LEKTION 1

Kundinsikter i realtid är viktigare än någonsin.

Covid-19-pandemin innebär nya utmaningar för alla företag, så även för Adobe. Vi delar med oss av de erfarenheter vi skaffat oss – till exempel om behovet av kundinsikter i realtid – i denna serie på sex lektioner.

Pandemin har förändrat allt

Era kunder lever ny i en annan värld än de gjorde helt nyligen. Det gör vi alla.

 

När covid-19 tvingar så många att hålla sig hemma har era kunders interaktioner med ert företag förmodligen förändrats. Och då behöver även er strategi förändras. Därför är det viktigare än någonsin att förstå kundernas beteende i realtid.


"Lyckligtvis hade vi redan starka relationer med våra kunder. I kombination med data och insikter i realtid var detta nyckeln till vår förmåga att hjälpa."

 

Marissa Dacay
Senior Director, Global Enterprise Marketing

Porträttbild, Christopher Parkin

Behovet av djupa insikter

Här på Adobe har vi datadrivna realtidsinsikter i blodet. Så när coronaviruset började förändra allas vårt sätt att leva och arbeta kunde vi dyka ner i vår data, skaffa oss insikter från våra kundrelationer och ställa om på kortast möjliga tid.

I början av 2020 var vår strategi produktorienterad. Men när vi började stänga kontor i Asien och Europa och det blev nödvändigt att stanna hemma ändrade vi vår strategi och fokuserade på vad kunderna behöver mest i den rådande situationen. Vårt team för branschstrategi upptäckte att kunderna behövde lösningar som gjorde det möjligt att fortsätta bedriva verksamheten. Samtidigt ställdes enskilda branscher framför helt andra utmaningar än andra.

Vi drog nytta av kunnandet hos vårt team för branschstrategi och deras djupa insikter i de utmaningar och verkningar som pandemin har på varje enskild bransch. Detta hjälpte oss att förnya vårt budskap om hur företag kan fortsätta drivas och ta sig ur pandemin på ett bra sätt.

”Även om utmaningarna och störningarnas omfattning varierade mycket mellan olika branscher kunde vi snabbt upptäcka mönster i hur ledande företag ställde om sina strategier för att kunna betjäna sina kunder”, säger Christopher Parkin, Senior Director för branschstrategi och marknadsföring på Adobe. "Vi upptäckte även att vi på Adobe kan hjälpa våra kunder på ett genuint och empatiskt sätt när de måste anpassa sig till nya krav och samtidigt skaffa sig framtidsberedskap." 


"Vi upptäckte även att vi på Adobe kan hjälpa våra kunder på ett genuint och empatiskt sätt när de måste anpassa sig till nya krav och samtidigt skaffa sig framtidsberedskap." 

 

Christopher Parkin
senior för branschstrategi och marknadsföring, Adobe

Porträttbild, Christopher Parkin

Ökad synlighet, fler möjligheter

Naturligtvis har inte varje företag ett fältmarknadsföringsteam. Många träffar sina kunder i fysiska butiker eller via webbplatser, appar och callcenter, eller vid event där man möts ansikte mot ansikte. Då är realtidsdata ännu viktigare. Ju mer detaljerade och aktuella era kundprofiler är, desto bättre kan ni förstå vilka sidor som har ökad trafik, vilka appar som skulle vara till störst nytta, och vad kunderna köper och inte köper. Och då kan ni erbjuda innehåll, produkter och tjänster som verkligen gör nytta under en pandemi.

På Adobe förlitar vi oss på att vår datadrivna verksamhetsmodell ger oss detaljerade insikter i kundernas beteende under hela deras resa. Coronaviruset har tydliggjort hur viktigt detta är. Med dessa insikter kunde vi omedelbart identifiera möjligheter och utmaningar och snabbt ställa om till att utveckla kundfokuserade upplevelser med hög relevans.

Samma sak gäller för NASCAR. När publiken inte längre kunde komma till tävlingarna blev NASCAR tvungna att förändra sin affärsmodell för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. När fler är hemma och tillbringar sin tid framför datorn insåg man att den idealiska lösningen var att övergå till e-sport. Den 22 mars sändes den allra första eNASCAR Pro Invitational Series-tävlingen på FOX Sports. Miljontals människor såg den, och många av dem skulle i vanliga fall inte ha kommit till tävlingsbanan. Lyckligtvis hade NASCAR byggt upp en stabil digital grund och kunde identifiera vilka dessa nya fans var. "Denna grund kommer att hjälpa oss förstå denna nya publik som vi fått genom e-sporten, så att vi kan tänka ut hur vi ska behålla den i framtiden", säger Tim Clark, digital chef på NASCAR. Både online och på banan.

Ju mer ni vet, desto bättre kan ni anpassa er

För att ni ska kunna möta era kunders behov under coronakrisen är det avgörande att ni förstår dem – behoven kan förändras mycket under en pandemi. Nu är det dags att se till att ni har den infrastruktur som krävs för att ni ska kunna skaffa er insikter i realtid och agera utifrån dem. Och de förändringar ni gör kommer inte att gynna er bara idag, utan även hjälpa er att komma ut ur pandemin med en god framtidsberedskap.

Viktiga lärdomar:

I korthet

Kom ihåg att beteenden har förändras på bara några månader, och att realtidsdata är viktigare än någonsin.

I korthet

Fråga er själva om ni har den infrastruktur som dessa insikter kräver, och om inte, fundera på att investera i en sådan.

I korthet

Identifiera nya beteenden, utmaningar och möjligheter med hjälp av era data och era säljteam.

I korthet

Fokusera på nya sätt att skapa värde just nu.

I korthet

Informera er om hur coronaviruset har påverkat olika branscher och regioner.


NÄSTA

Lektion 5

Lektion 2

Flexibilitet är nyckeln till omvandling under en pandemi

Ta en titt på andra lektioner online

Läs om var och en av de sex lektionerna som handlar om anpassning och avancemang under en pandemi.

Lektion 1: Kundinsikter i realtid är viktigare än någonsin

Vi berättar hur vi med hjälp av vår kunddata och vårt marknadsföringsteam snabbt ställde om vår strategi. Dessutom får du veta hur NASCAR använde digital teknik för att kunna förstå den enorma publiktillströmningen när tävlingarna flyttades online.

Lektion 2: Flexibilitet är nyckeln till omställning under en pandemi

Här får du veta hur vårt krishanteringsteam skapade en ny kommunikationsmetod och lanserade den på bara några veckor, och hur den medicinska marknadsplatsen 1mg mejlade 14 miljoner användare för att minska förvirringen om covid-19.

Lektion 3: Alla behöver vi mänsklig kontakt, särskilt just nu

Ta reda på hur vi höll kontakten med våra kunder och hur Vitamix med hjälp av mat sammanför människor. Läs även om hur teatrar och orkestrar lär sig att hålla kvar publikens uppmärksamhet på nya sätt.

Lektion 4: Nya arbetssätt kan innebära bestående fördelar

Upptäck vad vi lärde oss av att flytta Adobe Summit till webben på bara tre veckor. Vi berättar även hur utbildningsdepartementet i New South Wales i Australien använder sina insikter från fjolårets skogsbränder under coronakrisen.

Lektion 5: Utvärdera allt på nytt – från strategi till struktur, och stanna inte där

Här berättar vi hur vi möter behoven hos våra medarbetare på fältet och vad detaljhandlare i hela världen håller på att upptäcka. Du får också veta hur TSB Bank förändrade sina digitala tjänster och vilka fördelar de uppnådde.

Lektion 6: Vi kommer knappast att gå tillbaka till det gamla, så sätt fart på digitaliseringen nu

Upptäck hur vi utnyttjar vårt nätforum för inlärning online för att hjälpa våra kunder och hur covid-19 satte USA:s Census Bureaus digitala satsningar på prov.


E-bokomslag – The Reinvention of Normal

E-BOK

Ladda ned hela regelboken

Få regelboken som en e-bok och utforska alla sex avsnitten – med fler exempel – på ett och samma ställe.