REPORT

Adobe har av Gartner utsetts till ledare i år.

Med Adobe Campaign kan ni skapa, samordna och mäta personaliserade kampanjer över alla kanaler i Adobe Experience Cloud. Och med Adobe Marketo får ni tillgång till fler än sextio integreringar och robusta plattformsfunktioner. Tillsammans ger våra lösningar er möjlighet att effektivisera arbetet, få större avkastning på era investeringar och nå alla kunder ni vill nå.

Läs Gartners rapport och ta reda på varför vi anser att vi utsetts till ledare

• Adobe erbjuder en alltigenom heltäckande lösning med ett intuitivt gränssnitt.
• Adobe Campaign har inbäddade analysfunktioner och dataflexibilitet.
• Adobe Marketo erbjuder integreringar, attribueringsfunktioner och en robust plattform.

Gartner

Fyll i formuläret för att hämta rapporten.

Gartner

FaaS Link - FormID: 79

Detta diagram har publicerats av Gartner, Inc. som en del av en större forskningsrapport och bör läsas i sitt sammanhang i det dokumentet för att förstås korrekt. Gartners rapport kan på begäran fås från Adobe.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som framställs i deras forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att enbart välja de leverantörer som får de högsta omdömena eller andra utnämningar. Gartners publikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga såväl som underförstådda, gällande denna forskning, inklusive eventuella garantier om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål.

Adobe, the Adobe logo, and the Adobe Experience Cloud logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2023 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.