#f5f5f5

Skapa en konkurrensfördel genom bättre innehållshantering.

Adobe logo

Digitala ledare behöver hitta effektiva sätt att skapa, hantera och uppdatera innehåll i alla kanaler så att de kan leverera de personaliserade upplevelse kunderna förväntar sig. Det är inte längre fråga om ifall man ska investera i ett innehållshanteringssystem eller inte, utan vilken typ man ska satsa på: traditionellt, utan användargränssnitt (headless) eller hybrid?

Läs How a hybrid CMS empowers Marketing and IT – och ta reda på mer

Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2019 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.