Priser och paket för Adobe Workfront

Workfront finns i fyra varianter för att tillgodose era behov vad gäller arbetsledning.

Paket

Pro

Bättre resultat för hela avdelningen.


Företag

Koppla samman arbetet mellan flera avdelningar.


Enterprise

Lyft resultatet för hela organisationen.


Funktioner

Pro

Företag

Företag

Arbetsledning

Vissa funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Efterfrågestyrning

Alla funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Strategisk portföljplanering

Vissa funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Resurshantering

Alla funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Granskning och godkännande av resurser

Alla funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Rapportering

Alla funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Personalupplevelse

Alla funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Tilläggsprodukter

Försäljning
Försäljning
Försäljning

Integreringar

Vissa funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Säkerhet och efterlevnad

Vissa funktioner
Vissa funktioner
Alla funktioner

Administration och lagring för företag

Vissa funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Anpassning

Alla funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Samarbete

Alla funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Utbildning och support

Vissa funktioner
Alla funktioner
Alla funktioner

Pro

Företag

Enterprise

Alla funktioner

Alla funktioner

Vissa funktioner

Vissa funktioner

Ingår inte

Ingår inte

Försäljning

Försäljning


Tillägg för Workfront

Adobe Workfront Fusion

Integrera era favoritverktyg och automatisera arbetet med Workfront Fusion, en kraftfull integreringsplattform där ni kan arbeta i så gott som alla webbaserade program:

  • Arbeta med fart och förutsägbarhet
  • Mappa komplexa affärsprocesser
  • Skapa integreringar utan kodning

Adobe Workfront Goals

Samordna strategier, mål och arbete i hela organisationen och leverera mätbara resultat. Definiera de mål som ska uppnås och varför de är viktiga med Adobe Workfront Goals:

  • Samordna arbetet med de strategiska målen
  • Öka tempot i viktiga satsningar
  • Nå mätbara resultat

Adobe Workfront Scenario Planner

Förenkla processen med kontinuerlig planering. Ta fram flera möjliga scenarier, jämför dem och välj den bästa vägen framåt. Och när prioriteringarna förändras planerar ni om utan att det påverkar pågående arbete:

  • Skapa och jämför enkelt scenarier
  • Identifiera flaskhalsar
  • Staka ut vägen framåt

Tjänster och support

Konsulttjänster

Våra experter inom arbetsledning erbjuder heltäckande tjänster med användningsklara mallar, anslutningar, integreringar och skräddarsydda lösningar som skapar värde snabbare.

Framgångsrikt samarbete

Vi har era framgångar i fokus. Dra nytta av kontinuerlig vägledning och support från våra egna experter liksom en aktiv community med kollegor.

Global support

Våra interna och särskilt utvalda supportteam finns här för att hjälpa till när det behövs.