Adobe (Marketo) utsågs till en ledare i Magic Quadrant för våra funktioner för leadhantering.
Adobe logo

År efter år har Gartner utnämnt Adobe (Marketo) till en ledare inom CRM-leadhantering. Den åttonde gången har vi nu placerat oss högst inom Completeness of Vision och har fått erkännande inom Ability to Execute.

Läs Gartners rapport Magic Quadrant for CRM Lead Management för 2019 och lär dig om följande:

  • Nya och kommande funktioner i program för CRM-leadhantering
  • Utvärderingar av lösningar för CRM-leadhantering på marknaden
  • Styrkan hos Adobe (Marketo), inklusive tillförlitlighet, professionella tjänster och vårt fokus på marknadsföring

 

Fyll i formuläret för att visa rapporten.Gartner, Magic Quadrant for CRM Lead Management Engines, Ilona Hansen, Julian Poulter, Noah Elkin, Christy Ferguson, 23 september 2019.

Detta diagram har publicerats av Gartner, Inc. som en del av en större forskningsrapport och bör läsas i sitt sammanhang i det dokumentet för att förstås korrekt. Gartners rapport kan på begäran fås från Adobe.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som framställs i deras forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att enbart välja de leverantörer som får de bästa omdömena eller andra utnämningar. Gartners publikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga såväl som underförstådda, gällande denna forskning, inklusive eventuella garantier om allmän lämplighet eller lämplighet för visst ändamål.

Marketo Inc., en del av Adobe Experience Cloud, köptes av Adobe 2018.

Som Marketo i Magic Quadrant for CRM Lead Management (2012–2018

Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2019 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.