ADOBE WORKFRONT

Sluta be din inkorg att hantera projekt.

Översvämmade inkorgar och chattfönster är inte metoden som tar ert team till effektivitet. Koppla samman, koordinera och förenkla arbetsflöden med Adobe Workfront så att ni kan starta kampanjer och leverera personaliserade upplevelser i stor skala.

Oavsett din roll har Workfront ett flöde för dig.

Marknadsföring som bygger på en strategi, inte på att hålla tummarna.

 • Blås liv i strategin. Definiera mål och mappa projektförfrågningar mot dem, koppla rutinuppgifter till strategier och öka produktiviteten med ett beprövat marknadsföringssystem.
 • Planera, prioritera och upprepa arbetet. Jämför projektplaner sida vid sida, välj den bästa och anpassa den sedan i en handvändning när nya data läggs till eller marknaden förändras.
 • Få marknadsföringsarbetet att flyta. Sätt fart på arbetet med automatiseringar, mallar, rapporter i realtid samt marknadsföringsinriktade och flexibla kontrollpaneler, liksom direkta integreringar med viktiga program som Adobe Creative Cloud.
 • Se till att regler och varumärkesriktlinjer efterlevs. Använd onlinegranskning för att låta intressenterna kommentera, begära ändringar och godkänna projekt samtidigt som ni upprätthåller en granskningsbar ändringslista.
 • Leverera kampanjresurser för aktivering. Ändra befintliga resurser för att snabbt komma igång med nya kampanjer och skicka dem direkt till Adobe Experience Manager för aktivering. Mät sedan hur effektiva resurserna är och upprepa det som fungerade.

 Workfront – programvara för projektledning | Adobe för företag

Upprätthåll standarden för projekthantering. Oavsett hur stor organisationen är.

 • Samordna affärsstrategierna. Definiera mål, ta fram affärsplaner och utvärdera strategier. Koppla sedan det dagliga arbetet till målen samtidigt som ni kortar ner svarstiden för projektkontoret.
 • Påverka på riktigt. Skapa projektplaner som ligger i linje med strategierna, jämför alternativa scenarier, bedöm förfrågningar mot prioriteringar och få en verklig förståelse för kapaciteter, tidslinjer och kompromisser.
 • Effektivisera leveranser. Öka tempot med automatiseringar, mallar och realtidsrapportering, spåra förlopp för att hantera risker och stöd olika arbetsmetoder, som Scrum och Kanban, i ett och samma program.
 • Öka tempot och granska godkännanden. Försäkra er om att standarder efterlevs och upprätthåll en granskningsbar ändringslista med verktyg som IT-, design-, produkt- och ledningsteam samt juridiska team kan använda för att granska, kommentera och godkänna projekt online.
 • Håll tiden och budgeten. Bedöm processer mot strategier och framsteg mot mål, koppla produktionen till andra företagsprogram för aktivering samt mät och utvärdera projektresultatet mot definitionen av slutfört.

 Workfront – programvara för projektledning | Adobe för företag

Nöj er inte med att motsvara förväntningarna. Överträffa dem.

 • Lyft affärsresultatet. Definiera mål och ta fram affärsstrategier och utvärdera sedan kundförfrågningar mot dem. Effektivisera internt och externt samarbete för att nå bättre resultat snabbare.
 • Planera, prioritera och upprepa arbetet. Skapa och jämför projektplaner sida vid sida för att avgöra vilken som är bäst. Använd sedan automatiseringar för att uppdatera planer och uppgiftstilldelningar efterhand som kundernas behov förändras.
 • Automatisera processer. Öka tempot i kampanjerna med ett centralt system samt automatiseringar, mallar och realtidsuppdateringar. Använd valfri arbetsmetod, bland annat Agile, Kanban, Scrum, Waterfall och Gantt.
 • Onlinegranskningar och -godkännanden. Se till att innehållet följer nödvändiga regler och riktlinjer för varumärket genom att samarbeta i onlinegranskningar, där interna såväl som externa intressenter granskar, kommenterar och godkänner resurser, samtidigt som ni upprätthåller en granskningsbar ändringslista.
 • Effektivisera framtagning och leverans av resurser. Använd verktyg som mäter hur effektiva resurserna är och återanvänd sedan befintliga resurser som utgångspunkt för nya kampanjer. Godkända resurser kan skickas direkt till Adobe Experience Manager och andra lösningar för aktivering.

När du bestämt dig för att Workfront är rätt för er kan vi prata och snabba på saker och ting.

Så här hjälper Adobe Workfront er att lyckas.

Segla från mål till handling. — allt på ett och samma ställe.

Med Workfront blir målen synliga för alla så att ditt team kan prioritera arbetet strategiskt, spåra framstegen och mäta resultaten. Och efterhand som målen förändras förmedlar Workfront informationen till de team som arbetar med dem. Resultatet? Bättre samspel, fokus och fart med att nå målen.

Se alla era resurser. Samordna dem. Och kör.

Ser era projekt, mål och teamkapacitet på en enda plats. Med Workfront får ni verktyg för visuell resurshantering och kraftfulla automatiseringar så att ni enkelt kan analysera förfrågningar mot prioriteringar, fördela arbetsuppgifter och identifiera vilka teammedlemmar som passar bäst för vilka jobb.

Hantera väl utfört arbete oavsett skala.

Med centraliserad inhämtning och insyn i pågående arbete – liksom mallar och automatiserade arbetsflöden som standardiserar de bästa metoderna – kan ni lyfta produktiviteten och jobba effektivt oavsett projektstorlek.

Obehindrat samarbete.

Workfront för in samarbetet i de program där arbetet utförs, som Adobe Creative Cloud. Workfront har också verktyg för onlinegranskning som underlättar godkännanden för intressenterna samt inbyggt stöd för ett antal olika samarbetsmetoder, såsom Agile, Kanban och Scrum.

Adobe i Workfront får uppmärksamhet. Se vad Forresters rapport säger.

Forrester-bild

Bättre tillsammans.

Workfront + Adobe Experience Cloud

Få innehåll från idé till distribution snabbare med en integrerad distributionskedja för innehåll. Integrera Workfront med Adobe Experience Cloud och Adobe Creative Cloud för att ge teamen insyn från start till slut, sammanlänkade arbetsflöden samt AI-baserad automatisering.

Workfront + Adobe Marketo Engage

Få era B2B-kampanjer från idé till marknad på nästan halva tiden. Koppla Workfront till Marketo Engage och dra nytta av robust automatisering, organisationsomfattande insyn i resultat, effektivare inhämtning och optimerade arbetsflöden.

 

Se vem som arbetar smartare – inte hårdare – med Adobe Workfront.

Sage-logotyp

2 000 timmar inbesparade

Thermo Fisher Scientific-logotyp

Projekttid reducerad med 20 %

JLL-logotyp

260 % effektivare

T-Mobile-logotyp

Spara över 2 miljoner USD

”Med de nya verktygen och möjligheterna de för med sig får vi en samlad informationskälla som alla kan arbeta med. Genom att ge människor tillgång till information kan vi inspirera dem att prestera sitt bästa.”

 Workfront – programvara för projektledning | Adobe för företag

Peter DeLuca, Chief Creative Officer, T-Mobile

Fler resurser.

Se vad Workfront kan göra för era arbetsledningsbehov.