Adobe Experience Cloud

Använda Salesforce med Adobe

Dina Salesforce CRM-data är bara en del av att leverera rätt kundupplevelse i rätt tid. Och för att lyckas får de inte vara isolerade. Adobe hjälper dig att koppla samman alla dina data – inklusive CRM – och sätta dem i arbete för att uppfylla era kunders behov i realtid, inte efteråt.

CRM räcker inte

Kunder vill ha relevans

Adobe släpper loss kraften i ert CRM

CRM-data är bara utformade för en del av kundresan – försäljningen.

De förväntar sig att varje interaktion speglar en tidigare interaktion, även om den just inträffade.

Genom att samordna era CRM-data med realtidsdata för beteende hjälper vi dig att skapa de relevantaste upplevelserna.

Hur branschledande företag ser på kundupplevelser i realtid

Se Deloitte Digitals session på Adobe Summit om hur företag tar tillbaka kontrollen över sina data och utnyttjar kraften i kundinformationen.


Hur Adobe hjälper dig att få ut mesta möjliga av era CRM-data

Bara CRM

CRM + Adobe

Koppla samman flerkanalsdata

Att koppla samman CRM-data med icke-CRM-data är tidsödande och arbetskrävande.

Förbockat

Integrera alla era data i heltäckande profiler.

Kryssa i

Kom åt dessa profiler med vilket system du vill i realtid.

Identifiera anonyma kunder

Samlar bara in interaktioner med kunder som har identifierat sig.

Förbockat

Skapa identitetsdiagram som omfattar alla enheter.

Förbockat

Koppla anonyma åtgärder till kända kunder.

Analysera flerkanalsdata

Kundinsikter är begränsade till data som samlas in i CRM-systemet.

Förbockat

Analysera flerkanalsdata i ett enda gränssnitt.

Förbockat

Förstå kundbeteende, inte enhetsbeteende.

Skapa personaliserade resor

Kundresor är beroende av de senaste data som samlats in i CRM, även om det är dagar eller månader sedan.

Förbockat

Skapa resor baserade på beteende i flera kanaler.

Förbockat

Personalisera resor i farten med realtidsdata.

Förutse kundbeteende

AI- och maskininlärningsmodeller kan bara lära sig av CRM-data.

Förbockat

”Träna” modeller på centralt styrda kunddata.

Förbockat

Gör prognoser som speglar realtidsbeteende.

Hur Adobe hjälper dig att få ut mesta möjliga av era CRM-data

Bara CRM
Att ansluta till icke-CRM-data är tidsödande och arbetskrävande.

CRM + Adobe

Kryssa i

Integrera alla era data i heltäckande profiler.

Kryssa i

Kom åt dessa profiler med vilket system du vill i realtid.

Bara CRM
Samlar bara in interaktioner med kunder som har identifierat sig.

CRM + Adobe

Kryssa i

Skapa identitetsdiagram som omfattar alla enheter.

Kryssa i

Identifiera anonyma åtgärder för kända kunder.

Bara CRM
Analys av CRM-data är begränsad till data som samlas in i CRM-systemet.

CRM + Adobe

Kryssa i

Analysera flerkanalsdata i ett enda gränssnitt.

Kryssa i

Förstå kundbeteende, inte enhetsbeteende.

Bara CRM
Kundresor är beroende av de senaste data som samlats in i CRM, även om det är dagar eller månader sedan.

CRM + Adobe

Kryssa i

Skapa resor baserade på beteende i flera kanaler.

Kryssa i

Personalisera resor i farten med realtidsdata.

Bara CRM
AI- och maskininlärningsmodeller kan bara lära sig av CRM-data.

CRM + Adobe

Kryssa i

”Träna” modeller på alla era data tillsammans.

Kryssa i

Gör prognoser som speglar verkligt kundbeteende.

Läs mer om realtidsupplevelser

Blogg

Få ut mer av era CRM-data

Byt från kundrelationshantering till kundupplevelsehantering

Video

Vitalisera upplevelser med kundanalys

I våra samtal med olika kunder utkristalliseras ett antal gemensamma frågeställningar, som det är viktigt att data- och insiktsteam förstår och tacklar.

Produktsida

Data som grund

Integrera data, förenkla arbetsflöden och leverera personaliserade kundupplevelser i realtid och i stor skala.

Sätt ert CRM i arbete med Adobe

 

Med Experience Platform och våra programvarutjänster kan du använda CRM-data på kraftfulla nya sätt.

Salesforce tävlar betalade sökfunktioner AEP-datafrågor
AEP-översikt kan göra PILT
AEP-översikt vad BDI

Data som gör skillnad
Skapa realtidsupplevelser med vår plattform

Läs mer

Personalisering i realtid
Aktivera realtidskundprofiler för omedelbar personalisering.

Läs mer

Beteendedrivna insikter
Analysera kundinteraktioner i flera kanaler i ett och samma gränssnitt.

Läs mer

Vad mer kan Adobe göra för ert företag?