ADOBE WORKFRONT

Samarbeta med alla team, jorden runt, från ett och samma program

Workfront är en plattform för samarbete där olika team och intressenter kan planera, genomföra och övervaka projekt i realtid, oavsett om de sitter på samma kontor eller i olika världsdelar.

Upplev Workfront i praktiken

Se hur Workfront effektiviserar arbetet – allt från samarbete mellan olika team till kontrollpaneler för ledningen.

intelligent-commerce-do-more

Det tar tid att läsa in sig

När teamen sitter i olika delar av landet eller världen sker samarbetet ofta inte gemensamt, särskilt inte om teamen även omfattar externa leverantörer med begränsad tillgång till interna system. Det betyder att samarbetet ofta sker via mejl, chattprogram, personliga möten och andra kanaler. Eftersom de här olika verktygen inte kommunicerar med varandra kan det vara svårt att uppnå samsyn, vilket kan leda till kommunikationsmissar och förseningar när teammedlemmarna ägnar värdefull tid åt att läsa in sig på projekten.

 

Ni behöver ett program för digitalt samarbete med vilket teamen – oavsett vilka de är eller var de befinner sig – kan arbeta effektivt tillsammans och producera resultat med hög kvalitet. Med allt från mycket visuella samarbetsverktyg till automatiseringar som effektiviserar arbetsflöden för granskning kan rätt samarbetslösning bidra till att bygga bort vattentäta skott och producera högklassiga resultat.

Adobe kan hjälpa till

Adobe kan hjälpa till

Adobe Workfront är en projektledningslösning som smidigt samlar era samarbetsverktyg på ett centralt ställe så att alla har samma realtidsinsyn i ett projekt. Så här håller ni era team informerade med Workfront så att de kan samarbeta i alla faser av ett projekt:

Centraliserad kommunikation

Med realtidskommunikation samlat på ett och samma ställe kan alla teammedlemmar få insyn i hur ett projekt förlöper, även om de inte sitter vid datorn.

Smidiga integreringar

Koppla samman era befintliga affärsprogram som CRM-system och ekonomiprogram – till och med Adobe Creative Cloud och Adobe Experience Cloud – med färdiga integreringar som inte kräver någon kodning eller med REST-API:er och SOAP-API:er i standardformat så att allt flyter smidigt mellan de olika programmen.

Effektivare granskningar

En centraliserad process för onlinegranskning och -godkännanden meddelar intressenter när de behöver komma med synpunkter och ger dem möjlighet att kommentera och markera direkt i Workfront, så att alla ser de begärda ändringarna.

Strategianpassning i realtid

Slipp onödigt arbete och håll teamen informerade när prioriteringarna och förväntningarna förändras så att de vet vad de ska jobba med och när.

CHG Healthcare

”Chefer och andra kan gå in i Workfront, visa en projektförfrågan, göra en uppdatering, ställa en fråga och uppdatera eller visa statusen för en uppgift. Tidigare var de tvungna att leta upp rätt person för att få veta vad som hände.”

AMY PETT

DIRECTOR, MARKETING PROJECT MANAGEMENT, CHG HEALTHCARE


Gör en djupdykning i funktionerna för teamsamarbete

Workfront

Med onlinegranskning och -godkännanden i Workfront tar granskning och godkännanden bara några minuter


De automatiserade arbetsuppgifterna i Workfront överbryggar klyftan mellan data, människor och teknologi

Workfront

Relaterat innehåll

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.