https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/target-features

Profiler och segmentering

Samla in data om till exempel tid på webbplatsen, webbläsarhistorik, ålder, kön och lojalitet och mer med Adobe Target. Lagra sedan allt i en enda progressiv profil. Importera egna data från exempelvis ert CRM-system till profilen för att få en ännu tydligare bild av kunden.

______________________________________________________

Alla data på ett och samma ställe.

Kunderna kommer till er från alla håll och kanter, vilket alltför ofta leder till att ni får en splittrad bild av era målgrupper. Med så många datakällor kan det vara besvärligt att hålla ihop en enhetlig upplevelse, särskilt när målgrupperna växer.

Med hjälp av profiler och segmentering i Adobe Target bygger ni enkelt en samlad, enhetlig besökarprofil, som är stor nog för alla kundattribut ni kan tänkas behöva. När allt har sammanställts i en enda besökarprofil kan ni identifiera kunderna vid alla interaktioner, på alla enheter och i alla webbläsare,och ge dem en enhetlig upplevelse överallt.

#f2f7fa

Så här fungerar det

Samlade besökarprofiler
Ni styr datainsamlingen. Oavsett om det sker från egna eller externa datakällor kan ni samla allt i en enda utvecklingsbar profil, som kan lagra upp till 200 kundattribut.

Profiler som utvecklas i realtid
För varje interaktion, oavsett kontaktyta, lär sig Adobe Target mer och förbättrar kundprofilen därefter. Oavsett kontaktyta så vet ni att det är samma kund och kan ge dem en skräddarsydd upplevelse.

Närliggande kategorier
Registrera vilka kategorier en användare besöker och använd dem för framtida målinriktning och segmentering. Närliggande kategorier är bara ett av många profilattribut som samlas in och poängsätts i förväg.

Analytics integrering
Integrera Adobe Target med Adobe Analytics gör att du kan personalisera djupare, låter dig driva verklig datadriven optimering på din webbplats med en enhetlig vy. Detta i sin tur påskyndar ditt företag, när du textar upplevelser mot KPI: er och KBO: er, beskrivna av organisationens strategiteam, som redan spårats i Analytics. Läs mer i vår guide med tips och tricks om Analytics i Adobe Target.

Läs guiden

Läs mer om profiler och segmentering i Adobe Target.

Upptäck styrkan med besökarprofiler.

I vår dokumentation kan du läsa om hur enkelt det är att optimera målinriktat innehåll, erbjudanden och upplevelser mot nya aktiviteter som uppfyller era villkor.

Läs mer

Bygg målgrupper med kunskap.

Titta på videon om du vill veta mer om hur ni skapar målgruppssegment med kompletta kundprofiler.

Titta nu

https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/audiences/create-audiences/create-audience.html?lang=en#_blank | Build audiences in Target

Kombinera flera målgrupper.

Vår dokumentation innehåller mer information hur ni kan välja flera ad hoc-målgrupper och skapa uteslutningsregler, till och med samtidigt som aktiviteter skapas och körs.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-target