Upplysta marknadsförare utnyttjar AI och får betydande affärsfördelar.
IDC ställde en rad frågor till marknadsledarna om framtida möjligheter och utmaningar inom deras fokusområden. Deras svar visar att upplysta marknadsförare når konkurrensfördelar tack vare grundliga och genomtänkta strategier. Faktiskt i så hög grad att det minskar personalomsättningen på posten som marknadschef.

Några viktiga slutsatser i rapporten:

  • Marknadsledarna ser GDPR som en möjlighet. De äger och leder i allt högre grad all samtyckeshantering för att skydda sina varumärken och förbättra sina positioner som kundrelationens väktare.
  • AI-baserat kundengagemang är framtiden. Marknadsförarna investerar allt mer i AI-funktioner för att optimera kompetensen inom kärnområdena och förbättra driftsäkerheten.
  • Hantering av kundresor är det nya mantrat. Hela 63 % av respondenterna planerar att ersätta sitt säljhanteringssystem med ett system för hantering av kundresor.
     

Läs Marknadsföringen tar täten inom kundupplevelsehantering om hur marknadsförarna samarbetar allt mer med andra avdelningar för att uppfylla företagets varumärkeslöfte.

Fyll i formuläret för att läsa rapporten.


Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2020 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.