Profiler och segmentering

Samla in data om till exempel tid på webbplatsen, webbläsarhistorik, ålder, kön och lojalitet och mer med Adobe Target. Lagra sedan allt i en enda progressiv profil. Importera egna data från exempelvis ert CRM-system till profilen för att få en ännu tydligare bild av kunden.


Alla data på ett och samma ställe.

Kunderna kommer till er från alla håll och kanter, vilket alltför ofta leder till att ni får en splittrad bild av era målgrupper. Med så många datakällor kan det vara besvärligt att hålla ihop en enhetlig upplevelse, särskilt när målgrupperna växer.
 
Med hjälp av profiler och segmentering i Adobe Target bygger ni enkelt en samlad, enhetlig besökarprofil, som är stor nog för alla kundattribut ni kan tänkas behöva. När allt har sammanställts i en enda besökarprofil kan ni identifiera kunderna vid alla interaktioner, på alla enheter och i alla webbläsare,och ge dem en enhetlig upplevelse överallt.

Titta på de funktioner som ingår.

Samlade besökarprofiler
Ni styr datainsamlingen. Oavsett om det sker från egna eller externa datakällor kan ni samla allt i en enda utvecklingsbar profil, som kan lagra upp till 200 kundattribut.

Profiler som utvecklas i realtid
För varje interaktion, oavsett kontaktyta, lär sig Adobe Target mer och förbättrar kundprofilen därefter. Oavsett kontaktyta så vet ni att det är samma kund och kan ge dem en skräddarsydd upplevelse.

Närliggande kategorier
Registrera vilka kategorier en användare besöker och använd dem för framtida målinriktning och segmentering. Närliggande kategorier är bara ett av många profilattribut som samlas in och poängsätts i förväg.

Analytics integrering
Integrera Adobe Target med Adobe Analytics gör att du kan personalisera djupare, låter dig driva verklig datadriven optimering på din webbplats med en enhetlig vy. Detta i sin tur påskyndar ditt företag, när du textar upplevelser mot KPI: er och KBO: er, beskrivna av organisationens strategiteam, som redan spårats i Analytics. 

Read the guide

Learn more about profiles and segmentation in Adobe Target.

Discover the power of visitor profiles.

Learn how easy it is to optimize targeted content, offers, and experiences to criteria-meeting activity entrants in our documentation.

Read more

Know how to build your audiences.

See how to create audience segments using complete customer profiles in this tutorial video.

Watch now

Combine multiple audiences.

Read our documentation to learn how to select multiple ad hoc audiences and create exclusion rules, even during activity creation and execution.

Read more

See related features

Beteendeanpassad marknadsföring

Målinrikta utifrån beteenden som tidigare besöksmönster, produktintresse, sökningar, inköp, kampanjexponering och kampanjsvar eller utifrån faktorer som huruvida det är en ny eller återkommande besökare eller en ny eller befintlig kund. Använd den här informationen för att köra mer effektiva kampanjer.

Multi-armed bandit-testning

Tilldela automatiskt trafik till den mest framgångsrika upplevelsen tidigare för att öka konverteringsgraden och intäkterna.

Regelbaserad personalisering

Skräddarsy upplevelser baserat på typ av webbläsare och enhet, varumärkestrohet, om det är en ny eller återkommande besökare eller andra befintliga profildata som ni har tillgång till. Bygg egna regler för att personalisera över olika kontaktytor.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.