ADOBE WORKFRONT

Nå målen genom att matcha rätt personer med rätt projekt

En lyckad projektleverans börjar med korrekt resurshantering. Med verktygen för resurshantering i Workfront kan du se hur mycket jobb varje teammedlem har och automatiskt tilldela värdefulla projekt rätt personer.

workfront video

Upplev Workfront i praktiken

Se hur Workfront effektiviserar arbetet – allt från samarbete mellan olika team till kontrollpaneler för ledningen.

intelligent-commerce-do-more

Rätt utfört arbete bygger på rätt tilldelning

I alla organisationer har vissa resurser för mycket att göra medan andra sitter och väntar på nästa arbetsuppgift. Ineffektiv resurshantering kan leda till utbrändhet, försenade leveranser och ökad personalomsättning.

För att maximera resultatet och utnyttja teamets kompetens strategiskt behöver du verktyg för resurshantering som ger dig en bild av alla resursernas nuvarande och framtida tillgänglighet och kapacitet. Då kan du tilldela arbetsuppgifter i trygg förvissning om att rätt personer får rätt jobb vid rätt tidpunkt.

Adobe kan hjälpa till

Adobe kan hjälpa till

Adobe Workfront är en arbetshanteringslösning i enterpriseklass som prioriterar inkommande arbetsförfrågningar baserat på organisationens mål och strategi. Med de inbyggda visuella resurshanteringsverktygen kan du visa teamets kapacitet på ett enda ställe, så att du enkelt kan tilldela rätt personer högprioriterade arbetsuppgifter.


Så här kan Adobe och Workfront hjälpa er att uppfylla krav och klara tuffa leveranstider strategiskt:

Strategisk tilldelning av arbetsuppgifter
Få en bild av teamets nuvarande och framtida arbetsbelastning och använd automatisering för att snabbt prioritera och tilldela arbetsuppgifter till det bäst lämpade teamet.

Insikter i realtid

Få rykande färsk insyn i projektförlopp och resursanvändning så att du kan hålla arbetet igång utan att riskera utbrändhet eller en spräckt budget.

Scenarioplanering
Jämför möjliga scenarier för att ta reda på var det kan finnas brister som kan sinka arbetet innan det uppstår problem.

Arbetsprognoser

Identifiera när ni kan ta på er mer arbete, var flaskhalsarna kan finnas och när ni kan behöva ta in mer personal.

”Vi kan snabbt avgöra hur mycket tid och pengar som går åt till material och verktyg, och därför kan vi också utvärdera planeringen mot utfallet. Det är till enorm nytta vid planeringen framåt.”

CHRISTIAN SVATEK

Senior PMO Manager, Sound Solutions International


Gör en djupdykning i resurshantering

Workfront

Resurshantering för företag: den heltäckande guiden till kompetenshantering och tidsplanering

Ta reda på hur ni med rätt teknologi kan få insikt i det arbete teamet gör och hjälpa dem att hålla ögonen på målet och leverera i tid.

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.