https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/target-features

Regelbaserad personalisering

Skräddarsy upplevelser baserat på typ av webbläsare och enhet, varumärkestrohet, om det är en ny eller återkommande besökare eller andra befintliga profildata som ni har tillgång till. Bygg egna regler för att personalisera över olika kontaktytor.

____________________________________________________

Med regelbaserad personalisering har ni full kontroll över optimeringen.

Den ena kunden är inte den andra lik. Men de kräver alla en unik upplevelse som anpassats efter just deras intressen. Men ibland har ni ändå blivit tvungna att ge dem mer eller mindre samma upplevelse på grund av otillräckliga resurser, insikter och möjligheter att skapa relevanta upplevelser i stor skala.

Med regelbaserad personalisering är det enkelt att skräddarsy upplevelser över olika kontaktytor baserat på specifika villkor. Oavsett om det gäller demografisk information, webbläsare, enhet, varumärkestrohet eller någon annan typ av profildata kan ni skapa målgruppssegment och ta kontroll över personaliseringen. Och ni kan personalisera snabbare och mer korrekt med en samlad kundprofil, så att all den här informationen enkelt är tillgänglig för ännu bättre målinriktning. På så sätt kan ni leverera de upplevelser kunderna förväntar sig, oavsett var de befinner sig eller vilken kanal de använder.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Snabbare personalisering
Adobe Target har den största samlingen användningsklara målinriktningsregler, så att ni direkt kan leverera rätt innehåll till era besökare baserat på webbläsare, nätverk, enhet, operativsystem, trafikkälla, varumärkestrohet och mycket mer.

Datadriven personalisering
Definiera målinriktningsregler i förväg med vårt guidade arbetsflöde i tre steg. Med det kan ni avgränsa era besökarprofiler, bygga personaliserade upplevelser och skapa rapporter för att få specifika insikter för specifika målgrupper så att ni kan fatta välgrundade, databaserade beslut. Inrikta er direkt på specifika grupper med webbplatsbesökare med regler som bygger på verkliga realtidsdata, oavsett om de är nya besökare som ni vill ge rabatt eller befintliga kunder som ska få andra erbjudanden.

Personalisering över alla kanaler
Även om en besökare interagerar från olika enheter eller webbläsare vet ni ändå att det är samma besökare. På så sätt kan ni försäkra er om att era upplevelser är korrekt anpassade för just den besökaren. Oavsett kanal kan ni med hjälp av Adobe Target leverera en enhetlig upplevelse baserat på en samlad besökarprofil.

Exakt målinriktning med en samlad profil
Integrera data från externa analyslösningar, CRM-system, partnersajter och källor utanför er webbplats i den samlade profilen i Adobe Target. Ni får en mer komplett bild av besökarens profil och kan målinrikta bättre och säkrare.

Läs mer om regelbaserad personalisering i Adobe Target.

Regelbaserad personalisering för målinriktade upplevelser.

Besök vår hjälpsida för Adobe Target och läs mer om målinriktade upplevelser och hur ni levererar personaliserat innehåll till specifika målgrupper.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-target