Övertygande inom digital handel och en ledare i Magic Quadrant™.

Adobe logo

I Gartners rapport Magic Quadrant™ for Digital Commerce för 2021 har Adobe utsetts till en ledare bland 17 leverantörer. Gartner® bedömer digitala handlare utifrån deras heltäckande vision och genomförande. Skaffa ett kostnadsfritt exemplar och läs om våra och andra leverantörers styrkor.

Fyll i formuläret för att visa rapporten.

Bildbeskrivning

Uppge din kontaktinformation om du vill hämta rapporten.


Jason Daigler et al., ”Magic Quadrant for Digital Commerce”, Gartner, 31 augusti 2021.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som framställs i deras forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att enbart välja de leverantörer som får de högsta omdömena eller andra utnämningar. Gartners publikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga såväl som underförstådda, gällande denna forskning, inklusive eventuella garantier om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål.
 
Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder och används här med deras tillstånd. Med ensamrätt.

Detta diagram har publicerats av Gartner, Inc. som en del av en större forskningsrapport och bör läsas i sitt sammanhang i det dokumentet för att förstås korrekt. Gartners rapport kan på begäran fås från Adobe.se.