LEKTION 6

Vi kommer knappast att gå tillbaka till det gamla. Nu är det dags att sätta fart på digitaliseringen.

Covid-19-pandemin innebär nya utmaningar för alla företag, så även för Adobe. Vi delar med oss av de erfarenheter vi skaffat oss – till exempel om behovet av kundinsikter i realtid – i denna serie på sex lektioner.

Covid-19 – en katalysator för förändring

Pandemin har drastiskt förändrat arbetet för många av oss. Och det verkar inte

som om dessa förändringar kommer att bli tillfälliga. Många experter tror att covid-19 kommer att

få oss alla att helt omvärdera hur företag drivs. Och även om det blir

en utmaning, kan det samtidigt vara en möjlighet.


"Om ni inte är starka digitalt, investera i digitalisering nu, för det är framtiden. Och om ni redan är digitalt starka, accelerera digitaliseringen."

 

Mari Cross
VP Americas Customer Success, Adobe


Rikare innehåll, ökat kundengagemang

Ingenting kan som en pandemi få en att stanna upp och fundera över vad man erbjuder sina kunder. På Adobe innebar detta att vi fick tänka om när det gäller hur vi kan använda våra digitala funktioner för att bättre kunna möta de förändrade behoven. Ett sätt att göra detta var med Adobe Experience Leauge, vårt webbforum för lärande online.

 

Webbforum har även tidigare inneburit en möjlighet att knyta kontakter med likasinnade över hela världen, och just nu behöver vi dessa kontakter mer än någonsin. För att göra Adobe Experience League ännu mer praktiskt under covid-19 har vi sammanställt några videoserier med våra populäraste självstudiekurser, så att du snabbare kan hitta svaren du söker. Vi har publicerat en CXM-playbook som hjälper företag att genomföra digitaliseringen. Och vi har lagt till italienska och kinesiska till listan över språk som stöds – två länder som drabbats hårt av pandemin. 

 

Nu när våra Adobe Summit-presentationer finns online har vi dessutom lagt till ett stort antal nya självbetjäningsresurser på vår webbplats. "När vi publicerade alla dessa videor skapades mycket innehåll som kan hjälpa våra kunder med vad de nu upplever”, säger Mari Cross, vice president för Americas customer success på Adobe. "Och dessutom skapades en efterfrågan på att kunna samtala med andra i samma situation. Alla var mycket intresserade av att få veta hur andra hanterar covid, och vi har kunnat koppla samman företag som vill utbyta idéer." 


"Möjligheten att få respons online hjälpte oss mer än vi vågat hoppas."

 

Stephen Buckner
Assistant Director of Communications, U.S. Census Bureau


Låt er digitalisering bli en kraft att räkna med

Covid-19 satte den amerikanska folkräkningsmyndighetens digitalisering på prov. I syfte att minska hindren för deltagande i Census Bureaus arbete har man under de senaste tio åren moderniserat sin verksamhet och förenklat onlineanvändningen. Men när man inte längre kunde knacka dörr under folkräkningen var en digital undersökning inte längre bara ett alternativ. Den var en ren nödvändighet. "När folkräkningen 2020 utformades tror jag att alternativet att svara online verkligen hjälpte oss mer än vad vi hade vågat hoppas. Att kunna svara på undersökningen från sitt eget hem har inneburit en stor fördel", säger Stephen Buckner, Assistant Director of Communications på USA:s folkräkningsmyndighet.

Digitalisera – eller öka er digitalisering

Om ni inte redan har gjort det är det dags att öka er digitalisering online och mobilt, och att ge kunderna möjligheter att skaffa information och produkter genom självbetjäning. Detta är särskilt viktigt när kunderna inte kan ha personlig kontakt med er, och då era callcenter blir överbelastade. Med molnlösningar som ger er möjlighet att hantera innehåll, skapa webbsidor, rikta in er på målgrupper och omgående möta trafiktoppar kan ni tillgodose de förändrade behoven mycket snabbare.  

 

Om ert företag redan är starkt digitalt sett har ni i nuläget en chans att accelerera er digitala närvaro och era digitala funktioner. Det kan gälla att tillgodose en ökad efterfrågan, att snabbt lansera en ny svarssida online eller att titta på hur era befintliga tekniska lösningar kan utnyttjas maximalt om trafiken har minskat på grund av pandemin, så att ni kan upptäcka vilka era kunder är när de återvänder. Nu har ni också ett bra tillfälle att lära er personal använda ny teknik och upprätthålla er digitala närvaro.

 

Att digitalisera era kundupplevelser kommer att vara nyckeln inte bara till att klara av

pandemin, utan även till att öka framtidsberedskapen.

Viktiga lärdomar:

I korthet

Förändringar som görs under covid-19 kommer sannolikt att bli permanenta, så om ni ännu inte har påbörjat er digitalisering är det dags att sätta igång.

I korthet

Skapa robusta webbforum där man kan skaffa information, knyta kontakter och utbyta idéer med varandra.

I korthet

Kunderna behöver ha möjlighet att hitta er oavsett var de befinner sig, så se till att er närvaro på webben är stark och anpassad till mobila enheter.

I korthet

Använd molnlösningar för att snabbt skapa eller anpassa webbplatser, hantera innehåll och klara av trafiktoppar

I korthet

Om ni redan är starka digitalt sett, låt den rådande situationen bli en katalysator till att förbättra era funktioner.


Lektion 5

Ladda ned e-boken

Skaffa den kompletta regelboken med fler exempel som en e-bok.

Ta en titt på andra lektioner online

Läs om var och en av de sex lektionerna som handlar om anpassning och avancemang under en pandemi.

Lektion 1: Kundinsikter i realtid är viktigare än någonsin

Vi berättar hur vi med hjälp av vår kunddata och vårt marknadsföringsteam snabbt ställde om vår strategi. Dessutom får du veta hur NASCAR använde digital teknik för att kunna förstå den enorma publiktillströmningen när tävlingarna flyttades online.

Lektion 2: Flexibilitet är nyckeln till omställning under en pandemi

Här får du veta hur vårt krishanteringsteam skapade en ny kommunikationsmetod och lanserade den på bara några veckor, och hur den medicinska marknadsplatsen 1mg mejlade 14 miljoner användare för att minska förvirringen om covid-19.

Lektion 3: Alla behöver vi mänsklig kontakt, särskilt just nu

Ta reda på hur vi höll kontakten med våra kunder och hur Vitamix med hjälp av mat sammanför människor. Läs även om hur teatrar och orkestrar lär sig att hålla kvar publikens uppmärksamhet på nya sätt.

Lektion 4: Nya arbetssätt kan innebära bestående fördelar

Upptäck vad vi lärde oss av att flytta Adobe Summit till webben på bara tre veckor. Vi berättar även hur utbildningsdepartementet i New South Wales i Australien använder sina insikter från fjolårets skogsbränder under coronakrisen.

Lektion 5: Utvärdera allt på nytt – från strategi till struktur, och stanna inte där

Här berättar vi hur vi möter behoven hos våra medarbetare på fältet och vad detaljhandlare i hela världen håller på att upptäcka. Du får också veta hur TSB Bank förändrade sina digitala tjänster och vilka fördelar de uppnådde.

Lektion 6: Vi kommer knappast att gå tillbaka till det gamla, så sätt fart på digitaliseringen nu

Upptäck hur vi utnyttjar vårt nätforum för inlärning online för att hjälpa våra kunder och hur covid-19 satte USA:s Census Bureaus digitala satsningar på prov.