Optimering på serversidan

Använd API:et på serversidan i Adobe Target för att testa och personalisera på serversidan eller kör er JavaScript-kod för klientsidan med hjälp av vår node.js-miljö. Allt tack vare vår samlade leveransplattform.


Framgång börjar på serversidan.

Optimeringsarbetet idag kännetecknas av både frihet, flexibilitet och oanade möjligheter, förutsatt att man har rätt verktyg och resurser för det. Men det är förstås inte bara marknadsförarna som ska ha den här flexibiliteten.

Vi har utvecklat Adobe Target inte bara för marknadsförare, utan även för utvecklare och produktchefer. Och det märks tydligt i vår plattform för optimering på serversidan. Tack vare vårt API, som gör det möjligt att initiera Adobe Target i alla sorters miljöer och på alla sorters plattformar, får utvecklarna en oöverträffad flexibilitet med bland annat full kontroll över hela personaliseringsprocessen.

Samtidigt kan produktcheferna tack vare optimering på serversidan testa allt möjligt som de aldrig kunnat testa med en klientlösning, saker som egentligen ligger utanför den vanliga marknadsföringen, till exempel produktfunktioner som oändlig rullning på en sida med sökresultat, olika videospelare, olika kundvagnskonfigurationer eller program som saknar stöd för JavaScript. Och med vår node.js-miljö kan marknadsförarna ändå köra WYSIWYG-testning på klientsidan, och eftersom allt sker på samma samlade leveransplattform samverkar allt för att skapa den allra bästa upplevelse – för er och för era kunder.

Titta på de funktioner som ingår.

Personalisera flerkanalsupplevelser
Nå längre än till webben genom att personalisera era kunders upplevelser över alla kanaler. Med servertestningen i Adobe Target kan ni enkelt skala upplevelserna efter dagens eller morgondagens behov.

Smidig optimering
Nöj er inte med ett fåtal SDK:er för några utvalda teknologier. Med vårt API på serversidan får ni full kontroll över hela personaliseringsprocessen i alla miljöer, med garanterad säkerhet, support och regelefterlevnad.

Hybridteknik för testning
Med vårt SDK för node.js kan ni enkelt implementera och köra tester på klientsidan i node.js-program och samtidigt utnyttja den senaste tekniken inom optimering.
 

Läs mer om optimering på serversidan i Adobe Target.

Optimera backend-tjänster.

Läs mer om hur utvecklare kan arbeta med Adobe Target i olika miljöer och olika program i vår guide för utvecklare.

Läs mer

Gå bortom JavaScript.

Besök Adobes blogg och läs den här artikeln om hur väl testning på serversidan passar för enheter som saknar stöd för JavaScript, t.ex. smarta TV-apparater, spelkonsoler, digitalboxar och andra uppkopplade enheter.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Personalisering med ett enda klick

Utnyttja kraften hos AI – aktivera testning och personalisering med ett enda klick – för att hitta den bästa upplevelsen för varje besökare.

Produktrekommendationer

Använd kraftfulla AI-drivna algoritmer och ett flexibelt designramverk för att automatiskt marknadsföra, vikta och filtrera produktrekommendationer längs hela kundresan från ett intuitivt gränssnitt, utan att ta hjälp av IT-avdelningen.

Automatiserade erbjudanden

Automatisera testning och experimenterande i stor skala med hjälp av de olika maskininlärningsmetoderna i Adobe Sensei för att identifiera det bästa erbjudandet för varje besökare.


Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.