#f5f5f5

Företagen förespråkar data: insikter är vägen till framgång.

Datacentrering håller på att bli en huvudprioritering för de flesta stora organisationer. Detta följer av en målsättning de har att dra nytta av möjligheterna de får genom välunderbyggda, vetenskapligt baserade beslut. Varumärkenas sätt att se på data blir mer sofistikerade. De fokuserar nu på hur data kan omvandlas till åtgärdbara och värdefulla insikter som förbättrar kundernas upplevelser.

95 % av respondenterna sa att deras företag nu använder någon slags teknisk lösning för att spåra data.

Intelligent marknadsföring. Med stöd i dataventenskap.

Marknadscheferna fortsätter att argumentera för att samla in data på alla kontaktytor och är beroende av att teknikkunniga kollegor kan utvinna verkliga, åtgärdbara insikter som finns begravda i dessa data.

51 % av respondenterna sa att marknadschefen är den ytterst ansvarige för kundanalysstrategin.

51%


http://localhost:3001/content/dam/dx/us/en/resources/reports/data-trends-2019/analytics-report-marquee-desktop-1440x500.mp4

Datatrender omdefinierar ledande varumärken.

Vi identifierar brister i varumärkesstrategier genom artificiell intelligens, kundresor och betalda analyser för att utvärdera följderna när data får en allt centralare roll.

Ladda ned rapport

Fördjupa dig i data.

Datadrivna företag fortsätter att dominera och det är tydligt att det är data- och analyslösningar som ger dem en konkurrensfördel. Varumärken prioriterar nu att hitta nya sätt att använda data på och generera kundinsikter som de kan vidta åtgärder utifrån.

Demokratisera data. Utnyttja potentialen fullt ut.

Video data trend 2019
#evolving

Marknadsförare och datatekniker:

Se upp för bristerna.

Delade data leder till större insikter. Marknadscheferna måste arbeta på att skapa enighet i hela organisationen för att kunna utnyttja analysens potential fullt ut.

Data Trend graph

Analys förenar kanaler, varumärken och data.
Betalda lösningar ökar.

x2

Det är dubbelt så sannolikt att varumärken som investerar i analys har en fullständig överblick av alla kundinteraktioner.

x3

Fler varumärken som använder betald analys får åtkomst till AI-funktioner.

x2

Mer än dubbelt så många stora organisationer bytte upp sig till lösningar med betald analys 2019.

39%

AI levererar på riktigt:
verkliga data i realtid med verkliga resultat.

Gartners enkät om IT-chefers åsikter 2019 rankades AI som den viktigaste oprövade teknologin att hålla ögonen på, medan data och analys kom på andra plats. Företag som kan kombinera båda två kommer att kunna skapa ytterst effektiva marknadsföringsprogram.

39 % av företagen som använder betald analys använder redan AI för att generera åtgärdbara insikter.

Data- och analystrenderna som omdefinierar den globala marknaden:

x2

Ta data från diagrammet

Omvandla information till insikter med verktyg som tar era data längre.

x2

Stanna på kundresan

Realtidsrespons under resans gång går hem hos kunderna.

x3

Gör dig redo för AI

Stora aktörer experimenterar redan med denna omvälvande teknologi.

Ladda ned rapporten.