Adobe Experience Makers presenterar

IT och marknadsföring: konversationer du kan använda i B2B-organisationen

Pris: kostnadsfritt

Längd: 43 min

IT och marknadsföring strävar inte alltid mot samma mål, men det måste inte vara så. Nu har ni möjlighet att få en bättre förståelse för de prioriteringar som vart och ett av teamen jobbar med och hur ni kan bli mer samspelta när organisationen blir allt mer digital.

Talare på eventet

Talare – Brian Diehl

Brian Diehl

Chef för branschpartnerskap och strategiska partnerskap
Viax

Talare – Jonathan Burdette

Jonathan Burdette

Strategichef – tillverkning
Adobe

Relaterade produkter

Rekommenderas för dig

Vad kan Adobe göra för ditt företag?