteter i förväg och cachelagra dem längs hela kundresan. Med hjälp av dessa kan ni alltid personalisera direkt, även när uppkopplingen eller nätverket dyker, och upplevelserna kan levereras snabbare och med större effektivitet.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.