2020 Digital Economy Index

Vi har analyserat flera terabyte med Adobe Analytics-data nästan i realtid för att hitta djupgående insikter som hjälper er att förstå och agera utifrån digitala handelstrender.


Fler än 1 biljon

bearbetade transaktioner.

Fler än 100 miljoner

analyserade unika produktförsäljningar.

80 av de 100 största

e-handlarna i USA har utvärderats.

Det här fick vi veta

Viktiga insikter från Digital Economy Index

Digital Economy Index mäter inflationen i vad människor köper i den digitala världen, i USA såväl som i andra stora globala ekonomier. I den mätningen har vi sett att köpkraften hos en onlinedollar har ökat med nästan 20 procent under de senaste sex åren.

Digital köpkraft sedan 2014

Diagram över digital köpkraft

Varför dessa data är viktiga
Kunskap om köpkraftsjustering fungerar som underlag för konsumentens köpkraft online vad gäller olika varor, vilket underlättar för dem att fatta bättre beslut om när och vad de ska handla.

Diagram över digital köpkraft

Drivande branscher

Branscher som driver den digital köpkraften

När vi analyserade det digitala ekonomiska landskapet såg vi att tre kategorier hade särskilt stort inflytande på webbekonomin: livsmedel, elektronik samt hem och trädgård.

Livsmedel

Ändrat pris online

Ändrat pris online för livsmedel

Efterfrågan på livsmedel har ökat något de senaste åren, vilket drivit upp priset online med 4,6 procent. 

Elektronik

Ändrat pris online

Ändrat pris online för elektronik

Sjunkande priser på tv-apparater och ökad tillgänglighet för 4K har lyft den digital köpkraften under de senaste åren.

Hem och trädgård

Ändrat pris online

Ändrat pris online för hem och trädgård

Priserna har sjunkit stadigt, men de går fortfarande upp i början av sommaren när efterfrågan på utemöbler ökar.

Alla har nytta av Digital Economy Index

Ladda ned den kompletta rapporten som tittar närmare på den globala ekonomin och vad den betyder för företag och konsumenter runt om i världen. Rapporten tar upp följande:

Pristrender
Konsumenter får information om när det är bäst att köpa produkter som elektronik, tv-apparater, livsmedel och mycket mer.

Global påverkan
Företag kan få en förståelse för hur deras prissättning påverkar och reflekteras i globala pristrender.

Omfattande insikter
Beslutsfattare kan ta fram planer utifrån digital köpkraftsjustering, utifrån typ av region (tätort eller landsbygd) och mycket mer.

Alla har nytta av Digital Economy Index

Ladda ned den kompletta rapporten som tittar närmare på den globala ekonomin och vad den betyder för företag och konsumenter runt om i världen. Rapporten tar upp följande:

Pristrender
Konsumenter får information om när det är bäst att köpa produkter som elektronik, tv-apparater, livsmedel och mycket mer.

Global påverkan
Företag kan få en förståelse för hur deras prissättning påverkar och reflekteras i globala pristrender.

Omfattande insikter
Beslutsfattare kan ta fram planer utifrån digital köpkraftsjustering, utifrån typ av region (tätort eller landsbygd) och mycket mer.

Blås liv i Digital Economy Index

Indexet har utvecklats av Adobe Digital Insights (ADI) i samarbete med ledande tänkare och institutioner.

 

Austan Goolsbee 

Robert P. Gwinn Professor of Economics på University of Chicagos Booth School of Business och tidigare ordförande i president Barack Obamas Council of Economic Advisers.

Pete Klenow

Professor på Stanford-universitetets institution för ekonomi, gästprofessor hos Federal Reserve Bank of San Francisco och medlem i redaktionsrådet hos flera ekonomiska tidskrifter.

Skaffa en heltäckande bild av verksamheten

Customer Journey Analytics, som ingår i Adobe Experience Platform, står bakom Digital Economy Index. Med den funktionen kan ni också se och förstå sammanhanget bakom varje kunds interaktion med ert varumärke.

Diagram för Skaffa en heltäckande bild av verksamheten