Adobe Experience Makers – branschwebbinarier

Personalisera mobilappsupplevelserna med Adobe Target

Pris: kostnadsfritt

Längd: 43 min

Adobe Target är det främsta testnings- och personaliseringsverktyget inom alla branscher när det gäller att optimera engagemanget och resultatet över alla kanaler. I den här sessionen optimerar vi mobilappsengagemanget och effektiviteten med hjälp av kundaktiviteter, som regelbaserad målinriktning utifrån kunddata som geografisk plats, beteenden och andra profilattribut. De här skräddarsydda aktiviteterna bidrar till bättre innehåll, större intäkter och mer övertygande kundupplevelser.

Talare på eventet

Talare – Carl Sandquist

Carl Sandquist

Senior Lead Solutions Consultant
Adobe

Vad kan Adobe göra för ert vårdföretag?