LEKTION 5

Utvärdera allt på nytt – från strategi till struktur, och stanna inte där.

Covid-19-pandemin innebär nya utmaningar för alla företag, så även för Adobe. Vi delar med oss av de erfarenheter vi skaffat oss – till exempel om behovet av kundinsikter i realtid – i denna serie på sex lektioner.

Ta en titt på de andra lektionerna

1: Kundinsikter i realtid
2: Flexibel kommunikation
3: Mänsklig kontakt
4: Nya arbetssätt
5: Utvärdera strategier på nytt
6: Digitalisering

Nya tider kräver nya

strategier

Få saker har förändrat våra liv – och våra företag – som corona har gjort. 

 

En starkt förändrad efterfrågan har fått företag över hela världen att se över sin verksamhet och sina strategier. Man funderar på hur sena avbrott i flödet eller en starkt ökande efterfrågan ska hanteras. Hur man ska anpassa sig till nya leveransmodeller. Hur man ska hitta nya inkomstkällor. Och hur medarbetarna ska kunna utföra arbetet på distans. 


"Alla måste titta på hur deras företag är organiserat. Inga företag bör vänta sig att kunna återgå till sina gamla arbetsmetoder."

 

Marissa Dacay
Senior Director för Global Enterprise Marketing på Adobe

Porträttbild, Christopher Parkin

Att möta digital efterfrågan

Trots att Adobes lösningar är digitala var vi ändå tvungna att lägga om vår strategi för att kunna möta kundernas mest akuta behov. Vårt fältteam kontaktade våra konton för att ta reda på hur viruset hade påverkat dem och vad de behövde allra mest. Och vi genomförde en kundundersökning som ger oss värdefull information när vi planerar och skapar åtgärdsplaner för att vägleda våra kunder när de ställs inför de nya utmaningarna. 

 

Nu när distansarbete har en enorm prioritet har vi noterat en starkt ökad efterfrågan på digitala formulär och e-signaturer. Och när skolor började stänga insåg vi att elever behöver ha tillgång till sina digitala verktyg. Därför erbjuder vi gratis och personlig tillgång till Creative Cloud från hemmet, istället för klassrumslicenser. Och när företag anpassar sig till distansarbete förlängde vi giltigheten för våra kostnadsfria testversioner för e-signaturer och kostnadsfria PDF-tjänster. 

 

Eftersom många banker har stoppat personliga besök under pandemin har finansinstitut tvingats att förändra sitt sätt att betjäna kunder via digitala kanaler. För TSB Bank i Storbritannien innebar coronapandemin att man accelererade sin vision för att betjäna sina privat- och affärskunder online. Som en del av TSB Banks strategiska plan för 2022 gjorde man 18 onlineformulär tillgängliga och hanterade över 80 000 kunders interaktioner på bara åtta veckor med hjälp av Adobe Sign. Detta skulle annars ha motsvarat hela 15 000 personliga besök på bankens kontor.  Man har visat tusentals kunder hur lätt det är att få digital åtkomst till tjänster och slippa oroa sig under isoleringen i hemmet.

Nya utmaningar, nya lösningar

Många företag har varit tvungna att ompröva sina modeller för att nå ut till marknaden, hitta nya inkomstkällor eller förändra handeln i butik. Före pandemin visade en Digital Commerce 360-rapport att onlineförsäljningen under det fjärde kvartalet 2019 stod för bara 17,8 % av all detaljhandelsförsäljning. Nya data från Adobes Digital Economy Index visar emellertid att e-handeln i USA ökade med 40 % i april 2020 i jämförelse med baslinjeperioden i början av mars innan man uppmanades att hålla sig hemma. 

 

För att fortsätta vara relevanta måste såväl stora som små företag överväga att bli verksamma online eller överbrygga gapet mellan fysiska och webbaserade strategier, till exempel genom att ändra sin primära modell till onlinbeställning, hämtning utanför butiken och hemleverans. (Adobes Digital Economy index visade en årlig ökning på 208 % för onlineköp som hämtas i butik i april.) Vissa butiksägare skapar till och med egna handelskanaler på Facebook Live eller erbjuder personaliserad virtuell shopping via Facebook eller Skype. 


En påminnelse om digital omvandling

Oavsett om ni har varit tvungna att förändra era onlinetjänster (eller avsaknaden av sådana) eller reagera på

en starkt förändrad efterfrågan har covid-19 fungerat som en väckarklocka för behovet av

digital omvandling. Företag som digitaliserar kommer att kunna agera

snabbare och vara starkare efter pandemin än de som inte digitaliserar.

Viktiga lärdomar:

I korthet

Titta på hur ert företag är organiserat – från er pipeline till era medarbetare – och undersök om ni är tillräckligt flexibla i denna nya verklighet.

I korthet

Utforska nya inkomstkällor och omvärdera er strategi för leverantörskedjan.

I korthet

Ta reda på vilka kundernas största behov är och hitta sätt att möta dem på.

I korthet

Anpassa handeln i butik och online, och hitta vägar för att överbrygga gapet mellan de båda sätten att handla, till exempel med hämtning utanför butiken och hemleverans.

I korthet

Utnyttja kraften hos digitala verktyg så att er personal kan sköta sitt arbete på distans.


NÄSTA

Lektion 6

Vi kommer knappast att gå tillbaka till det gamla, så accelerera er digitalisering nu

Ta en titt på andra lektioner online

Läs om var och en av de sex lektionerna som handlar om anpassning och avancemang under en pandemi.

Lektion 1: Kundinsikter i realtid är viktigare än någonsin

Vi berättar hur vi med hjälp av vår kunddata och vårt marknadsföringsteam snabbt ställde om vår strategi. Dessutom får du veta hur NASCAR använde digital teknik för att kunna förstå den enorma publiktillströmningen när tävlingarna flyttades online.

Lektion 2: Flexibilitet är nyckeln till omställning under en pandemi

Här får du veta hur vårt krishanteringsteam skapade en ny kommunikationsmetod och lanserade den på bara några veckor, och hur den medicinska marknadsplatsen 1mg mejlade 14 miljoner användare för att minska förvirringen om covid-19.

Lektion 3: Alla behöver vi mänsklig kontakt, särskilt just nu

Ta reda på hur vi höll kontakten med våra kunder och hur Vitamix med hjälp av mat sammanför människor. Läs även om hur teatrar och orkestrar lär sig att hålla kvar publikens uppmärksamhet på nya sätt.

Lektion 4: Nya arbetssätt kan innebära bestående fördelar

Upptäck vad vi lärde oss av att flytta Adobe Summit till webben på bara tre veckor. Vi berättar även hur utbildningsdepartementet i New South Wales i Australien använder sina insikter från fjolårets skogsbränder under coronakrisen.

Lektion 5: Utvärdera allt på nytt – från strategi till struktur, och stanna inte där

Här berättar vi hur vi möter behoven hos våra medarbetare på fältet och vad detaljhandlare i hela världen håller på att upptäcka. Du får också veta hur TSB Bank förändrade sina digitala tjänster och vilka fördelar de uppnådde.

Lektion 6: Vi kommer knappast att gå tillbaka till det gamla, så sätt fart på digitaliseringen nu

Upptäck hur vi utnyttjar vårt nätforum för inlärning online för att hjälpa våra kunder och hur covid-19 satte USA:s Census Bureaus digitala satsningar på prov.


E-bokomslag – The Reinvention of Normal

E-BOK

Ladda ned hela regelboken

Få regelboken som en e-bok och utforska alla sex avsnitten – med fler exempel – på ett och samma ställe.