ADOBE WORKFRONT

Framgång är 10 procent inspiration och 90 procent arbete. Vi har allt som behövs för de 90 procenten.

Koppla samman, koordinera och förenkla arbetsflöden med Adobe Workfront så att ni kan starta kampanjer och leverera personaliserade upplevelser i stor skala.

Revolutionera arbetet.

Marknadsföring som bygger på en strategi, inte på att hålla tummarna.

 • Blås liv i strategin – Definiera mål och mappa projektförfrågningar mot dem, koppla rutinuppgifter till strategier och öka produktiviteten med ett marknadsföringssystem.
 • Planera, prioritera och planera om arbetet – Jämför projektplaner sida vid sida, välj den bästa och anpassa den sedan i en handvändning när nya data läggs till eller marknaden förändras.
 • Få marknadsföringsarbetet att flyta – Sätt fart på arbetet med automatiseringar, mallar, rapporter i realtid samt marknadsföringsinriktade och flexibla kontrollpaneler, liksom direkta integreringar med viktiga program som Adobe Creative Cloud.
 • Se till att regler och varumärkesriktlinjer efterlevs – Använd onlinegranskning för att låta intressenterna kommentera, begära ändringar och godkänna projekt samtidigt som ni upprätthåller en granskningsbar ändringslista.
 • Leverera kampanjresurser för aktivering – Ändra befintliga resurser för att snabbt komma igång med nya kampanjer och skicka dem direkt till Adobe Experience Manager för aktivering. Mät sedan hur effektiva resurserna är och upprepa det som fungerade.

Upprätthåll standarden för projekthantering. Oavsett hur stor organisationen är.

 • Samordna affärsstrategierna – Definiera mål, ta fram affärsplaner och utvärdera strategier. Koppla sedan det dagliga arbetet till målen samtidigt som ni kortar ner svarstiden för projektkontoret.
 • Påverka på riktigt – Skapa projektplaner som ligger i linje med strategierna, jämför alternativa scenarier, bedöm förfrågningar mot prioriteringar och få en verklig förståelse för kapaciteter, tidslinjer och kompromisser.
 • Effektivisera leveranser – Öka tempot med automatiseringar, mallar och realtidsrapportering, spåra förlopp för att hantera risker och stöd olika arbetsmetoder, som Scrum och Kanban, i ett och samma program.
 • Öka tempot och granska godkännanden – Försäkra er om att standarder efterlevs och upprätthåll en granskningsbar ändringslista med verktyg som IT-, design-, produkt- och ledningsteam samt juridiska team kan använda för att granska, kommentera och godkänna projekt online.
 • Håll tiden och budgeten – Bedöm processer mot strategier och framsteg mot mål, koppla produktionen till andra företagsprogram för aktivering samt mät och utvärdera projektresultatet mot definitionen av slutfört.

Nöj er inte med att motsvara förväntningarna. Överträffa dem.

 • Lyft affärsresultatet – Definiera mål och ta fram affärsstrategier och utvärdera sedan kundförfrågningar mot dem. Effektivisera internt och externt samarbete för att nå bättre resultat snabbare.
 • Planera, prioritera och planera om arbetet – Skapa och jämför projektplaner sida vid sida för att avgöra vilken som är bäst. Använd sedan automatiseringar för att uppdatera planer och uppgiftstilldelningar efterhand som kundernas behov förändras.
 • Automatisera processer – Öka tempot i kampanjerna med ett centralt system samt automatiseringar, mallar och realtidsuppdateringar. Använd valfri arbetsmetod, bland annat Agile, Kanban, Scrum, Waterfall och Gantt.
 • Onlinegranskningar och -godkännanden – Se till att innehållet följer nödvändiga regler och riktlinjer för varumärket genom att samarbeta i onlinegranskningar, där interna såväl som externa intressenter granskar, kommenterar och godkänner resurser, samtidigt som ni upprätthåller en granskningsbar ändringslista.
 • Effektivisera framtagning och leverans av resurser – Använd verktyg som mäter hur effektiva resurserna är och återanvänd sedan befintliga resurser som utgångspunkt för nya kampanjer. Godkända resurser kan skickas direkt till Adobe Experience Manager och andra lösningar för aktivering.

BÄTTRE TILLSAMMANS

Adobe Workfront + Creative Cloud + Experience Manager Assets

Utnyttja din innehållsleveranskedja och personalisera i stor skala. Workfront är helt integrerat med Adobe Creative Cloud och Adobe Experience Manager Assets och hjälper dig att möta kraven för ögonblicket med effektiviserad planering och effektiviserat utförande av projekt, hantering av resurslagring och -användning och full insikt i arbetssammanhang och -status ‒ och allt detta i verktygen som innehållsskaparna redan kan och älskar.

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2021

Se varför Forrester utsåg Workfront till en ledare i The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools, Q4 2020.

Workfront hjälper företag att jobba smartare, inte hårdare.

T-mobile-logotyp
Under Armour-logotyp
Sage-logotyp
Informatica-logotyp
ThermoFisher Scientific-logotyp

Skillnaden med Adobe Workfront.

--

Det räcker inte att definiera mål. Ni måste nå dem.

Alla organisationer definierar mål. Men bara ett fåtal kan koppla målen till det dagliga arbetet. Med Workfront blir målen synliga för hela organisationen så att alla kan prioritera arbetet strategiskt, spåra framstegen och mäta resultatet. Och efterhand som målen förändras förmedlar Workfront informationen till de team som arbetar med dem. Resultatet? Bättre samspel, fokus och fart med att nå målen.


Håll budgeten med smart resurshantering.

Rätt människor till rätt arbetsuppgifter är rätt för resultatet. Men det är ofta svårt att få en bild av projekt, mål och teamkapacitet på ett enda ställe, trots att det finns så många verktyg för just det. Med Workfront får ni verktyg för visuell resurshantering och kraftfulla automatiseringar så att ni enkelt kan analysera förfrågningar mot prioriteringar, fördela arbetsuppgifter och identifiera vilka teammedlemmar som passar bäst för vilka jobb.


Projektledning utöver det vanliga med projektinsikter.

Projektledning är ett primitivt behov, som ofta inte blir mer än just primitivt. Workfront förändrar spelplanen, eftersom du kan behandla arbetet som den avgörande resurs det faktiskt är. Med centraliserad inhämtning och insyn i pågående arbete – liksom mallar och automatiserade arbetsflöden som standardiserar de bästa metoderna – kan ni lyfta produktiviteten och jobba effektivt oavsett projektstorlek.


Samarbeta över team och tidszoner lika enkelt som över skrivbordet.

De flesta projektledningsverktyg hanterar samarbete som något som sker parallellt med arbetet. Med Workfront införlivas det i arbetet så att samarbetet även omfattar andra program, till exempel Adobe Creative Cloud. Workfront har också verktyg för onlinegranskning som underlättar godkännanden för intressenterna samt inbyggt stöd för ett antal olika samarbetsmetoder, som Agile, Kanban och Scrum.

Thermo Fisher

”Med de nya verktygen och möjligheterna de för med sig får vi en samlad informationskälla som alla kan arbeta med. Genom att ge människor tillgång till information kan vi inspirera dem att prestera sitt bästa.”

Peter DeLuca

Chief Creative Officer, T-Mobile

Relaterat innehåll

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy