Kundanalys.

Lär er konsten med dataintegrering.

Utmaningen

Fragmenterade data leder till bristfälliga kundupplevelser. 


En fullständig kundbild ger företaget en konkurrensfördel. Det svåra är att veta var man ska börja. Ni måste fatta välgrundade beslut genom att integrera rätt data från alla kundkontaktytor så att varken företagsanvändare eller analysteam drunknar i osammanhängande data. Ni känner säkert igen följande problem:

 

”Jag har press på mig att få ut så mycket som möjligt av marknadsföringsbudgeten.”

När företaget skär ned eller omfördelar marknadsföringsbudgeten är det avgörande att fatta databaserade investeringsbeslut för att uppnå målen mer effektivt.

 

”Jag behöver ett bättre sätt att identifiera kvalificerade kunder och potentiella kunder.”

I dagsläget använder många företag en mängd olika verktyg och teknologier för att hantera kundinteraktioner. När databaserna inte kommunicerar med varandra riskerar ni att tappa era bästa kunder. 

 

”Kunderna förväntar sig enhetliga upplevelser.”

Inom organisationen finns många grupper som arbetar med kundinteraktion och -engagemang, men för den enskilda kunden som tar emot all er kommunikation utgör ni ett enda varumärke. Osammanhängande data ger er en splittrad bild av kunden och ert budskap blir inte enhetligt. 

Tecken på desintegrerade data:

Ert analysteam översköljs av ineffektiva, spontana förfrågningar från interna intressenter.

Oförenliga datasystem ger er en ofullständig bild av era kunder.

Ni lyckas inte göra förutsebara marknadsinvesteringar.

Ni arbetar med datasystem som inte kopplar samman motsvarande online- och offlineaktiviteter.

Ni lyckas inte skaffa information och insikter som ni kan agera på i realtid.

44 procent

”84 % av marknadsföringscheferna anser att det är ’mycket viktigt för tillväxten’ att identifiera användare, personalisera meddelanden och mäta påverkan ...”

41 procent

”… men bara 14 % uppger att de har ’gedigen kompetens inom dessa områden’.”

 

”Customer Recognition: How Marketing is Failing at its Top Priority”, Econsultancy och Conversant, 2016.

Lösningen

Lyft analysen till nästa nivå.

 

En ofördelaktig datamiljö jämfört med en fördelaktig datamiljö.

 

En ofördelaktig datamiljö uppstår när avdelningarna hanterar data oberoende av varandra, utan att arbeta mot en enda sammanhängande bild av kunden. Detta minskar företagets förmåga att kommunicera enhetligt med kunderna i alla kanaler. 

 

jämfört med

En fördelaktig datamiljö främjas när avdelningarna samarbetar och delar data från så många källor som möjligt. IT, online- och offlinemarknadsföring, produktutveckling, försäljning och kundtjänst samverkar för att skapa en så fullständig kundbild som möjligt. 


Kundanalys = en insiktsfull överblick över kunderna, som uppnås genom integrering och analys av data från flera olika kontaktytor och som gör det möjligt att inrikta sig på värdefulla segment, engagera målgrupperna och uppmuntra kundaktiviteter.

Genom att främja en fördelaktig datamiljö får ni:

En mer djupgående förståelse av era kunders önskemål, behov och drivkrafter.

Alla data om era kunder och potentiella kunder på en och samma plats.

Extremt inriktade målgruppssegment så att ni kan skapa kampanjer som tilltalar kunderna och förbättrar resultatet.

Prioriterade segment som hjälper er att arbeta mer effektivt samtidigt som ni ger kunderna precis vad de vill ha.

 

Att skapa en tydlig kundbild är lättare än vad det kan verka. Lär er konsten med dataintegrering så kommer ert företag att kunna:

UPPTÄCK
högvärdessegment genom heltäckande datainsamling, målgruppssegmentering, analys och maskininlärning.

AKTIVERA
kunderna med målgruppsprofiler och målgruppshantering.

ENGAGERA

era målgrupper och få dem att agera med hjälp av riktade annonser, innehåll och alternativ.

Sammanställ kunddata och interaktioner i en fullständig och användbar överblick. 
Läs hur i ”The Art of Integration”.

Fördelen med Adobe Advantage

Känn era kunder med Adobe.
 

 

Adobe Experience Cloud kan göra era insikter mer representativa med hjälp av dataintegrering så att ni får en tydlig kundbild. 

 

Analysprogrammet använder en projektbaserad miljö, maskininlärning och interaktiva dra och släpp-verktyg för att hitta insikter samt återanvändbara projekt, som kombinerar olika dataperspektiv för att ge en intuitiv bild av kunderna. Informationen hjälper er att skapa tilltalande kampanjer som uppmuntrar kunderna att agera.

 

En plattform för målgruppshantering som gör det möjligt att kombinera interna kunddata med data från externa leverantörer kan hjälpa er att skapa specifika målgruppssegment utifrån en mängd egenskaper och beteenden. Marknadsförarna kan sedan använda de här segmenten för att målinrikta och personalisera bättre över alla kanaler.

Time Warner Cable


Ta reda på hur ni förvandlar kunddata till kundanalys.

Häng med när en av våra produktchefer delar med sig av sina tips om hur ni ordnar data och processer för att få smarta insikter om kundkonvertering.
 

Adobe är marknadsledande inom digital analys.

 

Rapporten ”2017 Forrester Wave: Digital Intelligence Platforms” har kommit.

Adobe överträffade 9 andra plattformsleverantörer på 15 viktiga områden inom digital analys, bland annat:

DIGITAL ANALYS

OPTIMERING AV DIGITALT ENGAGEMANG

DIGITAL DATAHANTERING

Nöjda kunder

Data som är som musik för öronen.

 

Data finns överallt, och organisationer som Operahuset i Sydney förstår dess vikt. Med hjälp av Adobe Experience Cloud kunde Operahuset i Sydney omvandla miljontals datakällor till kundinformation. Och med sin nya förståelse för målgrupperna kan de nu skapa engagerande och personaliserade upplevelser för sina kunder före, under och efter besöket på den berömda mötesplatsen.


Ahmed Elemam

”Operahuset i Sydney och Adobe har båda en stark tradition av innovation och kreativitet. Det som lockade med Adobe var att vi var fast beslutna att ha en partner som delar våra värderingar när det gäller innovation och kvalitet.”

 

Louise Herron
CEO, Sydney Opera House

Operahuset i Sydney förlitar sig på Adobe för att:

 

• Personalisera upplevelser för över 1,2 miljoner årliga besökare 
 

• Behålla kunderna och öka återbesöken genom att engagera kunder före och efter besöket
 

• Tillhandahålla enhetliga kundinsikter med en integrerad teknologiplattform
 

• Optimera webbplatsupplevelserna för att förenkla transaktioner och öka avkastningen

Integrerade data ger smarta kunder.

 

När vi människor samlas och slår våra huvuden ihop leder det ofta till innovativa genombrott. Det är likadant med data. Nu är det hög tid att skapa friktionsfria kundupplevelser, något som bara är möjligt i fördelaktiga datamiljöer, där isoleringen bryts, avdelningar går samman och information från offline- och onlinekanaler kombineras till en enda kundbild. Bara då kan kunddata förvandlas till kundinsikter.

Ni investerar er marknadsföringsbudget utifrån insiktsfulla data.

Ni kan integrera era databaser för en fullständig kundöverblick.

Ni levererar enhetliga upplevelser oavsett när och var ni interagerar med era kunder.

 

Omvandla kunddata till kundinsikter.

Nu är rätt tid att integrera datakällor och få verksamheten att växa.
 


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.