ADOBE WORKFRONT

Arbetsledning. Byggt för storföretag.

Koppla samman, samarbeta och genomför i komplexa arbetsflöden – var du än är.

Flikar med produktöversikter

Se hur strategin väcks till liv.

 • Definiera mål och utforma utvecklande strategier
 • Koppla dagliga projekt och uppgifter till strategiska mål
 • Spåra förlopp med aviseringar i realtid

Fatta smarta beslut, ta fram tydliga prioriteringar och öka produktiviteten med verktyg som visar hur olika projekt bidrar till företagets övergripande mål, så att era team kan koncentrera sig på att nå dem samtidigt som de tar hand om dagliga leveranser.

Flikar med produktöversikter

Planera, prioritera och planera om arbetet.

 • Skapa planer som uppdateras efterhand som mer data läggs till
 • Jämför olika planer sida vid sida
 • Använd automatisering för att uppdatera uppgiftstilldelningar när planerna ändras

Skapa fullt ut genomförbara planer, som stöds av resursautomatiseringar, konfigurerbara kontrollpaneler och inbyggda integreringar, så att ni kan reagera snabbt när förutsättningarna förändras.

Flikar med produktöversikter

Förbättra arbetsflödet.

 • Sätt fart på arbetet med automatiseringar, mallar samt uppdateringar och rapporter i realtid
 • Arbeta direkt med Adobe Creative Cloud- och Experience Cloud-program
 • Använd arbetsmetoder ni trivs med, bland annat agila
 • Integrera program och system så att data uppdateras automatiskt mellan dem

Lansera snabbt och leverera i tid med anpassade mallar, automatisering i realtid och integreringar som minimerar behovet av manuellt arbete, datauppdateringar och överföringar mellan program och system.

Flikar med produktöversikter

Granska och godkänn online

 • Granska, kommentera, jämför och godkänn utkast online
 • Begär synpunkter, visa kommentarer och få aviseringar om väntande godkännanden
 • Jämför versioner sida vid sida och upprätthåll en granskningsbar ändringslista

Effektivisera godkännandeprocessen med verktyg för onlinegranskning och automatiserade godkännanden så att alla intressenter – marknadsföringsteam såväl som juridiska team och kunder – kan arbeta med samma dokument som designteamen. 

Flikar med produktöversikter

Leverera i tid och inom budget.

 • Koppla data till arbetsuppgifter och spåra produktiviteten
 • Spåra förlopp med automatiserade uppdateringar och anpassningsbara kontrollpaneler
 • Behåll flexibiliteten med realtidsdata, onlinegranskningar och planer som omarbetas så fort det kommer nya data

Få smidiga projektleveranser med verktyg som ger fullständig inblick i arbetsflöden och automatiseringar som uppdaterar planer efterhand som prioriteringarna förändras.


Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2021

Forrester utser Adobe till ledare inom arbetsledning.

Workfront hjälper företag att jobba smartare, inte hårdare.

Food service direct logotyp
hp
liebhrr
shoebacca
Rossignol logotyp

Hur Adobe Workfront skiljer sig från mängden.

Skala kapaciteten med bättre projektledning.

Prioritera, planera, genomför och leverera projekt på ett enhetligt sätt från en central kontrollpanel, där teamen har fullständig inblick i projektbehov, tillgängliga resurser och realtidsförlopp. Effektivisera arbetsflödet i projekt med anpassade mallar och automatiseringar som minimerar behovet av manuellt arbete, som uppgiftstilldelning samt program- och systemuppdateringar. 

LÄS MER


Håll budgeten med smart resurshantering.

Fördela arbetsuppgifterna, minska kostnaderna och nå målen snabbare med verktyg för visuell resurshantering med en samlad överblick över projekt, mål och team. Använd sedan automatisering för att matcha förfrågningar mot organisationens mål genom att identifiera de teammedlemmar som passar bäst för de viktigaste projekten. 

LÄS MER


Förenkla samarbetet och bli snabbare.

Stöd samarbete, lokalt såväl som globalt, med en central arbetsyta som minimerar antalet mejl och möten, integreringar som automatiskt synkar data mellan program, verktyg för onlinegranskning där alla kan använda samma dokument samt stöd för olika arbetsmetoder, bland annat agila.

LÄS MER


Nå målen snabbare genom att koppla strategin till arbetet.

Det är lätt att tappa bort de övergripande målen i vardagen. Med Workfront blir det enklare att definiera tydliga mål och strategier, och era team ser hur olika projekten bidrar till dem så att de kan behålla fokus. Med hjälp av automatiseringar kan ni prioritera projekt som hjälper er att nå målen snabbare och se vilka som har störst påverkan.

LÄS MER

Thermo Fisher

”Vi behövde strukturera arbetet och skala det till nästa nivå. Med volymerna och de snabba kasten i vår bransch är Workfront det enda verktyget som fungerar.”

Kelsey Brogan

Director of Integrated Program Management, T-Mobile

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.