Arbetsflödeshantering

Från strategi till leverans ansluter och effektiviserar Workfront ert heltäckande arbetsflöde med automatiseringar, anpassningsbara mallar, integrerade program och realtidsöverblick, så att ni kan leverera effektivare.


Förenkla arbetet – från början till slut.

Mycket händer mellan början på och leveransen av varje projekt – kickoffer, möten, e-post ... Med så många rörliga delar, manuella processer och många program händer det lätt att arbetet saktar av. Det är också svårt för teamen att hålla sig fokuserade på att få projekten i mål.


Workflows hanteringsverktyg från Adobe Workfront effektiviserar hela processen. Mallar för projektplaner och standardiserade statusblad eliminerar e-post. Kalendrar fylls i automatiskt och integreringar kopplar samman era affärsapplikationer så att arbetet går snabbare. Workfront har även användningsklart stöd för olika arbetsmetodologier, inklusive agila processer, liksom mer traditionella projektledningsstrategier. Allt detta från en central kontrollpanel som ger alla från marknadsföringsavdelningen och kreativa team till IT-och personalavdelningen överblick över projekten, möjlighet att enkelt samarbete online och minskar användningen av tidsödande e-post och kalkylblad.

Upplev Workfront i praktiken i den här interaktiva produktdemon.

Så här fungerar det.

Uppgiftsautomatisering

Beslutskontrollpaneler tilldelar automatiskt uppgifter och fyller i kalendrar baserat på resurstillgång och deadlines för projekt.

Onlinegranskning och -godkännanden

Minska arbetsbördan och förenkla versionskontroll med onlineverktyg för korrekturläsning som gör att intressenter kan kommentera och godkänna i samma fil som kreatörerna arbetar på.

Strategisk teamsamordning

Verktyg för resurstilldelning och -samordning hjälper dig att prioritera arbete för att öka produktivitet, minska kostnader och nå marknaden snabbare.

Automatiserade systemintegrationer

Kundintegreringar kopplar samman registersystem och andra affärsapplikationer och gör att data kan flöda mellan dem så att alla system hålls uppdaterade.

Smarta analyser och rapportering

Smarta analyser kopplar samman data och arbete så att du kan se hur projekt går, göra ändringar för att minska risker och förbättra affärsresultaten, allt i realtid.

Responsiv planering

Realtidsuppdateringar och iterativa planeringsverktyg gör att du enkelt kan anpassa planer efter förändrade prioriteter, data och marknadskrafter.

Läs mer om arbetsflödeshantering.

Leverera fantastiskt arbete snabbare

Vår guide How to run enterprise CPG like a startup visar dig hur du samordnar team så att du kan minska arbetsbelastningen, leva upp till förväntningar och nå marknaden snabbare – allt med minskade kostnader.


Skaffa guiden


Videominiatyrbild

Utnyttja resurserna på bästa sätt.

Intuitiv resurshantering gör att du kan skilja på pågående arbete och inkommande efterfrågan – så att du kan använda resurserna mer effektivt.


Se videon

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.