Adobe har utsetts till ledare i 2022 Gartner Magic Quadrant for DXP


Adobe är stolt över att ha utsetts till en ledare i rapporten 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms för femte året i radSe hur Adobes innovativa verktyg för digitala upplevelser kan hjälpa ert företag.

Ladda ned hela rapporten och läs mer om alla leverantörerna samt få reda på mer om de många styrkor vi anser gör Adobe till det bästa valet vad gäller upplevelseplattformar.

Fyll i formuläret och ladda ned rapporten.

Uppge din kontaktinformation om du vill hämta rapporten.


Gartner, Magic Quadrant for Digital Experience Platforms, Irina Guseva, Mike Lowndes, Jim Murphy, Gene Phifer, 23 februari 2022.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som framställs i deras forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att enbart välja de leverantörer som får de högsta omdömena eller andra utnämningar. Gartners publikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga såväl som underförstådda, gällande denna forskning, inklusive eventuella garantier om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål. 

  Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder och används här med deras tillstånd. Med ensamrätt.

Detta diagram har publicerats av Gartner, Inc. som en del av en större forskningsrapport och bör läsas i sitt sammanhang i det dokumentet för att förstås korrekt. Gartners rapport kan på begäran fås från Adobe.se.