https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/workfront-benefits

ADOBE WORKFRONT

Samarbeta med alla team, jorden runt, från ett och samma program

Samarbete leder till bäst resultat, men spridda team, separata system och arbetstakten kan hindra er från att arbeta tillsammans. Workfronts samarbetsfunktioner gör så att olika team och intressenter kan planera, genomföra och övervaka projekt i realtid.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/workfront-in-action

intelligent-commerce-do-more

Det tar tid att läsa in sig

När teamen sitter i olika delar av landet eller världen sker samarbetet ofta inte gemensamt, särskilt inte om teamen även omfattar externa leverantörer med begränsad tillgång till interna system. Det betyder att samarbetet ofta sker via mejl, chattprogram, personliga möten och andra kanaler. Eftersom de här olika verktygen inte kommunicerar med varandra kan det vara svårt att uppnå samsyn, vilket kan leda till kommunikationsmissar och förseningar när teammedlemmarna ägnar värdefull tid åt att läsa in sig på projekten.

Ni behöver ett program för digitalt samarbete med vilket teamen – oavsett vilka de är eller var de befinner sig – kan arbeta effektivt tillsammans och snabbt producera resultat med hög kvalitet. Från samarbetsverktyg inspirerade av sociala medier till automatiseringar som effektiviserar granskningsflöden kan rätt samarbetslösning bidra till att bygga bort vattentäta skott och bidra till högklassiga resultat snabbare.

Adobe can help

Adobe kan hjälpa er

Adobe Workfront är en arbetshanteringslösning i enterpriseklass som smidigt samlar era samarbetsverktyg på ett centralt ställe så att alla har samma realtidsinsyn i ett projekt. Så här håller ni era team informerade med Workfront så att de kan samarbeta i alla faser av ett projekt:

Centraliserad kommunikation
Med realtidskommunikation samlad på ett och samma ställe kan alla teammedlemmar få insyn i hur ett projekt förlöper, även om de inte sitter vid datorn.

Smidiga integreringar
Koppla samman era befintliga företagsprogram som Adobe Experience Cloud och Adobe Creative Cloud – till och med CRM-system och ekonomiprogram – med färdiga integreringar som inte kräver någon kodning eller med REST-API:er och SOAP-API:er i standardformat så att allt flyter smidigt mellan de olika programmen.

Effektiviserade granskningar
En centraliserad process för onlinegranskning och -godkännanden meddelar intressenter när de behöver komma med synpunkter och ger dem möjlighet att kommentera och markera direkt i Workfront, så att alla ser de begärda ändringarna.

Realtidssamordning av strategier
Slipp onödigt arbete och håll teamen informerade när prioriteringarna och förväntningarna förändras så att de vet vad de ska jobba med och när.

CHG Healthcare

”Chefer och andra kan gå in i Workfront, visa en projektförfrågan, göra en uppdatering, ställa en fråga och uppdatera eller visa statusen för en uppgift. Tidigare var de tvungna att leta upp rätt person för att få veta vad som hände.”

AMY PETT

DIRECTOR, MARKETING PROJECT MANAGEMENT, CHG HEALTHCARE

Ta del av CHG Healthcares berättelse

Gör en djupdykning i funktionerna för teamsamarbete

Workfront

Onlinegranskning och -godkännanden kapar tiden för granskning och godkännanden till bara några minuter

Läs mer om granskning och godkännanden

Workfront

De automatiserade arbetsuppgifterna i överbryggar klyftan mellan data, människor och teknik

Läs mer om automatiserade arbetsuppgifter

Relaterat innehåll

Content as a Service v2 - Wednesday, 24 January 2024 at 10:42