Det går att skapa en personaliserad upplevelse för varje kund. Och det är vad kunderna förväntar sig.

Höggradigt personaliserade upplevelser. Det kan verka svårt, men det är bara som det verkar. Med rätt verktyg behöver ni inte jobba mer än ni gör nu. Förmedla rätt budskap till rätt kund vid rätt tidpunkt och i rätt kanal.

Se till att varje upplevelse är personlig med bara fem funktioner.

Data och analys

En personaliseringstaktik är inte bättre än de data den bygger på. Konsumenterna inleder sin resa från så många olika ställen, och därför är Adobe Analytics och dess funktioner för att koppla samman kunddata från alla kanaler helt oumbärligt. Adobe Audience Manager kan sedan använda de stora mängderna med insamlade data för att skapa en heltäckande bild av de unika kundprofilerna. Med hjälp av prediktiva modeller och algoritmisk personalisering kan ni sedan personalisera i realtid.

Gör en djupdykning i data och analys ›

”Vi använder våra personliga rekommendationer för nästa artist eller nästa låt och vi pratar också om det i en e-postkampanj, ett push-meddelande eller någon annan marknadsföringskanal.”

Chris Phillips, Chief Product Officer, Pandora

De 48 % av marknadsförarna som har implementerat personalisering på sina webbplatser och i sina appar belönas med en tvåsiffrig intäktsökning.

Medie- och materialhantering

Ni måste lämna de traditionella arbetssätten bakom er när ni skapar innehåll, annars blir uppgiften oöverstiglig. Adobe Experience Manager Assets är ett resurshanteringssystem (DAM-system) som kan integreras friktionsfritt med Adobe Experience Manager Sites, ett innehållshanteringssystem (CMS-system), och med Adobe Creative Cloud. Tack vare de här integreringarna kan kreativa team ta kontroll över enskilda innehållsblock, som sätts ihop dynamiskt med hjälp av maskininlärning och hämtas in till den centrala beslutsmotorn.

Gör en djupdykning i innehållshantering ›

”Med [Adobe Experience Manager] kan vi bygga sidelement i förväg så att webbplatserna blir enhetliga och innehållet kan återanvändas på olika ställen.”

Joost van Dun, .com-chef, Corporate Experience, Philips

80 % av konsumenterna är mer benägna att vända sig till ett företag som erbjuder personaliserade upplevelser.

Personalisering och beslutsfattande

När innehållet har skapats och taggats kan varje enskilt innehållsblock sorteras och integreras i Adobe Advertising Cloud eller Adobe Experience Manager. Med hjälp av Adobe Target, den centrala beslutsmotorn, väljs den bästa kombinationen av innehållsblock, layouter och kanaler ut till det optimala alternativet för varje enskild kund. Det är lite som ett personaliseringsrecept för ert resurshanteringssystem, som automatiskt skickar rätt innehåll till rätt konsument på rätt sätt.

Gör en djupdykning i beslutsmotorn ›

”Automatisk målinriktning är det absolut mest spännande just nu. När vi väl har konfigurerat en upplevelse tar [Adobe] över och använder maskininlärning för att utveckla höggradigt personaliserade algoritmer som anpassas över tid.”

Nicolas Mériel, Senior Digital Strategist, Swisscom

Konsumenter som handlar i alla kanaler utgör 7 % av kunderna, men står för 27 % av den totala försäljningen.

Kundupplevelse

Kunderna rör sig över många olika kanaler varje dag, ibland till och med samtidigt. Med Adobe Campaign kan ni leverera avancerade personaliseringsprogram som utnyttjar den senaste taktiken för både egna och betalda medier, så att ni kan personalisera alla kontaktytor längs användarresan. Adobe Campaign har tillgång till kunddata i alla kanaler och utnyttjar prediktiva modeller, målinriktning för mikrosegment och åtgärder som triggas av beteende i realtid – till och med utifrån den geografiska platsen.

Gör en djupdykning i kanalövergripande personalisering ›

 

”Sjuttioen procent av våra kunder använder fler än tre kanaler för att interagera med oss. Och vi som företag har nu insett detta och kan erbjuda lösningar och upplevelser som motsvarar användarnas flerkanaliga verklighet. Vi anser att relevanta upplevelser som levereras via rätt kanaler är avgörande för att få trogna kunder.”

Rob McLaughlin, Head of Digital Analytics, Sky

Onlinekunder som interagerade med en rekommenderad produkt hade 70 % högre konverteringsgrad under den aktuella sessionen, vilket vid nästa session blev 55 %.

Organisation och verksamhetsmodell

För att kunna personalisera i stor skala måste ni ha en organisation och verksamhetsmodell som kan hantera flera kanaler. Alla kanaler. Ni behöver dedikerade team som samarbetar över kanaler och funktioner och som har stöd från ledningen. Personaliseringsprogram kräver att ni strukturerar efter funktion, i stället för efter kanalspecifika strategier, så att era team kan skapa innehåll som kan användas och anpassas för alla kanaler.

 

Se det med egna ögon.

Få en skräddarsydd demo om hur Adobe kan hjälpa er att personalisera er kundupplevelse.