https://business.adobe.com/fragments/products/treeview/workfront-benefits

ADOBE WORKFRONT

Skapa bättre arbetsflöden i enterpriseskala

Workfront är marknadsledande inom samarbeteshantering. Plattformen centraliserar arbetet på ett enda ställe, där korsfunktionella team kan få kontakt, samarbeta och bygga ett arbetssystem.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/workfront-in-action

Strategisk planering som leder ditt företag mot sina mål.

Lägg mer tid på det arbete som hjälper ert företag att nå sina mål. Workfront hjälper dig att jämföra varje projekt som kan komma till dig och prioritera uppgifterna som är viktigast för att ta projektet framåt och engagerar ditt team.

Gör en djupdykning i strategisk planering

Resurshantering för växande, sammankopplade team.

Det är klockan 2 på eftermiddagen. Vet du vad dina team arbetar med? Workfronts verktyg för resurshantering låter dig inte bara se vem som arbetar med vad, de kan även hjälpa dig att förutsäga när teammedlemmar kommer att bli tillgängliga för nya uppgifter eller om resurser saknas och behöver läggas till.

Gör en djupdykning i resurshantering

Projektledning med oöverträffad överblick

Planera längre än från dag till dag och flytta fokus för ert arbete till strategi och smidighet. Från att projekt skapas fram till leverans låter Workfront er vara mer proaktiva med verktyg som hjälper er att prioritera, tilldela och spåra projekt i hela organisationen.

Gör en djupdykning i projektplanering

Digitalt samarbete mellan team i hela världen och på alla avdelningar.

Lite mindre ”snabba på och vänta” och lite mer fart framåt. Workfronts verktyg för digitalt samarbete hjälper dig att bygga bort vattentäta skott mellan avdelningar med kodfri integrering med era befintliga tekniklösningar. Få verklig överblick över tidsplanen med verktyg för digital granskning som gör att intressenter och kreatörer har insyn i allt som sker i varje steg.

Gör en djupdykning i samarbete mellan olika team

#F5F5F5

T-Mobile

”Workfront gjorde att vi kunde få ett bättre projektflöde och förde samman personer och verktyg som tidigare varit isolerade från varandra på en och samma plats. Och nu kan vi hantera det flödet på ett sätt som gör att vi kan rikta in oss på och tala direkt till kunden.”

PETER DELUCA
SVP för Brand Communications, T-Mobile

Visa T-Mobiles berättelse