Företagssäkerhet

Branschens bästa säkerhets- och sekretessverktyg är inbyggda i Workfronts projektledningsprogramvara så att du vet att dina data – och kundens data – är skyddade.


Säkerhet i enterpriseklass för era affärskritiska data.

Det är mer än ettor och nollor. Det är era affärskritiska data och kundens personliga information. Det är avtalsförpliktelser, branschregler och vi tar skyddet av dem på största allvar.

Vi byggde Workfronts dataskyddsprogram baserat på erkända branschstandarder, inklusive ISO 27000-serien av standarder och AICPA:s Trust Services Principles. Rollbaserade behörigheter gör så att rätt data är tillgängliga för de som behöver dem och inbyggda säkerhetsåtgärder hjälper dig att följa rättsliga bestämmelser som GDPR and CCPA, liksom avtals- och företagsregler.

Upplev Workfront i praktiken i den här interaktiva produktdemon.

Så här fungerar det.

Branscherkänd kryptering

Workfront använder 256-bitars AES-kryptering för att skydda data som vilar i backend-datalager och TLS 1.2 (eller högre) för att skydda data som flyttas.

Rollbaserad åtkomst

Åtkomst till produktionssystem och data är begränsad till bakgrundskontrollerad, auktoriserad personal baserat på roller och användningsprinciper för minsta behörighet och flerfaktorsautentisering. Åtkomst till data loggas och övervakas.

Datalagring och -isolering

Data lagras alltid korrekt, antingen krypterade när de vilar i våra backend-databaser eller som ett objekt lagrat i molnet.

Enkel inloggning

Workfront förenklar åtkomstkontroll med integreringar som fungerar med de flesta vanliga SSO-lösningar, inklusive LDAP, Active Directory och andra federerade lösningar som stödjer SAML 1.1/2.0.

Programpenetrationstest

Workfront utför årliga penetrationstester genom avancerade tredjepartsorganisationer som följer branschstandarder. Vi kontrollerar även våra program gentemot OWASP:s Top 10.

Dataplats och -redundans

Workfronts produkter använder både Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) som värdar. Deras miljöer ger möjligheten att distribuera dokument och servrar mellan olika fysiska platser, vilket möjliggör effektiv redundans och skydd mot katastrofer.

Workfront har både ett SOC2 Type 2-intyg och ISO 27001-certifikat.

För att få reda på mer om dessa eller få en kopia av dem kan du kontakta er kontoansvarige för Workfront.

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.