#f5f5f5

Tre viktiga europeiska teman från 2020 års digitala trender.

Ladda ned rapporten

Tre viktiga europeiska teman från 2020 års digitala trender.

Vår rapport om 2020 års trender inom digital marknadsföring innehåller långtgående insikter i de digitala omvandlingar som äger rum runt om i Europa. I vår rapport jämför vi europeiska marknadsföringstrender med resten av världen och sätter strålkastarljuset på viktiga skillnader mellan europeiska marknader som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och de nordiska länderna.

Ladda ned rapporten


http://localhost:3001/content/dam/dx/uk/en/resources/reports/digital-marketing-trends-in-europe/header-video-mobile-640X360-emea_HB800.mp4

http://localhost:3001/content/dam/dx/uk/en/resources/reports/digital-marketing-trends-in-europe/header-video-desktop-1680x600-Emea-hb1200.mp4

Viktiga insikter för företag i Europa.

De största förändringarna för europeiska företag sker inom tre huvudområden: kundupplevelser, datahantering och personalisering med hjälp av artificiell intelligens. I vår rapport om 2020 års trender inom digital marknadsföring, som producerats i samarbete med Econsultancy, kan du läsa om strategier och ämnen som kommer att forma marknadsföringen i Europa framöver.

1. Kundupplevelsen

Det är dags att satsa helhjärtat på kundupplevelsen.

Europa håller jämna steg med den globala trenden mot mer personaliserade kundupplevelser. Men vi såg att vissa länder är mer fokuserade på den än andra. 22 procent av företagen uppgav att kundupplevelsen är deras största möjlighet under 2020. Företagen i Frankrike och Italien var mest övertygade (16 % beskrev sig själva som ”mycket avancerade” inom kundupplevelser jämfört med bara 5–6 % av företagen i Storbritannien och Tyskland). Men finns det någon substans bakom påståendena? Vi upptäckte att kundupplevelsen är den viktigaste digitala prioriteringen för 38 % av företagen i Storbritannien. Även hos företagen i Tyskland (27 %) och Frankrike (28 %) ligger den högt upp på agendan. I Italien däremot uppger företagen att den har låg prioritet, något som rimmar illa med deras tidigare påståenden och ställer marknadens mognad i ett nytt ljus. Vill ni veta vilka fördelarna med kompetent kundresehantering är? Läs då fallstudien om Heathrow Airport, som uppvisar en 60-procentig ökning av hur mycket kunderna handlar för i genomsnitt tack vare deras laserlika fokus på kundupplevelsen.


http://localhost:3001/content/dam/dx/uk/en/resources/reports/digital-marketing-trends-in-europe/metacubes-emea.mp4

2. Datahantering

Datastrategier som ökar transparensen.

Konsumenternas medvetenhet om datasekretess har gett upphov till fler bestämmelser om vad varumärken får och inte får göra med sina kunders uppgifter. Eftersom många marknadsförare använder data för att fatta affärsbeslut utvecklar ledande varumärken nya tillståndsbaserade strategier för att öka förtroendet och transparensen. Hur står sig detta mot resten av världen? 36 procent fler företag i Europa uppger att de ser data som fokuserar på individen som en spännande möjlighet jämfört med företag i andra regioner. Frankrike och de nordiska länderna investerar mest i egna data, medan Tyskland anpassar sig allra långsammast; bara en av tio tyska organisationer utvecklar nya strategier. Hanteringen av konsumentdata har gått från att vara ett isolerat IT-område till en kraftfull strategisk tillgång, som är avgörande för att förbättra kundupplevelsen. Under det kommande årtiondet kommer företagen att fortsätta utforska data för att kommunicera med individen. Läs mer om Adobes datahanteringsplattform för att förstå hur organisationer i Europa hanterar data i stor skala och använder dem för att fatta smartare affärsbeslut.


http://localhost:3001/content/dam/dx/us/en/resources/reports/digital-trends-2020/experience-banner-dt-2020-1680x500-hb900kbps.mp4

Se den stora helheten.

Gå tillbaka till de digitala trendernas början och följ ett årtiondes digitala omvandling fram till i dag.

Starta upplevelsen

3. AI och personalisering

Varför artificiell intelligens kan vara nyckeln till personalisering.

Optimal dataanvändning kräver stora investeringar både vad gäller tid och resurser. Men tänk om AI kan köra kampanjerna och sköta mer av grovjobbet? För många större organisationer innebär trenden mot personaliserade upplevelser att de måste investera i AI och tänka om hur de bedriver sin verksamhet. Men europeiska organisationer tar längre tid på sig att anpassa sig efter användningen av artificiell intelligens jämfört med resten av världen (23 % i Europa, 33 % i Asien-Stillahavsregionen och 29 % i Nordamerika). Bland länderna i Europa är personalisering i realtid störst i Storbritannien (26 %), vilket är nästan dubbelt så mycket som i det integritetsvärnande Tyskland (13 %). Trots de här hindren finns det ändå ett sug efter personaliserade upplevelser, eftersom 28 % av de europeiska marknadsförarna uppger att detta är en av deras topprioriteringar för 2020. Intresset är störst i Italien och de nordiska länderna, där nästan 50 % av företagen planerar att använda artificiell intelligens. Även om Europa fortfarande ligger efter Asien när det gäller användandet av artificiell intelligens, så är företag som Swisscom (läs fallstudien) bra exempel på vad ett företag kan uppnå när de är beredda att investera i artificiell intelligens och maskininlärning.

De stora samtalsämnena.

Hand som klickar

Hantering av kundresor
Optimering av kundresor är den främsta digitala prioriteringen för 2020, med en knapp ledning före engagemang i sociala medier och analys (29 % resp. 28 %).

Ihopkopplade prickar

Hantering av konsumentdata
52 procent av företagen i Tyskland planerar att öka sina investeringar i konsumentdatahantering, jämfört med 32 % i Storbritannien och 22 % i Frankrike.

Automatisering

Artificiell intelligens
Personalisering i realtid är störst i Storbritannien (26 %), dubbelt så stort som i Tyskland (13 %).

Ta reda på vart trenderna pekar. Ladda ned rapporten.